1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG

II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG

1. Sự làm việc của lk bulơng thơ, thường và tinh

-Lực trượt tăng  Liên kết làm việc trong giai đoạn dẻo

 Phá hoại do cắt ngang thân đinh

 Phá hoại do lực ép mặt trên thành lỗPhá hoại do cắt và do ép mặt

12II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG1. Sự làm việc của lk bulông thô, thường và tinh

a. Khả năng làm việc chịu cắt của bulông:

[N]vb = fvb  b  A  nv-.fvb : cường độ tính tốn chịu cắt của vật liệu bu lông-.b : hệ số điều kiện làm việc liên kết bulơng-.A : diện tích tiết diện ngang thân bulông – phần không bị ren-.nv : số lượng mặt cắt tính tốn của bulơng13II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG1. Sự làm việc của lk bulông thô, thường và tinh

Bảng 38 (5575-2012) - Hệ số điều kiện làm việc b

Đặc điểm của liên kếtGiá trị b1. Liên kết nhiều bulông khi tính tốn chịu cắt và ép mặt:-Đối với bulơng tinh (độ chính xác nâng cao)

-Bulơng thơ và bulơng độ chính xác bình thường, bulơng cường1,0

độ cao khơng điều chỉnh lực xiết đai ốc.0,92. Liên kết có một hoặc nhiều bulơng, được tính tốn chịu ép mặt khi a = 1,5d và b = 2d, thép được liên kết có

giới hạn chảy:- fy ≤ 285 MPa0,8- fy > 285 MPa0,75CHÚ THÍCH:

Các hệ số điều kiện làm việc ở mục 1 và 2 được lấy đồng thời;

a là khoảng cách dọc theo lực, từ mép cấu kiện đến trọng tâm của lỗ gần nhất; b là khoảng cách giữa trọng tâm các lỗ.

d là đường kính lỗ bulơng.14II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG1. Sự làm việc của lk bulông thô, thường và tinh

Cường độ tính tốn chịu cắt và kéo của bulơng (N/mm2)

Trạng thái

làm việcCấp độ bềnhiệu4.64.85.65.86.68.810.9Cắtfvb150160190200230320400Kéoftb170160210200250400500Diện tích tiết diện của bulơng A, Abn (cm2)

d161618202224273036424822,52,52,5333,544,55A2,012,543,143,804,525,727,0610,1713,8518,09Abn1,571,922,453,033,524,595,608,1611,2014,72Bước

renII. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG1. Sự làm việc của lk bulơng thơ, thường và tinh

b. Khả năng làm việc chịu ép mặt của bulông:[N]cb = d  (t)min  fcb  b-(t)min :tổngchiềudàynhỏnhấtcủacácbảnthépcùng trượt về một phía-fcb : cường độ ép mặt tính tốn của bulơng-d : đường kính thân bu lơng17II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG1. Sự làm việc của lk bulơng thơ, thường và tinhGiới hạn bền kéo đứt của thép cấu kiệnCường độ tính tốn chịu ép mặt fcb (N/mm2) của BLđược liên kếtBL tinhBL thô và thường34043539538051546542060054018II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG2. Sự làm việc của lk bulông cường độ cao

Khả năng chịu trượt của 1 bulông: [N]b = fhb  Abn  b1

(b2)min nffhb : cường độ chịu kéo tính tốn vật liệu bu lơng,

fhb=0,7fubAbn : diện tích thực thân bu lơngb1 : hệ số điều kiện làm việc của liên kết bu lơng : hệ số ma sátb2 : hệ số độ tin cậynf : số lượng mặt phẳng tính tốn

18II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG2. Sự làm việc của lk bulơng cường độ cao

Bảng B.5 (5575-2012) - Đặc trưng cơ học của bulông cường độ caoĐường kínhdanhnghĩa của ren, mmMác thép40Cr

38CrSi;

40CrVAĐộ bền kéoĐường kínhnhỏ nhất fub,danh nghĩa củaMParen, mm1 100Độ bền kéo nhỏ

Mác thépnhất fub, MPa40Cr75030Cr3MoV1 10040Cr65030Cr3MoV1 00040Cr60030Cr3MoV90036

1 350Từ 16 đến 27

30Cr3MoV

1 3504230Cr2NiMoVA

40Cr

3095030Cr3MoV;48

1 20035Cr2AV19II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG2. Sự làm việc của lk bulơng cường độ caob1là hệ số điều kiện làm việc của liên kết, phụ thuộc số lượng bulông chịu lực na trong liên kết, giá trị

của b1lấy như sau:

b1= 0,8 nếu na <5;

b1= 0,9 nếu 5 ≤ na < 10;

b1= 1,0 nếu na  10.20II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULƠNG2. Sự làm việc của lk bulơng cường độ cao

Bảng 39 (5575-2012) - Hệ số ma sát  và hệ số độ tin cậy b

2

Hệ số b2khi tải trọng và độ dung sai giữa đường kính bulơng và

Phương pháp làm sạch mặt phẳng của các cấu

kiện được liên kếtPhương pháp điều

chỉnh lực xiếtHệ số malỗ ,sátmmbulông

Động và  = 3  6;

Tĩnh và  = 5  6Động và  = 1;

Tĩnh và  = 1  4Theo M0,581,351,12Theo 0,581,21,022. Phun cát hoặc bột kim loại sau đó phun sơnTheo M0,51,351,12kẽm hoặc nhơm.Theo 0,51,21,023. Bằng ngọn lửa hơi đốt, khơng có lớp bảo vệ mặt kimTheo M0,421,351,12loại.Theo 0,421,21,024. Bằng bàn chải sắt, khơng có lớp sơn bảo vệ.Theo M0,351,351,17Theo 0,351,251,06Theo M0,251,71,3Theo 0,251,51,21. Phun cát thạch anh hoặc bột kim loại.5. Không gia công bề mặt21II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG3. Sự làm việc của lk bulông khi chịu kéo

-Bulông chịu kéo khi ngoại lực tác dụng có phương //

bulơng:

[N]tb = Abn-:Abndiệnftb

tíchthựccủatínhtốntiếtdiệnthân bu lơng

-ftb:cườngđộcủavậtliệu bu lơng khi chịu kéo22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. SỰ LÀM VIỆC CỦA LK BULÔNG & KN CHỊU LỰC CỦA BULÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×