1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULƠNG

1. Các hình thức cấu tạo liên kết bulơng+ Liên kết đối đầu có bản ghép+ Liên kết ghép chồng24III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

1. Các hình thức cấu tạo liên kết bulơng

Đối với Thép Tấm:

+ Liên kết đối đầu có 2 bản ghép hay 1 bản ghépĐối xứng LỆCHtruyền lực TốtTÂM

 số BL+ Liên kết ghép chồngcần

tăng

10%Số bulơng phía bản đệm tăng

10%26III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULƠNG

1. Các hình thức cấu tạo liên kết bulơngĐối với Thép Hình – LK đối đầu:

+ Nối bằng các Bản GhépThép hình cứng,

độ lệch tâm ít

ảnh hưởng 

KHƠNG CẦN

TĂNG SỐ

BULƠNG+ Nối bằng Thép Góc27III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULƠNG

1. Các hình thức cấu tạo liên kết bulơngĐối với thép hình - Liên kết CHỒNG

+ Đối xứng: làm việc tốt hơn+ Không đối xứng: cấu kiện mềm  tăng 10% số lượng BL27III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

2. Bố trí bulơng

Quy ước:Bố trí song songBố trí so le+ ĐƯỜNG ĐINH:

các BL trên 1 đường thẳng

+ DÃY ĐINH: song song lực

+ HÀNG ĐINH:vng góc lực

+ BƯỚC ĐINH:

khoảng cách 2 BL trên đường

đinh28III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULƠNG

2. Bố trí bulơng-Khoảng cách min nhằm:

+ Đảm bảo độ bền của bản thép

+ Đảm bảo không gian tối thiểu để vặn êcuĐối với các liên kết chịu lực, nên bố trí theo kcách MIN để gọn, tiết kiệm30III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

2. Bố trí bulơng-Khoảng cách max:

+Đảmbảo độchặtcủaliênkết,tránh khơngchonước, hơi, bụi bẩn lọt vào trong liên kết gây ăn mòn thép.

bảo độ ổn định của bản thép (đối với cấu kiện chịu nén)30III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULƠNG

2. Bố trí bulơng- Đối với thép Hình, vị trí các dãy bulơng (a, a1, a2, n) được quy định sẵn theo kích thước tương ứng của

từng loại thép hình31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CẤU TẠO LIÊN KẾT BULÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×