1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019- Chữ số nào lớn nhất có 2 chữ số?

 Hoạt động 2: Ôn về số liền trước, số liền sau

+ MT: Giúp HS củng cố về số liền trước, số liền sau.

+ Cách tiến hành

Viết lên bảng: 39

- Số liền trước của 39 là số nào?

- Làm cách nào để tìm số 38?

- Số liền sau của 39 là số nào?

- Vì sao em biết?

- Số liền trước và số liền sau của một số hơn kém

nhau bao nhiêu đơn vị?

- Cho HS làm bài.

4. Củng cố – dặn dò:

- Biểu dương cá nhân HS học tập tốt, động viên, khuyến

khích cá nhân HS còn chưa tích cực.

- Về nhà làm bài 2.

- Chuẩn bị : Ôn tập các số đến 100.- Số 10.

- Số 99.- Số 38.

- Lấy 39 trừ 1 được 38.

- Số 40.

- Vì 39 + 1 = 40

- 1 đơn vị.

- HS làm bài, nhận xét và sửa bài . Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................

TUẦN

MÔN

BÀI DẠY: 1

Ngày dạy : 5/9/2018

: TOÁN

: ƠN TẬP CC SỐ ĐẾN 100 (TIẾT 2)I. MỤC TIÊU

- Biết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.

- Biết so sánh các số trong phạm vi 100.

-HS làm được BT 1,3,4,5. HSCKN làm BT2

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

IV. CHUẨN BỊ

- GV: Đồ dùng dạy toán.

- HS: Vở BT.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Ơn tập các số đến 100.

Trò chơi: Phản xạ nhanh.

GV hỏi nhanh, y/c HS cũng trả lời nhanh câu hỏi của GV.

- Số liền trước của 72?

GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019- Số liền sau của 83?

- Đọc các số từ 10 -> 40.

- Nêu các số có 1 chữ số.

- Đọc các số tròn chục.

Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Đọc, viết, phân tích số

+ MT: Giúp HS củng cố về đọc, viết, phân tích số có 2 chữ

số.

+ Cách tiến hành

Bài 1:

- Gọi HS đọc tên các cột trong bảng của bài 1

- Cho 1 HS đọc hàng 1 trong bảng.

- 78 gồm mấy chục , mấy đơn vị?

- Thiết lập thành tổng.

- Hãy nêu cách viết số có 2 chữ số?

- Nêu cách đọc?

- Cho HS làm bài. Sau đó đổi vở để sửa bài.

HSCKN làm BT2

 Hoạt động 2: So sánh, viết số theo thứ tự

+ MT: Giúp HS củng cố về viết số theo thứ tư , so sánh số

có 2 chữ số.

+ Cách tiến hành

Bài 3:

- Cho HS đọc đề bài .

- Với các số đã cho các em thực hiện xếp thứ tự các số.

- Nêu cách thực hiện ?

Cho HS làm bài.

Bài 4:

- Để điền được số đúng vào ô vuông ta phải tìm số bé hơn

20.

- Cho HS làm bài.

Bài 5:

Trò chơi: Điền số.

Cách chơi: Mội đội cử 2 bạn lên tham gia. Chọn số đúng

để điền vào ô trống.

4. Củng cố – dặn dò

“Số lớn nhất và số bé nhất có 2 chữ số giống nhau? “.

- Hướng dẫn bài 2 cho HS làm ở nhà.

- Chuẩn bị: Số hạng – Tổng.Hoạt động của HS

- Hoạt động lớp, cá nhân.- Chục, Đơn vị, Viết số, Đọc số.

- 7 chục, 8 đơn vị, viết số 78, đọc tám mươi

lăm.

- 7 chục, 8 đơn vị 78 = 70 + 8

- Viết số chỉ hành chục trước, sau đó viết

chữ số chỉ hàng đơn vị vào bên phải số đó

- HS làm bài, 3 HS chữa miệng.-Đọc đề bài.

- Dựa vào các hàng đơn vị để xếp thứ tự các

số.

- HS trả lời - HS nhắc lại.

- HS làm bài , sửa bài miệng.- HS làm bài.- HS tham gia trò chơi . Lớp nhận xét , sửa

bài.

- HS trả lời. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUN 2TUẦN

MƠN

BÀI DẠY: 1

: TỐN

: SỐ HẠNG- TỔNGNĂM HỌC 2018-2019Ngày dạy: 6/9/2018I. MỤC TIÊU

- Biết số hạng; tổng.

- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải tốn có lời văn bằng 1 phép cộng.

-HS làm được BT 1, 2,3.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

-III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

IV. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng nỉ, bộ số.

- HS: Vở BT, dụng cụ học toán.

V.CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Ôn tập các số đến 100 (tt ).

Cho 3 HS lên bảng sửa bài 3.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Giới thiệu số hạng và tổng

+ MT: Giúp HS nắm được tên gọi các thành phần

trong phép cộng .

+ Cách tiến hành

Gắn bảng: 35 + 24 =

- Trên bảng là phép tính gì?

- Hãy nêu kết quả của phép tính.

Gắn kết quả phép tính: 59.

- Hãy đọc phép tính và kết quả.

Chỉ vào từng số giới thiệu:

- Trong phép cộng này:

. 35 gọi là số hạng.

. 24 gọi là số hạng.

. 59 gọi là tổng.

- Chỉ vào từng số y/c HS nêu lại tên từng thành phần

trong phép cộng.

- Cho HS đặt dọc phép tính 35 + 24 = 59 trên bộ

ĐDHT và y/c nêu tên các thành phần trong phép cộng

trên.

- Y/c HS làm tiếp 2 phép tính:GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOHoạt động của HS

- Hoạt động lớp, cá nhân.- Phép cộng 35 + 24.

- 35 + 24 = 59.

- Ba mươi lăm cộng hai mươi tư bằng năm

mươi chín .

- HS trả lời - HS nhắc lại.- HS nêu lại tên gọi các thành phần.

- HS đặt trên bảng cài và đọc:

35 -> Số hạng.

+24 -> Số hạng.

59 -> TổngTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 263 + 15

15 + 63

- Có nhận xét gì về 2 thành phần cùng tên và tổng?

 Hoạt động 2: Luyện tập

+ MT: Giúp HS củng cố thêm kĩ năng làm tính và vận

dụng vào bài tập.

+ Cách tiến hành

Bài 1: Viết số thích hợp vào ơ trống.

- Muốn tính tổng ta làm thế nào?

- Làm mẫu phép tính thứ nhất:

- Cho đại diện mỗi nhóm một em lên sửa bài.

Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu )

- Nêu cách đặt tính và cách tính?

- Cho HS làm mẫu câu a. y/c HS làm bài.

- Cho mỗi dãy 3 em lên thi đua sửa bài.

Bài 3:

- Cho 1 HS đọc đề.

- Cho 1 HS lên bảng lớp sửa bài.

4. Củng cố – dặn dò

Trò chơi: Tính nhanh.

- Cho 2 HS nêu lại tên các thành phần trong phép cộng.

- Về xem lại bài.

- Chuẩn bị: Luyện tập.NĂM HỌC 2018-2019- HS thực hiện và nêu nhận xét .

HS trả lời - HS nhắc lại.

- Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm.- Lấy số hạng cộng số hạng viết kết quả vào ô

tổng .

- HS làm bài . thi đua sửa bài . Lớp nhận xét .

- Viết số đơn vị thẳng cột số đơn vị, số chục

thẳng cột số chục, cộng từ phải sang trái, từ

hàng đơn vị sang hàng chục

- HS lên thi đua sửa bài. Lớp nhận xét.

- HS đọc đề .

- HS nêu .

- HS làm bài . Sửa bài .

- HS thực hành và nêu tên các thành phần

trong phép cộng . Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................

TUẦN

MƠN

BÀI DẠY: 1

: TỐN

: LUYỆN TẬPNgày dạy: 6/9/2018I. MỤC TIÊU

- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.

- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng .

-HS làm được BT 1, 2 (cột 2),3(a,c),4. HSCKN làm bài 2(cột 1,3), bài 3(b), bài 5.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động nãoGV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019IV. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng nỉ, bộ số.

- HS: Vở BT, dụng cụ học toán.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Số hạng – Tổng.

Cho 2 HS lên bảng làm bài:

- Đặt tính và tính : 25 + 11 ; 24 + 33

- Nếu tên các thành phần trong phép tính trên.

Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Phép cộng

+ MT: Giúp HS làm thành thạo về tính nhẩm, tính viết và

gọi tên đúng các thành phần trong phép cộng.

+ Cách tiến hành

Bài 1: Tính.

- Cho HS thực hành trên bảng bộ ĐDHT

- Yêu cầu HS nêu tên các thành phần trong phép cộng.

Bài 3: Đặt tính rồi tính tổng, khi biết các số hạng

- Muốn tính tổng khi ta biết các số hạng ta làm sao?

- Y/c HS làm bài.

- Cho 3 HS lên bảng thi đua sửa bài và nêu cách thực

hiện.

 Hoạt động 2: Giải tốn có lời văn

+ MT: Giúp HS giải thành thạo dạng toán có lời văn.

+ Cách tiến hành

Bài 4:

- Cho HS đọc đề bài

- Cho 1 HS lên bảng lớp sửa bài.Hoạt động của HS

- Hoạt động lớp, cá nhân.34

42

7653

26

7926

40

6662

056708

7178- HS nêu tên gọi các thành phần. Lớp nhận

xét. HS nhắc lại.

- Ta lấy số hạng cộng với nhau.

HS nêu.

- HS làm bài. Sửa bài, lớp nhận xét.- Hoạt động lớp, cá nhân.4. Củng cố – dặn dò

- Đính bảng phép tính:32

4577

- 2 cộng mấy bằng 7?

- Vậy ta điền 5 vào chỗ trống.

HSCKN làm bài 2(cột 1,3), bài 3(b), bài 5

Trò chơi: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống số đúng.

Cách chơi: Mỗi nhóm cử 5 HS lên tham gia điền số thích

hợp vào chỗ trống sao cho kết quả đúng.

- Cho HS đọc lại phép tính và kết quả đúng.

- Về bài: Chuẩn bị “Đêximét”.- HS nêu.

- HS làm bài. Sửa bài. Lớp nhận xét.- 2 cộng 5 bằng 7. HS nhắc lại

- HS nhắc lại: Điền 5 vào phép tính sau đó đọc

phép tính: 32 + 45 = 77.- HS tham gia trò chơi. Lớp nhận xét.

GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019 Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................TUẦN

MƠN

BÀI DẠY: 1

: TỐN

: ĐỀ XI MTNgày dạy: 7/9/2018I. MỤC TIÊU

- Biết đề- xi-mét là 1 đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu của nó; biết quan hệ giữa dm và cm,

ghi nhớ 1dm =10cm .

- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn

giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đơn vị đo là đề-xi-mét.

-HS làm được BT 1, 2. HSCKN làm BT3.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

IV. CHUẨN BỊ

- GV: Băng giấy có độ dài 10 cm. Thước có vạch dm.

- HS: Vở BT, dụng cụ học toán.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Luyện tập.

Cho HS làm bảng con:

- Tính tổng của các số hạng: 32 và 14; 27 và 12; 25 và 23.

- Nếu tên các thành phần trong phép tính trên.

Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài đêximét

+ MT: Giúp HS nắm được cách đo và mối liên quan giữa cm

và dm .

+ Cách tiến hành

- Phát cho mỗi bàn 1 băng giấy và y/c HS dùng thước đo.

- Băng giấy dài mấy đêximet ?

- 10 xăngtimet còn gọi là 1 đeximet (vừa nói vừa ghi bảng)

- Đêximet viết tắt là dm. Vừa nêu vừa ghi: 1 dm = 10 cm

- Cho HS nhắc lại.- Y/c HS dùng phấn vạch trên thước các đoạn có độ dài 1 dm.

GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOHoạt động của HS

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- HS thực hành đo.

- Dài 1 dm.

- Một đêximet.

- 1 đeximet bằng 10 xăngtimet, 10

xăngtimet bằng 1 đêximet.

- HS nhắc lạiTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019- Thước em có độ dài mấy dm?

- Cho HS vẽ đoạn thẳng 1 dm vào bảng con.

 Hoạt động 2: Thực hành

+ MT: Giúp HS giải thành thạo dạng tốn có đơn vị kèm theo.

+ Cách tiến hành

Bài 1:

- Cho HS đọc y/c đề bài.

- Cho HS làm bài.

Bài 2:

- Cho HS nêu y/c bài .

- Y/c HS nhận xét về các số trong bài .

- Cho HS làm bài .

- Đại diện mỗi tổ 1 bạn lên thi đua sửa bài

HSCKN làm BT3

4. Củng cố – dặn dò

Trò chơi: Ai nhanh, ai khéo.

Cách chơi: Phát cho 4 HS cùng nhóm một sợi len dài 4 dm.

Y/c các nhóm suy nghĩ để cắt sợi len thành 3 đoạn , trong đó có 2

đoạn dài 1dm và 1 đoạn dài 2dm. Nhóm nào làm xong đầu tiên

và đúng nhóm đó được thưởng.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị : Luyện tập.- HS thao tác trên thước của mình.

- HS nêu.

- HS vẽ vào bảng con.- Hoạt động lớp, cá nhân.- HS nêu . HS nhắc lại

- HS làm bài .

- HS nêu

- Dài 1dm.

- HS làm bài .- HS tham gia trò chơi. Lớp nhận xét. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................TUẦN

MƠN

BÀI DẠY: 2

: TỐN

: LUYỆN TẬPNgày dạy: 10/9/2018I. MỤC TIÊU

- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp

đơn giản.

- Nhận biết được độ dài đề-xi-mét trên thước thẳng.

- Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.

-HSlàm BT 1, 2,3 (cột 1,2),4. HSCKN làm BT 3(cột 3).

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

IV. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng nỉ , bộ số.GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019- HS: Vở BT, ĐDHT.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Luyện tập.

Cho HS nêu miệng:

- 30cm bằng mấy đêximet?

- 7dm bằng mấy xăngtimet?

- 1dm bằng mấy xăngtimet?

- 10cm bằng mấy đêximet?

- Cho HS lên đo đoạn thẳng dài 3dm.

- GV nhận xét.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa cm và

dm

+ MT: Giúp HS nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa cm và dm.

+ Cách tiến hành

Bài 1:

- Để biết đoạn thẳng dài bao nhiêu dm ta làm sao?

Bài 2:

- Y/c HS tìm trên thước vạch chỉ 2dm và dùng phấn đánh dấu.

- 2dm bằng bao nhiêu xăngtimet ? (y/c HS nhìn trên thước trả lời)

- Y/c HS viết kết quả vào vở nháp .

- Trò chơi: Tính nhanh.

 Hoạt động 2: Tập ước lượng độ dài

+ MT: Giúp HS. Tập ước lượng độ dài.

+ Cách tiến hành

Bài 3: (cột1,2)

- Muốn điền đúng ta phải làm gì?

Lưu ý: Khi đổi dm ra cm ta thêm vào sau số đo dm 1 chữ số 0 và

ngược lại .

- Cho HS làm bài

Gọi HS sửa bài sau đó nhận xét . HSCKN làm BT 3(cột 3)

Bài 4:

- Y/c HS đọc đề bài.

- Muốn điền đúng ta phải ước lượng số đo của các vật

- Cho HS sửa bài.

GV nhận xét chốt y :Bút chì dài 16cm, gang tay của mẹ dài 2dm,

1 bước chân của Khoa dài 30cm, bé Phương cao 12dm

4. Củng cố - dặn dò

- Cho 2 HS ngồi gần nhau thực hành cùng đo chiều dài của cạnh

bàn, cạnh ghế, quyển vở.

- Biểu dương cá nhân HS học tập tốt.

- Về nhà làm bài 3.

- Chuẩn bị: Số bị trừ – Số trừ– Hiệu.Hoạt động của HS- Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm.- Quan sát số ghi trên thước để ghi độ dài của

đoạn thẳng.

- HS làm bài , sửa bài miệng.

- HS thao tác, 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra

cho nhau.

- 2dm = 20cm.

- HS tham gia trò chơi. Sửa bài- Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân.

- Suy nghĩ và đổi các số đo từ dm sang cm

hoặc ngược lại.

- HS đọc bài làm.- Nhóm đơi quan sát, cầm bút chì và tập ước

lượng. Sau đó làm vào vở. Rút kinh nghiệm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2TUẦN

MÔN

BÀI DẠYNĂM HỌC 2018-2019: 2

Ngày dạy: 11/9/2018

: TOÁN

: SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆUI. MỤC TIÊU

- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu .

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài tốn mơt phép trừ.

-HS làm BT 1, 2 (a,b,c),3. HSCKN làm BT 3(cột 3)

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng nghe tích cực.

- Kĩ năng thực hành.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp động não

IV. CHUẨN BỊ

- GV: Đồ dùng dạy toán.

- HS: Vở BT.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát.

2. Bài cũ ( 4’) Luyện tập.

- Gọi HS đọc các số đo trên bảng: 2dm, 3dm, 40cm.

- Cho 1 HS viết các số đo theo lời đọc của GV .

- Y/c 1 HS lên đo chiều dài cạnh bàn GV.

Nhận xét, tuyên dương.

3 Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Giới thiệu các thuật ngữ Số bị trừ - Số trừ –

Hiệu

+ MT: Giúp HS nắm được tên gọi các thành phần và kết quả của

phép trừ.

+ Cách tiến hành

- Viết bảng phép tính: 59 - 35 = 24

- Y/c HS đọc phép tính trên.

- Trong phép trừ 59 - 35 = 24 thì 59 gọi là số bị trừ, 35 gọi là số

trừ, 24 gọi là hiệu (vừa nêu vừa ghi bảng )

- Cho HS nhắc lại.

- Y/c HS đặt phép tính trừ trên theo cột dọc. Sau đó gọi tên các

thành phần và kết qủa phép trừ.

 Hoạt động 2: Luyện tập

+ MT: Giúp HS củng cố khắc sâu về phép trừ khơng nhớ các số

có 2 chữ số.

+ Cách tiến hành

Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOHoạt động của HS- Hoạt động lớp, cá nhân.- 59 trừ 35 bằng 24.

- HS quan sát và nghe.

- HS nêu.

- 1 HS lên bảng đặt tính, gọi tên các thành phần

và kết qủa phép trừ.

59

-> Số bị trừ.

- 35

-> Số trừ.

24

-> Hiệu

- Hoạt động lớp, cá nhân.- Điền số vào ô trống.TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-2019- Muốn tính hiệu ta làm thếnào?

- Làm mẫu phép tính thứ nhất:

- Cho đại diện mỗi nhóm một em lên sửa bài .

Bài 2: (a,b,c)

-Yêu cầu HS đọc đề bài

- Bài y/c tìm thành phần nào trong phép trừ

- Gọi 1 HS đọc bài mẫu.

- Cho HS làm bài .

- Lưu ý : Trừ nhẩm theo cột

HSCKN làm BT 3(cột 3)

Bài 3:

Cho HS đọc đề bài.

- Nêu cách đặt tính và tính?

- Y/c HS làm bài.

4. Củng cố – dặn dò

Trò chơi: Nối chữ với số.

Cách chơi: 2 dãy, mỗi dãy 6 bạn lên gắn các thẻ chữ vào các số

cho đúng tên gọi.

- Chuẩn bị: Luyện tập.

--Lấy số bị trừ – số trừ

- HS làm bài

- HS sửa bài.

- Tìm hiệu.Tính từ phải sang trái. Đặt tính rồi

tính hiệu. Đặt thẳng cột các hàng với nhau.

- HS làm bài.

Lớp nhận xét, sửa bài

- HS làm bài, 2 HS lên bảng sửa bài- HS tham gia trò chơi. Lớp nhận xét Rút kinh nghiệm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TUẦN

MƠN

BÀI DẠY: 2

: TỐN

: LUYỆN TẬPNgày dạy: 12/9/2018I. MỤC TIÊU

- Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán bằng một phép trừ.

-HS làm BT 1, 2(cột 1,2),3,4. HSCKN làm BT 2(cột 3), bài 5.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng nỉ , bộ số.

- HS: Vở BT , dụng cụ học toán.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động ( 1’) Hát .

2. Bài cũ ( 4’) Số bị trừ – Số trừ – Hiệu .

- Cho 2 HS nêu tên các thành phần trong phép trừ và làm :GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 2NĂM HỌC 2018-201972 – 41 = 31

96 – 55 = 41

- HS sửa bài 2

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới

Hoạt động của GV

 Hoạt động 1: Phép trừ

+ MT: Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ

trong phạm vi 100 và biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số

+ Cách tiến hành

Bài 1: Tính.

- Nêu cách tính?

-Yêu cầu HS làm bảng con.

- GV nhận xét .

Bài 2: (cột 1,2) Tính nhẩm .

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tính nhẩm điền kết quả .

- -Cho HS đọc kết quả, lớp giơ bảng Đ, S .

HSCKN làm BT 2(cột 3)

Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ, số trừ

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Nêu cách đặt tính và tính ?

- Y/c HS làm bài .

- Cho 3 HS sửa bài trên bảng lớp và chỉ vào từng số của phép trừ

rồi nêu tên gọi

 Hoạt động 2 : Giải tốn có lời văn

+ MT: Giúp HS giải đựơc bài toán

+ Cách tiến hành

Bài 4:

- Y/c HS đọc đề bài .

- Y/c HS làm bài, 1 HS sửa bảng lớp.

HSCKN làm BT5.

4. Củng cố – dặn dò

Trò chơi : Điền số vào chỗ chấm .

- Y/c mỗi nhóm cử 6 HS lên thi đua điền số theo hình thhức tiếp

sức .

- Nhận xét, tuyên dương HS làm đúng, nhanh.

- Chuẩn bị : Luyện tập chung .Hoạt động của HS

- Hoạt động lớp, cá nhân.- Tính từ trái sang phải .

- HS làm bảng con

- HS đọc.

- HS làm bài, sửa bài.- Đặt thẳng các cột theo hàng , tính từ trái sang

phải .

- HS làm bài- HS đọc đề toán.

- HS làm bài và sửa bài.

- HS tham gia trò chơi.

5.

.9

- 24

-3.

.7

257.

- 29

.0 Rút kinh nghiệm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GV: NGUYỄN CHÂU LỮ THẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×