1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÀI ĐẶT EPIDATA 3.1

CÀI ĐẶT EPIDATA 3.1

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIỚI THIỆU EPIDATA

Dùng trong việc nhập và ghi nhận số liệu, đặc biệt

khi nhập số liệu từ biểu mẫu để phân tích

Có thể tính tốn các biến số, xác định giới hạn giá

trị hay dán nhãn cho biến số định tính.

Nhập ngày tháng dễ dàng (thí dụ nhập 110813 để

biểu diễn cho ngày 27/09/2013)

Dùng cho bộ số liệu đơn giản hay phức tạp

Hỗ trợ 999 dòng văn bản trong bộ nhập liệu

4GIỚI THIỆU EPIDATA

Chương trình có cơng năng mạnh: lưu giữ trên

200.000 bản ghi và tìm kiếm bản ghi dưới 1 giây

Làm việc với 3 file chính:

.QES (dùng thiết kế bộ nhập liệu)

.CHK (dùng cho việc kiểm tra dữ liệu nhập vào)

.REC (dùng cho việc lưu trữ số liệu)

5Một dòng menu

Hai thanh cơng cụ (toolbar)

Thanh cơng cụ quy trình (Work Process Toolbar)

Thanh công cụ tác vụ (Operational Toolbar)

Thực hiện quy trình nhập liệu và xuất theo 6 bướcthể hiện trên thanh cơng cụ quy trìnhGIỚI THIỆU EPIDATA1. Define Data: tạo QES file (xây dựng khung số liệu cần nhập)

2. Make data file: tạo REC file (chứa dữ liệu)

3. Checks: tạo CHK file (các ràng buộc để kiểm tra dữ liệu)

4. Enter Data: nhập dữ liệu và lưu vào REC file

5. Document: xem mô tả số liệu để sàng lọc số liệu sai

6. Export Data: chuyển số liệu sang các phần mềm thống kê

chuyên dụng

7XÂY DỰNG KHUNG NHẬP LIỆU TỪ

BỘ CÂU HỎI

TT8Câu hỏiTrả lời1Ngày phỏng vấn____/____/_____2Giới tính? (nhìn và ghi nhận)Nam1Nữ03Chiều cao? (người phỏng vấn đo)_______ (mét)4Cân nặng? (người phỏng vấn cân)_______ (kg)5Anh chị sinh vào ngày tháng năm nào?____/____/_____6Hãy cho biết huyện nơi cư trú hiện tại của bạn?_____________7Hãy cho biết thành phố nơi cư trú của bạn?_____________BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

1. Đặt tên biến số của bộ số liệu

Tên biến nên đặt ngắn gọn (v1, v2, ,kt1, gioi, tuoi)

Tên biến phải bắt đầu bắt chữ cái, do đó tên biến

nên được cấu tạo bởi 2 phần

Phần đầu với các chữ cái mơ tả nhóm của

biến số

Phần hai là số thứ tự của biến trong nhóm đóBƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

2. Xây dựng nhãn (chú thích) cho các biến số:

gioi tinh cua tre

3. Mô tả loại biến số (Ctrl + Q) (Edit::Field Pick List)

Số (Numeric)

Văn bản (Text)

Ngày

Khác (Other)BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

Mô tả loại biến số (Ctrl + Q) (Edit::Field Pick List)

Biến định lượng: thể hiện bằng con số (có thể có số

lẻ thập phân) (##.#)

Biến định tính: nên mã hóa giá trị của biến số (thí dụ

nam=1 nữ =2) (#)

Biến số chữ: thể hiện bằng biến văn bản (viết

thường/viết hoa ), độ rộng lớn nhất chứa 80 kí tự

_____: viết thường

11


>: viết hoa “Upper case”: văn bản và có mật khẩu: “Encryption field”BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

Biến ngày tháng: có thể nhập tự động hay nhập

bằng tay

Biến số khác: ít được dùng


>: Số liệu nhập vào trường này sẽ được

epidata tự động mã hóa “Soundex”

12: Kiểu dữ liệu logic, chỉ chấp nhận giá trị Y /N

hoặc 1/0 “Boolean”BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

Trong mẫu nhập liệu nên có trường ID để phân

biệt các phiếu nhập liệu khác nhau

Muốn tạo nhanh bộ câu hỏi hãy nhập tất cả tên

(name) và nhãn (label) cho biến trước rồi mới nhập

mô tả loại biến số sau

Sau khi xây dựng mẫu nhập liệu có thể sắp xếp để

các trường thẳng hàng bằng cách sử dụng menu

edit::Align fields

Nên thường xuyên nhấn Ctrl-S để lưu biểu mẫu,

và sử dụng Ctrl+T để kiểm tra

13BƯỚC 1: DEFINE DATA – XÂY DỰNG

KHUNG NHẬP LIỆU

Mô tả loại biến14Tên biếnNhãn biếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÀI ĐẶT EPIDATA 3.1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×