1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 11: Trình bày tổ chức của ổ đĩa cứng ? dung lượng của ổ đĩa cứng phụ thuộc vào yếu tố nào ? ứng dụng tính dung lượng của ổ đĩa cứng nếu biết số byte trên sector là 512 , số sector trên rãnh trung bình là 300, số rãnh trên 1 mặt là 20.000 , số mặt trên

Câu 11: Trình bày tổ chức của ổ đĩa cứng ? dung lượng của ổ đĩa cứng phụ thuộc vào yếu tố nào ? ứng dụng tính dung lượng của ổ đĩa cứng nếu biết số byte trên sector là 512 , số sector trên rãnh trung bình là 300, số rãnh trên 1 mặt là 20.000 , số mặt trên

Tải bản đầy đủ - 0trang

địa chỉ hóa riêng biệt( trực tiếp)

-Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ vào-ra

CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh vào-ra chuyên dụng (IN, OUT)

Chỉ có thể thực hiện trên các hệ thống có quản lý khơng gian địa chỉ vào-ra riêng biệtđịa chỉ hóa theo bản đồ bộ nhớ

-Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ bộ nhớ

Vào-ra giống như đọc/ghi bộ nhớ

CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh truy nhập dữ liệu bộ nhớ

Có thể thực hiện trên mọi hệ thốngCác phương pháp ĐIỀU KHIỂN VÀO - RA

Vào ra bằng chương trình:

-Nguyên tắc chung: CPU điều khiển trực tiếp vào-ra bằng chương trình → cần phải lập trình

vào-raVào ra có thăm dò

Vào ra theo ngắt cứng

-CPU khơng phải đợi trạng thái sẵn sàng của mô-đun vào-ra, CPU thực hiện một chương trình-nào đó

Khi mơ-đun vào-ra sẵn sàng thì nó phát tín hiệu ngắt CPU

CPU trở lại tiếp tục thực hiện chương trình đang bị ngắtVào ra bằng DMA

-Vào-ra bằng chương trình và bằng ngắt do CPU trực tiếp điều khiển

Chiếm thời gian của CPU

Tốc độ truyền bị hạn chế vì phải chuyển qua CPU

Để khắc phục dùng DMA

Thêm mô-đun phần cứng trên bus → DMAC (Controller)

DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu giữa mơđun vào-ra với bộ nhớ chínhCâu 13: Các loại thanh ghi trong cpu và chức năng của chúng ?

- Có 2 loại thanh ghi trong CPU:

+ User – Visible Register (Thanh ghi người dùng lập trình được): Nó cho phép người lập trình

ngơn ngữ máy hoặc ngơn ngữ Assembly thu nhỏ bộ nhớ chính bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng

các thanh ghi.

+ Control and Status Registers (Thanh ghi điều khiển và trạng thái): Các thanh ghi này được

sử dụng bởi đơn vị điều khiển CU để điều khiển các hoạt động của CPU và bằng phân quyền, các

chương trình điều khiển hệ thống điểu khiển sự thực thi của các chương trình khác.Câu 14: Trình bày các phương pháp ánh xạ địa chỉ trong cache ?

Có 3 kĩ thuật ánh xạ :

- Ánh xạ trực tiếp : ánh xạ mỗi khối nhớ của bộ nhớ chính vào 1 đường cache có thể .

+block 0->line 0

+block 1->line 1

+block C->line 0

+block i-> line (I mod C)

Giả sử cache có 2n2 ngăn nhớ , địa chỉ do cpu phát ra là n bit .

en2n1n1 xác định số byte trong khối 2n1->byte .

n-n1 bit còn lại :xác định khối nằm trong bộ nhớ chính .

n2 bit tiêp theo xác định đường trong cache

còn lại là trường tag .

Mỗi 1 block dc ghi vào cache thì cần 1 chỗ để ghi tag (biêt dc đường nào nằm trong cache ) .

bộ so sánh : thong dịch địa chỉ và so sánh nối vào .

Nhược điểm là có 1 vị trí cố định của cache cho bất cứ khối đã cho nào .hơn nữa nếu xảy ra

chương trình muốn tham vấn lại từ nhớ từ 2 khối khác nhau dc ánh xạ vào cùng 1 đường ,,khi đó

các khối tiếp tục dc trao đổi trong cache , và tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống .

- Ánh xạ liên kết hoàn toàn : phương pháp này sẽ khắc phục nhược điểm trên bằng cách cho phép

mỗi khối bộ nhớ chính dc nạp vào trong bất kì đường nào của cache ,trong trường hợp này n bit chia

ra làm 2 trường : tag & word . khi cpu phát ra địa chỉ thì nó so sánh vs tất cả các tag dc ghi trong

cache , nếu có 1 tag nào trong cache trùng vs tag địa chit thì hit in cache

TagWord- Ánh xạ liên kết tập hợp: chia cache thành các tập hợp , mỗi tập hợp có m đường ánh xạ :

+block 0-> set 0

+……+block i-> set (i mod S)

Địa chỉ :

TagSetN1Câu 15: Trình bày chi tiết các bước thực hiện lệnh trong máy tính

Các bước thực hiện lệnh:

+Nhận lệnh lệnh:

• CPU đưa địa chỉ của lệnh cần nhận từ bộ đếm chương trình PC ra bus địa chỉ

•CPU phát tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ

•Lệnh từ bộ nhớ được đặt lên bus dữ liệu và được CPU copy vào thanh ghi lệnh IR

•CPU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế

+Giải mã lệnh:

•Lệnh từ thanh ghi lệnh IR được đưa đến đơn vị điều khiển

•Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực hiện

•Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU

+Nhận dữ liệu:

•CPU đưa địa chỉ của tốn hạng ra bus địa chỉ

•CPU phát tín hiệu điều khiển đọc

•Tốn hạng được đọc vào CPU

•Tương tự như nhận lệnh

+Thực hiện lệnh:

•Có nhiều dạng tuỳ thuộc vào lệnh

•Có thể là:

-Đọc/Ghi bộ nhớ

-Vào/Ra

-Chuyển giữ liệu giữa các thanh ghi

-Thao tác số học/logic

-Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)+Ghi tốn hạng:

•CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ

•CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu

•CPU phát tín hiệu điều khiển ghi

•Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định

+Ngắt:

•Nội dung của bộ đếm chương trình PC (địa chỉ trở về sau khi ngắt) được đưa ra bus dữ liệu

•CPU đưa địa chỉ (thường được lấy từ con trỏ ngăn xếp SP) ra bus địa chỉ

•CPU phát tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ

•Địa chỉ trở về trên bus dữ liệu được ghi ra vị trí xác định (ở ngăn xếp)

•Địa chỉ lệnh đầu tiên của chương trình con điều khiển ngắt được nạp vào PC

Câu 16: Các chế độ địa chỉ của bộ vi xử lý? Nêu rõ ưu nhược điểm của từng chế độ.

Chế độƯu điểmnhược điểmđịa chỉ tức thời:-Không tham chiếu đến bộ nhớDải giá trị của toán

hạng bị hạn chế- Truy nhập tốn hạng rất nhanhCâu 17: Hãy

trình bày

các kiểu hệđịa chỉ trực tiếp

địa chỉ gián tiếp- Đơn giản,CPU tham chiếu bộ nhớ một

lần để truy nhập dữ liệuKhông gian địa chỉ

giới hạnthống bộ vi- Không gian địa chỉ lớnTham chiếu bộ nhớ

phức tạpsong và cáchkhông gian địa chỉ

giới hạnsong trongđịa chỉ thanh ghi - Khơng có tham chiếu bộ nhớ

-Số lượng thanh ghi ít → Trường địa chỉ

chỉ cần ít bitđịa chỉ gián tiếp

thanh ghixử lý song

tổ chức song

máy tính sử-Truy nhập tốn hạng nhanhdụng bộ vi-Tăng số lượng thanh ghi → hiệu quả

hơnxử lý song-Có thể gián tiếp nhiều lần

- Không gian địa chỉ lớnsong?

-CPU phải thực hiện

tham chiếu bộ nhớ

nhiều lần để tìm tốn

hạng → chậm

-Tham chiếu bộ nhớ

phụđịa chỉ dịch

chuyểnLinh độngPhức tạpđịa chỉ ngăn xếpKhông có tham chiếu bộ nhớỨng dụng giới hạn+Các kiểu hệ

thống bộ vi

xử lý song

song

•Siêuđường ống (Superpipeline & Hyperpipeline)•Siêu vơ hướng (Superscalar)•VLIW (Very Long Instruction Word)Câu 18: Các loại bộ nhớ ROM của máy tính? Đặc trưng của từng loại.

♣ PROM (Programmble ROM):

• Khi sản xuất chưa ghi dữ liệu

• Cần thiết bị chuyên dùngđể ghi bằng chương trình, chỉ ghi được một lần

♣ EPROM (Erasable PROM):

• Khi sản xuất chưa ghi dữliệu

• Cần thiết bịchun dụng đểghi bằng chương trình, ghiđược nhiều lần

• Trước khi ghi lại, phải xóa bằng tia cực tím♣ EEPROM (Electrically Erasable PROM):

• Có thể ghi theo từng byte

• Xóa bằng điện

• Ghi lâu hơn đọc

♣ Flash memory (bộnhớcực nhanh)

• Ghi theo khối

• Xóa bằng điện

Câu 19: Vẽ sơ đồ thuật toán nhân nhanh Booth. Áp dụng tính 7x9.Vd 7x9=63

Khơi tạo: M:79 = 0111 ; Q:9=1001 ; n=9 ; Q-1=0 ; A=0

=> -M = 1001 ( Tinh k ra k biet lam) bo!

AQ0 (SN)Q-1M

( SBN)Thuc hien0000100100111Q0 Q-1= 10 ; count=9;100110010A=A-M;110011001Shift A,Q0 Q-1 ;Count =8001111001A=A+M

shift ; count =7Câu 20: Trình bày phương pháp biểu diễn số nguyên? Cho ví dụ minh họa?

Biểu diễn số ngun khơng dấuBiểu diễn số nguyên có dấuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 11: Trình bày tổ chức của ổ đĩa cứng ? dung lượng của ổ đĩa cứng phụ thuộc vào yếu tố nào ? ứng dụng tính dung lượng của ổ đĩa cứng nếu biết số byte trên sector là 512 , số sector trên rãnh trung bình là 300, số rãnh trên 1 mặt là 20.000 , số mặt trên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×