1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Nội dung của tình huống

I. Nội dung của tình huống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học AT nằm gần vùng trung tâm của huyện Lệ Thủy, tỉnh

Quảng Bình, trường được thành lập tháng 9 năm 1989, hiện có tổng số cán bộ,

giáo viên, nhân viên là 25 đồng chí. Trường có một Chi bộ Đảng, có tổ chức Cơng

đồn cơ sở, đồn Thanh niên và các tổ chun mơn, tổ văn phòng, tổng số học

sinh là 332 em/12 lớp.

Theo quy định tại Điều lệ Trường tiểu học, nhà trường thực hiện chức năng,

nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo

mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành; Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em

khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù

chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lý

các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo

dục tiểu học theo sự phân cơng của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và cơng

nhận hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em

trong địa bàn trường được phân công phụ trách; Xây dựng, phát triển nhà trường

theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục

của địa phương; Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý cán bộ, giáo

viên, nhân viên và học sinh; Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị

và tài chính theo quy định của pháp luật; Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá

nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục; Tổ chức cho cán bộ quản lý,

giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng;

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Với lòng yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm với công việc của cán bộ, giáo viên,

nhân viên trong đơn vị, hằng năm nhà trường làm tốt cơng tác huy động và duy trì

100% trẻ trong độ tuổi đi học, khơng có học sinh bỏ học. Năm học 2019 – 2020,

nhà trường có 332 em/12 lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, quy mô

trường lớp thuận lợi cho việc dạy và học trên địa bàn.

5Trong thời gian qua, bám sát nhiệm vụ từng năm học, nhà trường – với vai

trò hạt nhân của chi bộ - đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong

trào thi đua do Nhà nước và Ngành phát động. Công tác bồi dưỡng năng lực cho

đội ngũ giáo viên được quan tâm. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng

dạy, quan tâm hướng dẫn học sinh phương pháp học tập có hiệu quả, chú trọng rèn

kĩ năng cho các em, chất lượng giờ dạy đảm bảo tốt, góp phần nâng cao chất

lượng giáo dục tồn diện.

Phong trào thi đua “Hai tốt” ln được nhà trường coi trọng. tỉ lệ học sinh

được lên lớp hằng năm đạt từ 98% trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh hoàn thành xuất

sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt từ 50-60%, chất lượng giáo dục tồn

diện được duy trì ở mức tốt và ổn định qua hằng năm. Chất lượng đội ngũ có

nhiều tiến bộ, hiện 100% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn, có 01 giáo viên

dạy giỏi cấp tỉnh, 13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, khơng có giáo

viên yếu về năng lực chun mơn. Hằng năm, nhiều cán bộ, giáo viên có các sáng

kiến cải tiến kĩ thuật trên nhiều lĩnh vực như: Đổi mới cơng tác quản lí, chỉ đạo;

cơng tác ứng dụng cơng nghệ thông tin vào dạy học; đổi mới phương pháp dạy

học; Đổi mới đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo; …đã góp phần khơng nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lí, dạy học và

giáo dục của nhà trường.

Với đội ngũ giáo viên khá đồng đều, có năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm,

cùng với sự Lãnh chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy, của

chính quyền địa phương và sự hỗ trợ về cơ sở vật chất của các cấp nên chất lượng

giáo dục của nhà trường ngày càng được củng cố và nâng cao, cơ sở vật chất ngày

càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Nhờ vậy, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức 1, nhiều năm liền, trường đạt

danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến và Xuất sắc”; được Bộ giáo dục và Đào tạo,6Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các

cấp, các ngành có liên quan.

1.2. Mơ tả tình huống

Trường Tiểu học AT là một trong những đơn vị luôn nằm trong tốp đầu về

các tiêu chí thi đua của Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy, về chất lượng day học và

phong trào thi đua “Hai tốt”. Nhà trường đã xây dựng được thương hiệu về chất

lượng giáo dục nhất là chất lượng học sinh năng khiếu; đội ngũ giáo viên không

ngừng trưởng thành về mọi mặt, chưa bao giờ xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm

quy chế chuyên môn hay quy định của nhà trường; qua các đợt thanh tra, kiểm tra,

nhà trường chưa một lần bị cấp trên phê bình, nhắc nhở về cơng tác quản lí đội

ngũ, quản lí chất lượng dạy học. Chính vì vậy, việc cơ giáo Nguyễn Thị N không

soạn bài khi lên lớp, để Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường lập biên bản vi phạm

quy chế chun mơn là một tình huống rất bất ngờ, khó xử cho đồng chí Hiệu

trưởng nhà trường.

Sự việc cụ thể như sau: Thực hiện kế hoạch số 35/KH-TrTH, ngày 15 tháng

9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học AT về công tác kiểm tra nội bộ

trường học năm học 2016 – 2017, ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban kiểm tra nội

bộ trường học tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của nhà giáo. Theo

sự phân cơng, đồng chí Trần Thị H, thành viên ban kiểm tra, chịu trách nhiệm

kiểm tra lớp 4A và giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị N.

Công tác kiểm tra được triển khai gồm: dự giờ 02 tiết, kiểm tra chất lượng

học sinh vào buổi sáng và kiểm tra hồ sơ giáo viên vào buổi chiều cùng ngày. Qua

dự giờ ban kiểm tra nhận thấy: công tác tổ chức dạy và học của giáo viên và học

sinh rất tốt, rất có chất lượng, các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Kết quả

này phản ánh đúng năng lực giảng dạy của giáo viên Nguyễn Thị N như đánh giá

của nhà trường và giáo viên cũng như phụ huynh trong những năm học vừa qua.

Tuy nhiên vào buổi chiều, khi kiểm tra hồ sơ, đồng chí Trần Thị H phát hiện hồ sơ

7của giáo viên Nguyễn Thị N có vấn đề: Giáo viên Nguyễn Thị N đã không soạn

giáo án tuần thực dạy (có nội dung kiểm tra tồn diện). Đồng chí Trần Thị H đã

yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị N bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh biên bản kiểm tra thì

đồng chí Nguyễn Thị N lúng túng rồi thú nhận là chưa soạn bài với lí do đang tập

trung cho các tiết dạy và do hoàn cảnh gia đình.

Thơng tư 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác

và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo đã nêu rõ nội dung thanh tra hoạt

động sư phạm của nhà giáo gồm: a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận

thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp

hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất

lượng ngày, giờ công lao động; Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh

chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân

dân; tinh thần đồn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái

độ phục vụ nhân dân và học sinh. b) Kết quả công tác được giao: Thực hiện nhiệm

vụ giảng dạy của nhà giáo: Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ của

nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan; Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết,

nếu dự 2 tiết khơng xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3; phân tích, đánh giá giờ dạy;

Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh,

sinh viên từ đầu năm đến thời điểm thanh tra; kiểm tra khảo sát của cán bộ thanh

tra; so sánh kết quả của các lớp do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong cơ

sở giáo dục tại thời điểm thanh tra (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác

kiêm nhiệm khác.

Sự việc nêu trên khiến đồng chí Trần Thị H rất khó xử bởi từ trước đến nay,

đồng chí Nguyễn Thị N là một giáo viên ln gương mẫu, có trách nhiệm cao đối

với cơng việc được giao; công tác soạn giảng luôn thực hiện tốt; ln chấp hành

8tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế quy định

của ngành, của cơ quan đơn vị; ln đảm bảo só lượng, chất lượng, ngày cơng

theo quy định; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực trong công

tác; được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Các tiết dạy

trong đợt kiểm tra đủ điều kiện xếp loại tốt, chất lượng vượt mức mặt bằng chung

quy định, các loại hồ sơ khác đều đầy đủ, có chất lượng. Các cơng việc khác được

giao đồng chí Nguyễn Thị N đều hồn thành tốt. Nếu chỉ vì một tuần không soạn

giáo án mà phải đánh giá chung khơng đạt u cầu hoặc phải xử lí kỉ luật thì thật

khơng thỏa đáng. Nhưng xử lí như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu nghiêm túc,

khách quan của cơng tác kiểm tra, vừa có lí có tình và không ảnh hưởng đến quan

hệ đồng nghiệp là vấn đề cần đưa ra cách giải quyết thích hợp.

II. Phân tích tình huống

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

Trước tình huống nêu trên, cần có hình thức xử lí như thế nào cho đúng với

quy định của ngành, nhưng phù hợp với thực tế, vừa hợp lí hợp tình? Tình huống

đặt ra khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ. Đây là một vấn đề

khó đòi hỏi người quản lí phải giải quyết như thế nào cho vẹn tình, hợp lí. Vừa

phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan quản lí với giáo viên, nhưng phải

đảm bảo thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành, của cơ quan. Muốn vậy cần

tìm hiểu, phân tích kĩ những nguyên nhân và hậu quả của tình huống đem lại, có

như vậy mới xác định được mục tiêu và phương án giải quyết tình huống có hiệu

quả nhất.

2.2. Cơ sở lý luận

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục,

phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo

9dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng

nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con

người Việt Nam". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã

định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực

chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn

2011-2020 nhằm quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới giáo

dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất

nước. Thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục

giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng

Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó được thể hiện ở quy mô

trường lớp, chất lượng dạy và học cũng như cơng tác xã hội hóa giáo dục đã có

những thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

nhà vẫn còn bộc lộ những hạn chế trên một số mặt, trong đó có những vấn đề như:

thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ và công việc được giao của một số

cán cán bộ, giáo viên và nhân viên. Thực trạng đó khơng chỉ ảnh hưởng nghiêm

trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục tồn diện mà làm ảnh hưởng khơng tốt

đến phát triển nhân cách học sinh và lòng tin của phụ huynh đối với ngành giáo

dục nói chung. Điều 2 của luật Giáo dục năm 2005 đã nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục

là đào tạo con người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ,

thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp

ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó đòi hỏi rất cao

về ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, trình độ, năng lực chuyên môn

nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.

2.3. Phân tích diễn biến tình huống10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Nội dung của tình huống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×