1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạn chế của nghiên cứu

Hạn chế của nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

60KẾT LUẬN

1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong khoảng 2 tháng – 6 tuổi; chủ yếu là trẻ 1-5

2.

-tuổi (52,8%)

Tỷ lệ nam là 64%, nữ là 36%

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

Có 80,6% số trẻ có nhiễm toan ống thận typ I và 19,4% typ II

Các triệu chứng lâm sàng: tăng cân chậm (100%); đái nhiều, nôn nhiều

(25,7%); uống nhiều (16,7%); ỉa lỏng kéo dài (13,9%); yếu chi dưới(11,1%); thở nhanh (8,3%).

Chỉ số sinh hóa: pH (7.23 ± 0,11); HCO3- (12.5 ± 5.0);

Chỉ số điện giải đồ: Na (136 ± 7mmol/l); Kali máu (2.9 ± 0.5 mmol/l);

Clo máu (112 ± 9 mmol/l).

53,8% hình ảnh siêu âm có vơi hóa tháp thận

3. Tác động của điều trị trên phát triển thể chất ở trẻ nhiễm toan ống

thận

Cân nặng tăng 2.9 ± 2.4 kg từ 8.8 ± 5.8 kg lên 11.7 ± 6.8 kg sau 1 năm

điều trị (p<0,05). Khơng có sự khác biệt về tăng cân giữa nhóm bệnh nhân

typ I và II. Bệnh nhân uống thuốc thường xun tăng cân nhiều hơn nhóm

khơng thường xun

Chiều cao tăng 8.9 ± 4.9 cm từ 74.6 ± 19.3 cm lên 83.5 ± 17.8 cm sau 1

năm điều trị (p<0,05). Khơng có sự khác biệt về tăng chiều cao giữa nhóm

bệnh nhân typ I và II. Bệnh nhân uống thuốc thường xun tăng chiều cao

nhiều hơn nhóm khơng thường xuyên61KIẾN NGHỊ

-Nâng cao nhận thức về bệnh đối với phụ huynh, người chăm sóc trẻ.

Nâng cao nhận thức về chẩn đoán, điều trị bệnh đối với bác sĩ khám

chữa bệnh ban đầu, bác sĩ tuyến cơ sở, và bác sĩ nhi khoa để tránh bỏ quabệnh, chẩn đốn sai lệch.

Có phác đồ điều trị phù hợp cho trẻ được chẩn đốn nhiễm toan ống

thận

Có biện pháp theo dõi quản lý quá trình sử dụng thuốc điều trị của trẻ

thường xuyên, đều đặn.TÀI LIỆU THAM KHẢOMẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Mã bệnh án:

Số thứ tự:

I. HÀNH CHÍNH

- Họ tên bệnh nhân: ……………………………….. tuổi:………… Giới:…...

- Địa chỉ:………………………………………………………………………..

………………………………………………..Dân tộc:……………………….

- Họ tên bố (mẹ): …………………………TĐVH……..Số ĐT……………….

- Ngày vào viện………… Ngày ra viện………………số ngày điều trị:….….

- Vào viện lần thứ:……………………..………………………………………

II. LÝ DO VÀO VIỆN

………………………………………………………………………………….

III. BỆNH SỬ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

IV. TIỀN SỬ

1. Bản thân

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....

1. Tiền sử gia đình

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

V. LÂM SÀNG

5.1. Cơ năng

- Nônkhông nônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế của nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×