1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm toan ống thận tại khoa Thận – lọc máu bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 6/ 2012 đến tháng 7/ 2017. Trong đó có 29 trường hợp được chẩn đoán nhiễm toan ống thận ty

Chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm toan ống thận tại khoa Thận – lọc máu bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 6/ 2012 đến tháng 7/ 2017. Trong đó có 29 trường hợp được chẩn đoán nhiễm toan ống thận ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

33hợp được chẩn đoán nhiễm toan ống thận typ 1 và 7 trường hợp chẩn đoán

nhiễm toan typ 2.

3.1. Các đặc điểm nghiên cứu

3.1.1. Phân bố bệnh nhân bệnh nhiễm toan ống thận theo địa phương

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhiễm toan ống thận theo địa dư

Địa dư

Hà Nội

Hải Dương

Nghệ An

Vĩnh Phúc

Sơn La

Nam Định

Quảng Ninh

Phú Thọ

Cao Bằng

Hòa Bình

Lạng Sơn

Hà Nam

Hưng Yên

Thanh Hóa

Bắc Ninh

Thái Nguyên

Lạng Sơn

TổngSố bệnh nhân (n)

8

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

36%

23,0

8,3

8,3

8,3

8,3

5,6

5,6

5,6

5,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

100Nhận xét: Trẻ bị nhiễm toan ống thận đến từ các tỉnh thành trên tồn quốc.

Trong nghiên cứu có 23% số trẻ đến từ thành phố Hà Nội.

3.1.2. Phân bổ bệnh nhiễm toan ống thận theo nhóm tuổi

Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhiễm toan ống thận theo nhóm tuổi

TuổinTỷ lệ (%)< 1 tuổi13361- 5 tuổi1952.8345-10 tuổi411.2Tổng36100Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi, lứa tuổi hay gặp nhất là từ 1- 5

tuổi chiếm 52,8%. tiếp theo là độ tuổi < 1 tuổi chiếm 36%. Tuổi gặp thấp nhất

là 2 tháng, cao nhất là 6 tuổi.

3.1.3. Phân bố nhiễm toan ống thận theo giớiBiểu đồ 3.1. Phân bố nhiễm toan ống thận theo giới

Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy tỷ lệ trẻ nam mắc bệnh là 64% tỷ

lệ trẻ gái là 36%.

3.2. Đặc điểm lâm sàng

3.2.1. Lý do vào viện

Bảng 3.3. Phân bố trẻ bị nhiễm toan ống thận theo lý do vào viện

Lý do vào việnnTỷ lệ %Nôn925,7Uống nhiều616,735Đái nhiều513,9Chậm tăng cân2363,9Thở nhanh38,3Yếu chi411,1Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy lý do vào viện gặp chủ

yếu là chậm tăng cân, lý do này chiếm tới 63,9%

3.2.2. Phân bố theo typ

Bảng 3.4. Phân bố trẻ bị nhiễm toan ống thận theo typ

TypnTỷ lệ %I2980.6II719.4IV00Tổng36100Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng đa số bệnh nhân được phát

hiện nhiễm toan chủ yếu thuộc typ 1, khơng có trường hợp nào thuộc typ 4.

Bảng 3.5. Phân bố Typ nhiễm toan theo giới

Giới

Nam

Nữ

TổngTyp 1Typ 2n

18

11%

62,1

37,9n

5

2%

71,4

28,6291007100p>0,05Nhận xét: Tỷ lệ nhiễm toan Typ 1 nhiều hơn ở trẻ nữ (37,9% so với 28,6%) và

nhiễm toan typ 2 nhiều hơn ở trẻ nam (71,4% > 62,1%). Tuy nhiên khác biệt

khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05.363.2.3. Trẻ bị nhiễm toan ống thận theo lý do vào viện theo typ

Bảng 3.6. Phân bố trẻ bị nhiễm toan ống thận theo lý do vào viện theo typ

Lý do vào viện

Nôn

Uống nhiều

Đái nhiều

Chậm tăng cân

Thở nhanh

Yếu chiTyp 1Typ 2n

6

5

4

18

3

2%

20,7

17,2

13,8

62,1

10,3

6,9n

3

1

1

5

0

2%

42,9

14,3

14,3

71,4

0,0

28,6Nhận xét: Ở trẻ nhiễm toan ống thận, lý do vào viện chủ yếu là cậm tăng cân

và nôn. Tuy nhiên, ở nhiễm toan ống thận Typ 2, yếu chi là một triệu chứng

cũng khá phổ biến với 28,6% số trẻ mắc phải, trong khi lý do này ở typ 1 lại

không chiếm tỷ lệ cao (6,9%). Ngược lại, thở nhanh là triệu chứng gặp ở

10,3% trẻ nhiễm toan ống thận typ 1, tuy nhiên không có trẻ typ 2 nào có lý

do vào viện này.

3.2.4. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân toan ống thận:

Bảng 3.7. Các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm toan ống thận

Triệu chứngnTỷ lệ %Đái nhiều925,7Nôn925,7Uống nhiều616,7Ỉa lỏng kéo dài513,9Tăng cân chậm36100Thở nhanh38,3Yếu chi411,137Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng 100% trẻ bị nhiễm toan

ống thận đều có dấu hiệu lâm sàng là chậm tăng cân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm toan ống thận tại khoa Thận – lọc máu bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 6/ 2012 đến tháng 7/ 2017. Trong đó có 29 trường hợp được chẩn đoán nhiễm toan ống thận ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×