1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiêng tim bất thường :

□ thổi tâm thu□ tiếng ngựa phi□ tiếng cọ màng timHô hấp lúc vào viện:

Tần số thở ….. lần phút

Cơn ngừng thở□ có□ khơng (nếu có thì thời gian 1cơn….s, số cơn trong phút…..)

□ tím mơi□ co kéo cơ hơ hấp□ rale phổiTiêu hóa

Táo bón□ có□ khơngNơn□ có□ khơngNếu có thì ….. lần nơn / ngày

Gan to … cm DBSlách to … cm DBSTiết niệu : số lượng nước tiểu : …l/ ngày

Màu sắc nước tiểu :

Tiểu dắt :□ có□ khơngTiểu buốt□ có□ khơngTriệu chứng khác :

Họng đỏ

Mụn ngồi da :□ có ( vị trí…….)□ khơngXuất huyết dưới da :□ có ( vị trí…….)□ khơngXuất huyết phủ tạng :□ có ( vị trí…….)□ khơngXét nghiệm :

Cơng thức máu :

Bạch cầu:…trung tính…..lympho….Hồng cầu….HgB……Hct…….Tiểu cầu….

Tốc độ máu lắng…Dơng máu PT……APTTSinh hóa máu

CRP :….Urê…..glu…..cretinin….Bilirubin tồn phần…… bilirubin trực tiếp……… bilirubin gián tiếp….

Men gan :GOT……GPT….Xquang tim phổi : □ bình thường

□ TKMP□ nốt mờ ( vị trí :□ TDMPSiêu âm bụng :

CT

Cấy máu

Cấy nước tiểu

Tổng phân tích nước tiểu

Xét nghiệm phận :

Soi phân : Hồng cầu…Bạch cầu :….Cấy phân : vi khuẩn…ký sinh trùng…….Dịch não tủy : màu sắc…

Tế bào :….

Glucose :….áp lực :..Mono …..Cấy vi khuẩn……lympho…ký sinh trùng:…

Protein…Huyết thanh chẩn đoán :Phản ứng widal

Chân đoán xác địnhKý sinh trùng :…)DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

SttHọ tênTuổiGiớiMã bệnhNgày vàoánviệnChẩnChẩnđoán vàođoán raviệnviệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×