1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Aldosterone máu: Lấy máu xét nghệm ở tư thế nằm, BN phải ngừng thuốc lợi tiểu 6 tuần, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn beta giao cảm, chẹn kênh canxi, alphamethyldopa ít nhất 2 tuần. BN có hạ kali máu phải được bù kali trước khi lấy máu [32].

Aldosterone máu: Lấy máu xét nghệm ở tư thế nằm, BN phải ngừng thuốc lợi tiểu 6 tuần, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn beta giao cảm, chẹn kênh canxi, alphamethyldopa ít nhất 2 tuần. BN có hạ kali máu phải được bù kali trước khi lấy máu [32].

Tải bản đầy đủ - 0trang

32+ Đặc điểm hình ảnh u:

- Đậm độ u so sánh với nhu mô thận

Giảm tỷ trọng: khi u TTT có số đo thấp hơn

Đồng tỷ trọng: khi khơng có chênh lệch về tỷ trọng

Tăng tỷ trọng: khi u TTT có số đo cao hơn

- Mật độ: dựa vào hình ảnh và tỷ trọng, chỉ cần một hình ảnh khơng đồng

nhất trên một lát cắt là đủ kết luận u khơng đồng nhất.

- Bờ khối u, có danh giới rõ khơng.

- Tỷ trọng đo bằng HU, tuyến thượng thận bình thường là 30 ±

5UH(Hounsfild-unite).

- Ngấm thuốc cản quang: gọi là ngấm thuốc cản quang khi đo sau tiêm tại

cùng vị trí ≥ 5HU, ít khi thay đổi tỷ trọng từ 5 - 10HU, vừa 10 - 20HU, mạnh

≥ 20HU, không ngấm khi không thay đổi tỷ trọng hay thay đổi tỷ trọng <

5HU trên nhiều vị trí khác nhau. Ngồi ra còn xác định đặc điểm ngấm đều

hay khơng đều

- Đè đẩy tạng: dựa vào tạng bên đối diện (thận) hoặc vị trí giải phẫu bình

thường của tạng (gan, lách, tụy). Thâm nhiễm tạng dựa vào lớp mỡ giữa tạng

và khối u bị xóa hồn tồn hay kèm theo mất liên tục của bờ tạng.

- Di căn hạch: hạch bệnh lí được chẩn đốn khi có đường kính nhỏ nhất >

10mm hay có nhiều hạch tập trung nhau thành khối.

- Mô bệnh học do bác sĩ khoa giải phẫu bệnh bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện

Việt Đức thực hiện và đọc kết quả.33Theo WHO 2004:

U vỏ thượng thận

U tuyến của vỏ thượng thận

Ung thư biểu mô vỏ thượng thận

U tủy thượng thận

U tế bào ưa crom lành tính

U tế bào ưa crom ác tính

U tế bào ưa crom hỗn hợp / U cận hạch

U cận hạch ngoài tuyến thượng thận

Thể cảnh

Jugelotympanic

Dây thần kinh phế vị

Thanh quản

ĐMC - phổi

Tế bào hạch

Đuôi ngựa

Mũi - họng - mắt

U cận hạch giao cảm ngoài thượng thận

U cận hạch cận ĐMC trên và dưới

Bàng quang

Trong lồng ngực và cạnh cột sống cổ

Các khối u thượng thận khác

U dạng u tuyến vỏ thượng thận

U đệm dây sinh dục

U mô mềm và tế bào gốc:

U tủy mỡ

Teratoma

Schwannoma

U hạch thần kinh

Sarcoma mạch thượng thận

Di căn tới TTT

2.3.5. Sơ đồ tóm tắt quy trình nghiên cứu

U tuyến thượng thận phát hiện

tình cờ

(qua siêu âm, CT, MRI ổ bụng)34Lâm sàng:

- Hỏi lý do vào viện

- Tiền sử

- Bệnh sử

- Khám bệnhCận lâm sàng:

- XN thăm dò chức năng

- XN thăm dò hình ảnh uChẩn đốn xác định và phân loại khối uChuyển phẫu thuậtĐánh giá TC lâm sàng,

cận lâm sàng trước PTĐánh giá TC lâm sàng,

mô bệnh học sau PTMục tiêu 1Mục tiêu 2352.3.6. Thu thập số liệu

Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án nghiên cứu.

2.4. Xử lý và phân tích số liệu

-Nhập, xử lý bằng phần mềm thống kê y học SPSS 16.0

Sử dụng test khi bình phương (x 2) và T-test (T) để so sánh sự khác biệt-về tỷ lệ và trung bình giữa các nhóm.

Kết quả so sánh được coi là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.2.5. Đạo đức nghiên cứu

-Tất cả các thăm dò lâm sàng và cận lâm sàng đều nhằm phục vụ chẩn-đoán và điều trị cho BN.

Tất cả các BN đều được tư vấn đầy đủ về bệnh, lợi ích và nguy cơ của-phương pháp điều trị và sự cần thiết của theo dõi bệnh định kỳ.

Tất cả các BN được điều trị theo đúng chỉ định.36CHƯƠNG 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm chung

Bảng 3.1. Đặc điểm phân bố theo tuổi

TuổiUk

tiết,

lành

tínhU vỏ

TTU tủy

TTUng thư

thượng

thậnU

khácTổng

số

(n)Tỷ lệ

(%)<30

30-50

50-70

>70

Tổng số (n)

Bảng 3.2. Đặc điểm phân bố theo giới

GiớiU k tiết,

lành

tínhU vỏ

TTU tủy

TTUng thư

thượng

thậnU khácTổng số Tỷ lệ

(n)

(%)Nam

Nữ

Tổng

số

(n)Bảng 3.3. Tính chất lành tính – ác tính của u

Thời điểm

Chẩn đốn

Sau 1 thángSố lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (n)Lành tínhÁc tínhTổng (n)37Tỷ lệ (%)

Số lượng (n)Sau 3 thángTỷ lệ (%)3.2. Đặc điểm giải phẫu bệnh

Bảng 3.4. Đặc điểm giải phẫu bệnh u

NhómU vỏU tuỷGPB

IU tuyến của vỏ thượng thậnIIUng thư biểu mô tuyến của vỏ

thượng thậnIIIU tế bào ưa crom lành tínhIVU tế bào ưa crom ác tínhVU hạch thần kinhVISố BNTỷ lệ(n)(%)Các khối u TTT khác

Tổng số (n)3.3. Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh

Bảng 3.5. Kích thước u tại thời điểm mới phát hiện

Kích

U k tiết,

Ung thư

Tổng số Tỷ lệ

thước

lành U vỏ TT U tủy TT thượng U khác

(n)

(%)

(cm)

tính

thận

<4

4-6

>6

Tổng số

(n)

Bảng 3.6. Theo dõi thay đổi kích thước u

ThờiKíchUkU vỏU tủyUngUTổngTỷ lệ38gian

1 tháng

3 thángthướctiết,

lành

tínhTTTTsố

(n)thư TT khác(%)Tăng

Khơn

g tăng

Tăng

Khơn

g tăngTổng số

(n)Bảng 3.7. Đậm độ u trên CĐHACT

Nhóm

GPBTăng

tỷ

trọngGiả Đồn

m tỷ g tỷ

trọng trọngĐậm độ u

Tổn

g

Số

(n)

Tỷ

trọng

Tăn

khơng

g âm

đềuSA

Giả

m

âmn

Hỗ

n

hợp

âmI

II

III

IV

V

VI

Tổn n

g

%

Số

Bảng 3.8. Sự ngấm thuốc cản quang của u trên CLVT

Nhóm GPB

MạnhNgấm thuốc

Vừa

Ít

Khơngn

Khơng39đềungấmI

II

III

IV

V

VI

Tổng sốn

%Nhóm GPBBảng 3.9. Đặc điểm ranh giới u trên CĐHA

Ranh giới u trên

Ranh giới u trên

CT

SA

nKhông rõKhông rõI

II

III

IV

V

VI

n

Tổng

số

%

3.4. Diễn biến xét nghiệm sinh hóa

Bảng 3.10. Nồng độ hormone tại thời điểm ban đầu

Hormon

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Tăng

Cortisol

Giảm

máu 8h

Bình thường

Tăng

Catechola

Giảm

min máu

Bình thường

Tăng

Catechola

Giảm

min niệu

Bình thường

Tăng

ACTH

Giảm

máu

Bình thường

Renin máu

Tăngn40Giảm

Bình thường

Tăng

Giảm

Bình thườngAldosteron

e máuBảng 3.11. Nồng độ hormone sau 1 tháng

Uk

tiết,

lành

tínhHormonCortisol máu

8h

Catecholami

n máu

Catecholami

n niệuACTH máuRenin máuAldosterone

máuCushin

gConnU

tủy

TTUng

thư

thượn

g thậnTăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Bảng 3.12. Nồng độ hormone sau 3 thángU

khác41Uk

tiết,

lành

tínhHormonCortisol máu

8h

Catecholami

n máu

Catecholami

n niệuACTH máuRenin máuAldosterone

máuCushing ConnUng

U tủy

thư

U khác

TT thượng

thậnTăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Tăng

Giảm

Bình

thường

Bảng 3.13. Giá trị trung bình của xét nghiệm khác:Thời điểm

Ban đầu

Sau 1 tháng

Sau 3 thángKali máuNatri máuGlucose máu đói3.5. Đặc điểm lâm sàng

Bảng 3.14. Đặc điểm huyết áp bệnh nhân42Thời điểm

Ban đầu

Sau 1 tháng

Sau 3 thángHA maxHA minHA trung bìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Aldosterone máu: Lấy máu xét nghệm ở tư thế nằm, BN phải ngừng thuốc lợi tiểu 6 tuần, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn beta giao cảm, chẹn kênh canxi, alphamethyldopa ít nhất 2 tuần. BN có hạ kali máu phải được bù kali trước khi lấy máu [32].

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×