1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn lao màng não

Giai đoạn lao màng não

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HÀNGHI£N CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN L

ÂM SàNG, CáC YếU Tố THUậN LợI Và TíNH

KHáNG THUốC

TRONG LAO MàNG NãO NGƯờI LíNĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUN KHOA IIHÀ NỢI – 2017BỢ Y TÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HÀNGHI£N CøU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN L

ÂM SàNG, CáC YếU Tố THUậN LợI Và TíNH

KHáNG THUốC

TRONG LAO MàNG NãO NGƯờI LớN

Chuyờn ngành:Lao

Mã số: CK. 62 72 24 01ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA IINGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS Nguyễn Viết NhungHÀ NỢI – 2017CÁC CHỮ VIẾT TẮT

(+): Dương tính(-): Âm tínhAFB: Trực khuẩn kháng cồn toan ( Acid fast bacilli)AIDS: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

( Acquired immuno de ficiency syndrome)CS: Cộng sựCTCLQG: Chương trình chống lao quốc giaDNT: Dịch não tủyELISA: Phản ứng miễn dịch gắn men

(Enzyme linked Immuno Sorbent Assa)HIV: Virus gây suy giảm miễn dịch

( Human immuno de ficiency virus )HCMN: Hội chứng màng nãoLMN: Lao màng nãoL: Bạch cầu lymphocit ( Lymphocid )N: Bạch cầu đa nhân trung tính ( Neutrophil )n: Số bệnh nhânPCR: Phản ứng chuỗi Polymezaza

(Polymeraza Chain Reaction)Gene -Xpert: Gene - Xpert MTB/RIFSLBC: Số lượng bạch cầuSLHC: Số lượng hồng cầuWHO: Tổ chức y tế thế giới (World health organization )XNVK: Xét nghiệm vi khuẩnMỤC LỤC

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn lao màng não

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×