1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG III: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

37

SB2

(steinbroker)SB3

SB4HAQ

Điều trị

Methotrexat

NSAIDs

Glucocorticoid

2. Tỷ lệ và mức độ nặng của các bệnh phối hợp với VKDT

1. Tỷ lệ các bệnh phối hợp trước và sau điều trị

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ các bệnh phối hợp2. Mức độ nặng các bệnh phối hợp

Biểu đồ 3.2. Số lượng các bệnh phối hợp ở bệnh nhân VKDTBảng 3.3. Tăng huyết áp

Huyết ap

Bình thường

Tăng huyết ap độ

1

Tăng huyết ap độ

2

Tăng huyết ap độ

37Trươc điều trị

n

%Sau điều trị

n

%38

3

Bảng 3.4. Thiếu máu

HemoglobinTrươc điều trị

n

%Sau điều trị

n

%Bình thường

Thiếu mau nhẹ

Thiếu mau trung bình

Thiếu mau nặng

Bảng 3.5. Lỗng xương

Lỗng xươngTrươc điều

trị

n

%Bình thường

Lâm Đau cột sống

sàn

gKhi đi lại

Khi ngồi dậy

Khi nằmĐau vùng

khung chậu đùi

Đau thần kinhLiên sườn

Toạ

Vai gáyGãy xương do

chấn động nhẹ

Cận

lâm

sàn

g38T- scoreThiểu xương

Loãng xương

Loãng xương nặngSau điều trị

n%39

Bảng 3.6. Đái tháo đường

Đai thao đường

Bình thườngTrươc điều trị Sau điều trịTiền đai thao đường

Đai thao

đườngGlucose máu TB

HbA1c TB

Glucose máu ≤ 7mmol/l

hoặc HbA1c ≤ 6,5

Bảng 3.7. Rối loạn lipid máuRối loạn lipid mauTrươc điều trị

n

%Sau điều trị

n

%Bình thường

Cholesterol

tồn phần

(TC)Bình thườngHDL – CBình thườngCaoCao

LDL – CBình thường

CaoTriglyceridBình thường

Cao3. Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ bệnh phối hợp với mức độ

nặng của VKDT

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa mức độ tăng huyết áp với mức độ nặng của

VKDT

Tăng huyết ap độ Tăng huyết ap độ Tăng huyết ap độ

1

2

3

Trước (%) Sau

Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)

3940

(%)

BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa mức độ thiếu máu với mức độ nặng của

VKDT

Thiếu mau nhẹ

Trước (%) Sau

(%)Thiếu mau vừa

Thiếu mau nặng

Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28Bảng 3.10. Mối liên quan giữa mức độ loãng xương với mức độ nặng của

VKDT

Thiêu xương

Trước (%) Sau

%)40Loãng xương

Loãn xương nặng

Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)41

BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS284142

Bảng 3.11. Mối liên quan giữa mức độ đái tháo đường với mức độ nặng của

VKDT

Tiền đai thao

đườngĐai thao đường

Glucose máu TBTrước (%) Sau

(%)Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)HbA1c trung bìnhBMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa mức độ rối loạn lipid máu với mức độ nặng

của VKDT

TC

Trước

(%)

BMI

Thời

gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS2842Sau

(%)HDL-C

Trước Sau

(%)

(%)LDL-C

Trước Sau

(%)

(%)Triglycerid

Trước

Sau

(%)

(%)433. Tác dụng của tocilizumab trong việc cải thiện tình trạng và mức

độ các bệnh phối hợp ở bệnh nhânVKDT

Δ: Sự thay đổi trước và sau điều trị

1. Loãng xương

Bảng 3.13. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng lỗng xương

∆T-scoreSự thay đổi về cac

triệu chứng lâm

sàng∆ hàm lượng

corticoid (mg/kg)Thời gian măc

bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP

∆DAS28

2. Thiếu máu

Bảng 3.14. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng thiếu máu

∆ HC

Thời gian măc bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP43∆Hb44

∆DAS28

3. Tăng huyết áp

Bảng 3.15. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng tăng huyết áp

∆HATT∆HATTrSự giảm về số lượng

thuốc hạ huyết apThời gian măc

bệnh

BMI

RF

∆CRP (mg/dl)

∆HAQ

DAS28

4. Đái tháo đường

Bảng 3.16. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng Đái tháo đường

Sự giảm số lượng

thuốc hạ đường

huyết

Thời gian

măc

bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP44∆HbA1c∆ hàm lượng

corticoid (mg/kg)45

∆DAS284546

5. Rối loạn lipid máu

Bảng 3.17. Tác dụng của tocilizumab lên tình trạng rối loạn lipid máu

Sự thay đổi lượng

thuốc điều trị mỡ

mau

Thời gian

măc

bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP

∆DAS2846∆TC∆HDL-C ∆LDL-C∆TG47

CHƯƠNG IV: DỰ KIẾN BÀN LUẬNBàn luận theo mục tiêu47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×