1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ bệnh phối hợp với mức độ nặng của VKDT

Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ bệnh phối hợp với mức độ nặng của VKDT

Tải bản đầy đủ - 0trang

40

(%)

BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa mức độ thiếu máu với mức độ nặng của

VKDT

Thiếu mau nhẹ

Trước (%) Sau

(%)Thiếu mau vừa

Thiếu mau nặng

Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28Bảng 3.10. Mối liên quan giữa mức độ loãng xương với mức độ nặng của

VKDT

Thiêu xương

Trước (%) Sau

%)40Loãng xương

Loãn xương nặng

Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)41

BMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS284142

Bảng 3.11. Mối liên quan giữa mức độ đái tháo đường với mức độ nặng của

VKDT

Tiền đai thao

đườngĐai thao đường

Glucose máu TBTrước (%) Sau

(%)Trước (%) Sau (%) Trước (%) Sau (%)HbA1c trung bìnhBMI

Thời gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS28

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa mức độ rối loạn lipid máu với mức độ nặng

của VKDT

TC

Trước

(%)

BMI

Thời

gian

mắc

bệnh

RF

CRP

HAQ

DAS2842Sau

(%)HDL-C

Trước Sau

(%)

(%)LDL-C

Trước Sau

(%)

(%)Triglycerid

Trước

Sau

(%)

(%)433. Tác dụng của tocilizumab trong việc cải thiện tình trạng và mức

độ các bệnh phối hợp ở bệnh nhânVKDT

Δ: Sự thay đổi trước và sau điều trị

1. Loãng xương

Bảng 3.13. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng lỗng xương

∆T-scoreSự thay đổi về cac

triệu chứng lâm

sàng∆ hàm lượng

corticoid (mg/kg)Thời gian măc

bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP

∆DAS28

2. Thiếu máu

Bảng 3.14. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng thiếu máu

∆ HC

Thời gian măc bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP43∆Hb44

∆DAS28

3. Tăng huyết áp

Bảng 3.15. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng tăng huyết áp

∆HATT∆HATTrSự giảm về số lượng

thuốc hạ huyết apThời gian măc

bệnh

BMI

RF

∆CRP (mg/dl)

∆HAQ

DAS28

4. Đái tháo đường

Bảng 3.16. Tác dụng của Tocilizumab lên tình trạng Đái tháo đường

Sự giảm số lượng

thuốc hạ đường

huyết

Thời gian

măc

bệnh

BMI

RF

∆HAQ

∆CRP44∆HbA1c∆ hàm lượng

corticoid (mg/kg)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ bệnh phối hợp với mức độ nặng của VKDT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×