1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biến chứng tăng men gan thường gặp ở tuần thứ 3 sau điều trị và xuất hiện khoảng 4 lần trong 15 tuần theo dõi, thường phục hồi về giá trị bình thường sau 1 tuần. Có 5 bệnh nhân tăng men gan không thể hồi phục trong 15 tuần theo dõi, trong đó có 4 bệnh nhâ

Biến chứng tăng men gan thường gặp ở tuần thứ 3 sau điều trị và xuất hiện khoảng 4 lần trong 15 tuần theo dõi, thường phục hồi về giá trị bình thường sau 1 tuần. Có 5 bệnh nhân tăng men gan không thể hồi phục trong 15 tuần theo dõi, trong đó có 4 bệnh nhâ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biến chứng tăng men gan thường gặp ở tuần thứ 3 sau điều trị và xuất hiện khoảng 4 lần trong 15 tuần theo dõi, thường phục hồi về giá trị bình thường sau 1 tuần. Có 5 bệnh nhân tăng men gan không thể hồi phục trong 15 tuần theo dõi, trong đó có 4 bệnh nhâ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×