1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:

2 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

1Xem thơng tinXem thông tin của một người dùng cụ thể2Thêm

dùngThêm người dùng mới vào CSDL3Sửa thông tinSửa một thông tin của một người dùng cụ thể4Xóa người dùngXóa một người dùng khỏi CSDL5Đổi mật khẩuĐổi mật khẩu người dùng hiện tạingườiCập nhật

thơng tinMơ hình:1.2.3STTQuản lý nhà cung cấpCơng việcMơ tả chi tiết1Xem thông tinXem thông tin của một nhà cung cấp cụ thể2Thêm nhà cung

cấpThêm nhà cung cấp mới vào CSDL3Sửa thông tinSửa một thông tin của một nhà cung cấp cụ

thể4Xóa nhà cung

cấpXóa một nhà cung cấp khỏi CSDLGhi chúCập nhật

thơng tinPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý KhoMơ hình:1.2.4STTQuản lý hàng trong khoCơng việcMơ tả chi tiết1Xem thơng tinXem thơng tin của các mặt hàng có trong kho2Thêm mặt hàngThêm một mặt hàng mới vào CSDL3Sửa thông tinSửa một thơng tin của một mặt hàng cụ thể cụ

thể4Xóa mặt hàngXóa một mặt hàng khỏi CSDLMơ hình:Ghi chúCập nhật

thơng tin

hàngPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho1.2.5Quản lý nhập khoSTTCơng việc1Kiểm tra hóa

đơnXem thơng tin hóa đơn hàng mới sẽ nhập2Lập phiếu nhập

khoLập phiếu nhập kho chứa các thơng tin chi tiết

hàng hóa3In phiếu nhập

khoIn phiếu nhập kho4Ghi nhật kýLưu lại nhật ký nhập kho vào CSDLMơ hình:Mơ tả chi tiếtGhi chúPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho1.2.6Quản lý xuất khoSTTCơng việc1Kiểm tra hóa

đơnKiểm tra hóa đơn mua hàng2Lập phiếu xuất

khoLập phiếu nhập kho chứa các thơng tin chi tiết

hàng hóa3In phiếu xuất

khoIn phiếu xuất kho4Ghi nhật kýLưu lại nhật ký xuất kho vào CSDLMơ hình:Mơ tả chi tiếtGhi chúPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho1.2.7Xuất báo cáo hàng thángSTTCông việc1Kiểm tra nhật

Kiểm tra nhật ký nhập kho, xuất kho, hàng tồn2Lập báo cáoLập báo cáo hàng tháng dựa trên nhật ký3In báo cáoIn báo cáoMơ hình:Mơ tả chi tiếtGhi chúPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho1.3Mơ hình miềnPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

1.4CÁC BIỂU MẪU, BÁO CÁO:1.4.1STTDanh sách các mặt hàng trong khoMã hàng11.4.2Phiếu nhập kho1.4.3Phiếu xuất khoTên hàngSố lượngGhi chúPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Kho

1.4.4STTBáo cáo nhập khoMã hàng

nhậpTên hàng nhậpSố lượng

nhậpNgày

nhậpGhi chúSố lượng

xuấtNgày xuấtGhi chúNgày

nhậpGhi chú1

1.4.5STTBáo cáo xuất khoMã hàng xuấtTên hàng xuất11.4.6STT

1

Báo cáo hàng tồnMã hàngTên hàngSố lượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×