1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực tập hệ thống thông tin quản lýMô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu:

Bảng 3.1: Bảng danh mục

STTTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1IDbigintUnchecked2SttParentintChecked3IDParentintChecked4Namenvarchar(200)Checked5DescriptionntextChecked6DecenintChecked7StatusbitUncheckedXây dựng webiste tin tức nhà đất | 27Thực tập hệ thống thông tin quản lýBảng 3.2: Bảng bài viết

STTTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1IDbigintUnchecked2CatIDbigintChecked3UserNamenvarchar(50)Checked4Titlenvarchar(500)Checked5ExcerptntextChecked6BodyntextChecked7Picturenvarchar(300)Checked8GhiChuAnhnvarchar(300)Checked9ProjectIdbigintChecked10RegionIdbigintChecked11Authorsnvarchar(100)Checked12TotalViewsbigintChecked13CreationTimedatetimeChecked14PublishedTimedatetimeChecked15Tagsnvarchar(100)Checked16Statusnvarchar(100)Checked17NewsFocusintCheckedTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1ProjectIdbigintUnchecked2TypeIntChecked3Namenvarchar(100)Checked4Picturenvarchar(300)CheckedBảng 3.3: Bảng dự án

STTXây dựng webiste tin tức nhà đất | 28Thực tập hệ thống thông tin quản lý5Addressnvarchar(100)Checked6BodyntextChecked7LatfloatChecked8LongfloatChecked9TotalViewIntChecked10StatusBitUncheckedXây dựng webiste tin tức nhà đất | 29Thực tập hệ thống thơng tin quản lýBảng 3.4: Bảng vùng

STTTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1RegionIdbigintUnchecked2Namenvarchar(50)Checked3LatfloatChecked4LongfloatChecked5StatusbitUncheckedBảng 3.5: Bảng quyền

STTTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1RoleIDbigintUnchecked2RoleNamenvarchar(50)Checked3StatusBitUncheckedXây dựng webiste tin tức nhà đất | 30Thực tập hệ thống thơng tin quản lýBảng 3.6: Bảng người dùng

STTTên thuộc tínhKiểu dữ liệuNull1UserNamenvarchar(50)Unchecked2PassWordnvarchar(50)Unchecked3RoleIDbigintUnchecked4FullNamenvarchar(50)Checked5Emailnvarchar(50)Checked6Addressnvarchar(100)Checked7StatusbitUncheckedXây dựng webiste tin tức nhà đất | 31Thực tập hệ thống thông tin quản lý3.2.Thiết kế giao diện

3.2.1.Thiết kế giao diện người dùngHình 3.2. Thiết kế giao diện trang ngươi dùng

Thiết kế giao diện trang người dùng, với ý tưởng như sau sử

dụng công nghệ boostrap 3 và html để tạo giao diện một cách nhanh

chóng và thuận tiện nhất.

Vùng 1: phần điều hướng, tại đây sẽ hiển thị logo của trang tin

tức nhà đất, đồng thời có danh mục loại tin tức của trang tin và phần

đăng nhập thành viên.Xây dựng webiste tin tức nhà đất | 32Thực tập hệ thống thông tin quản lýVùng 2: phần hiển thị tin tức với 5 bài đăng mới nhất của hệ

thống.

Vùng 3: phần hiển thị tin tức với 5 bài đăng nổi bật, 5 bài đăng

nổi bật này do phía người quản trị quyết định, bài đăng mới nhất và

nổi bật sẽ có hình ảnh thumbnail lớn hơn so với 4 bài đăng còn lại.

Mỗi bài đăng sẽ trích dẫn tiêu đề và 1 phần nội dung của bài viết.

Vùng 3 và 4: tin của hai danh mục Tư Vấn và Dịch Vụ của hệ

thống sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Vùng 5: tin tức mua bán của hệ thống sắp xếp theo thứ tự thời

gian.

Vùng 6: slide dự án nhà đất của các công ty nhà đất, slide đưa

ra 6 dự án nhà đất và tên dự án.

Vùng 7: chân trang, tại đây có các thơng tin liên hệ và gợi ý các

bài đăng khác là bài mới đăng và bài có lượng người xem nhiều nhất.

Ở dưới tin là phần quảng cáo, quảng cáo ở đây có độ rộng tối đa là

300px.

3.2.2.Thiết kế giao diện quản trịHình 3.3. Thiết kế giao diện quản trịXây dựng webiste tin tức nhà đất | 33Thực tập hệ thống thông tin quản lýBố cục của trang quản trị của website tin tức nhà đất của nhóm được

thiết kê như sau:

Vùng 1: là phần điều hướng, ở đây quản trị viên có thể lựa chọn mục

quản trị như quản trị danh muc, quản trị nội dung ...

Vùng 2: hiển thị thông tin về quản trị viên đăng nhập và chức năng

đăng xuất nằm ở phái phải của vùng.

Vùng 3: là bảng hoặc danh sách các thành phần quản trị của từng

mục quản trị, và các thao tác có thể thực hiện trong danh mục quản

trị đó.Xây dựng webiste tin tức nhà đất | 34Thực tập hệ thống thông tin quản lýCHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1.Lựa chọn cơng nghệ

-4.2.Mơi trường lập trình: Microsoft Visual Studio 2013.

Ngơn ngữ lập trình: Asp.net MVC4.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.Cài đặt chương trìnhBước 1: Tạo cơ sở dữ liệu

Yêu cầu: máy cài đặt phải có SQL server.

Vào thư mục chưa project, double-click vào file script.sqlHình 4.1. Thư mục chứa project

SQL server sẽ được khởi độngHình 4.2. Kết nối SQL Server

Sau khi kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, nhấn

Execute để tạo cơ sở dữ liệuXây dựng webiste tin tức nhà đất | 35Thực tập hệ thống thông tin quản lýHình 4.3. Thực thi script để tạo cơ sở dữ liệu

Bước 2: Chạy project

Double-click vào file .sln trong thư mục chứa project, Microsoft

Visual Studio sẽ được khởi chạy. Khi cửa sổ chương trình Visual

Studio được mở lên nhấn f5 để khởi chạy.Hình 4.4. Khởi chạy chương trình

Trình duyệt sẽ được tự động mở lên, giao diện chính của

chương trình sẽ xuất hiệnXây dựng webiste tin tức nhà đất | 36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×