1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đối với dữ liệu sơ cấp: Việc thu thập dữ liệu có tính chất khơng thường xun, điều tra

khơng tồn bộ

• Thu thập qua các cuộc điều tra khảo sát, bảng câu hỏi tự điền3.5 Phương pháp chọn mẫu :

- Tổng thể chung: Sinh viên trường đại học Kinh tế TPHCM K40

- Mẫu: 83 sinh viên UEH

- Khung chọn mẫu hay danh sách chọn mẫu:

• Phạm vi khơng gian: Hệ chính quy Đại học Kinh tế TP.HCM

• Phạm vi thời gian: tháng 11/2016.

• Phạm vi nội dung: nhu cầu của sinh viên về dịch vụ mua hàng online và những tiêu chí

quyết định đến mức độ sử dụng dịch vụ mua hàng online của sinh viên trường đại học

Kinh Tế TP.HCM.

• Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên : Đây là phương pháp tốt nhất để ta có thể chọn ra

một mẫu có khả năng đại biểu cho tổng thể. Vì có thể tính được sai số do chọn mẫu,

nhờ đó có thể áp dụng được các phương pháp ước lượng thống kê, kiểm định giả thuyết

thống kê trong xử lý dữ liệu để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung.

3.6 Kế hoạch phân tích:

Các phương pháp, cơng cụ thống kê, các phép tính, chương trình máy tính, dự định sử

dụng để phân tích dữ liệu:

-Phần mềm Excel

-Các bảng, biểu, sơ đồ, biểu đồ.

-Cơng thức: µ=

3.7 Độ tin cậy và độ giá trị

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy và chính xác của dữ liệu thu thập :

-Lựa chọn đơn vị điều tra thực tế không có tính đại diện cao

Mẫu thu thập dữ liệu nhỏ rồi căn cứ kết quả điều tra thực tế mà suy rộng thành đặc-trưng tổng thể

Tính thiếu trung thực , khách quan của người làm khảo sátCách đề phòng và khắc phục :

11-Tiến hành khảo sát một cách có hệ thống các đối tượng khảo sát, những người làm khảo-sát thực sự là đối tượng của khảo sát hướng đến

Kiếm tra mặt logic của dữ liệu, kiểm tra việc xác định và tính tốn dữ liệu, kiểm tra tính-chất đại biểu và chỉ tiêu mẫu khảo sát

Thuyết phục người làm khảo sát làm với một tinh thần trách nhiệm , trung thực12CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Cơ cấu giới tính tham gia khảo sát

Tiến hành cuộc khảo sát trên 83 sinh viên UEH khóa 40 với tỉ lệ giới tính như sau:Giới tính

Nữ

Nam

Khác

TổngSố lượng

61

19

3

83Tỷ lệ

73.5%

22.9%

3.6%

100%Biểu đồ 4. 14.2 Mức độ thường xuyên mua hàng onlineBảng 4. 1 Biểu đồ 4. 2Mức độ mua

Số

hàng trực

Tỉ lệ

lượng

tuyến

Chưa từng

17

20.50%

Hiếm khi

36

43.40% Nhận xét: Mức độ thường xuyên mua hàng online

Thỉnh thoảng

29

34.90% thì có 36 người mua hiếm khi, 29 người thỉnh

thoảng mua và 17 người chưa từng mua, chỉ có 1

Thường xuyên

1

1.20%

Tổng

83

100%

người thường xuyên mua. Ta thấy rằng, dịch vụ

này vẫn còn khá mới lạ và chưa được nhiều người biết tới.

Từ phần phân tích mức độ mua hàng hàng trực tuyến, tơi tiến hành phân

tích theo 2 hướng: Đối với sinh viên đã từng mua hàng trực tuyến và sinh

viên chưa từng mau hàng trực tuyến

Bảng 4. 24.3 Phân tích sinh viên UEH K40 đã từng mua hàng trực tuyến:

Số sinh viên đã từng mua hàng trực tuyến = Số sinh viên khảo sát – số sinh viên chưa từng

mua hàng trực tuyến.

Theo số liệu khảo sát được, số sinh viên đã từng mua hàng trực tuyến là: 83-17= 66 sinh

viên

4.3.1 Cơ cấu SV UEH K40 đã từng mua hàng trực tuyến theo giới tính13Giới tínhSố

lượngTỷ lệ

phần

trămNữ5888%Nam

Khác69%23%66100%Bảng 4. 3Tổng cộngBiểu đồ 4. 3Nhận xét: Trong cuộc khảo sát, tỉ lệ nữ mua hàng online

(88%) chiếm vượt trội so với nam và giới tính khác đã

từng mua hàng trực tuyến. Chứng tỏ, các bạn SV nữ có

sự quan tâm nhất định đến MHTT.4.3.2 Mặt hàng được mua trực tuyến nhiều nhất

Theo bảng khảo sát, mỗi sinh viên được chọn nhiều hơn một mặt hàng MHTTMặt hàngSố lựa chọnTỉ lệQuần áo

Sách, báo, tạp chí

Giày dép

Mỹ phẩm

Vé xem phim, nhạc, kịch

Đồ gia dụng trong gia đình

Dược phẩm

Khác

Tổng cộng41

24

14

14

10

6

0

4

11360.3%

35.3%

20.6%

20.6%

14.7%

8.8%

0%

5.9%

100%Bảng 4. 4Biểu đồ 4. 4

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×