1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giới tínhSố

lượngTỷ lệ

phần

trămNữ5888%Nam

Khác69%23%66100%Bảng 4. 3Tổng cộngBiểu đồ 4. 3Nhận xét: Trong cuộc khảo sát, tỉ lệ nữ mua hàng online

(88%) chiếm vượt trội so với nam và giới tính khác đã

từng mua hàng trực tuyến. Chứng tỏ, các bạn SV nữ có

sự quan tâm nhất định đến MHTT.4.3.2 Mặt hàng được mua trực tuyến nhiều nhất

Theo bảng khảo sát, mỗi sinh viên được chọn nhiều hơn một mặt hàng MHTTMặt hàngSố lựa chọnTỉ lệQuần áo

Sách, báo, tạp chí

Giày dép

Mỹ phẩm

Vé xem phim, nhạc, kịch

Đồ gia dụng trong gia đình

Dược phẩm

Khác

Tổng cộng41

24

14

14

10

6

0

4

11360.3%

35.3%

20.6%

20.6%

14.7%

8.8%

0%

5.9%

100%Bảng 4. 4Biểu đồ 4. 4

14Nhận xét: Mặt hàng được mua online rất đa dạng, trong đó mua nhiều nhất là quần áo rồi

đến sách, báo, tạp chí và các dịch vụ khác, ít nhất là mặt hàng dược phẩm với 0 người mua

dược phẩm.Qua biểu đồ trên, ta nhận thấy xu hướng mua hàng trực tuyến nghiêng về phục

vụ làm đẹp.Kết quả này xảy ra do tỷ lệ nữ giới tham gia mua hàng trực tuyến nhiều hơn các

giới tính khác.4.3.3 Cách liên lạc với nhà cung cấp

- Sinh viên được khảo sát chọn nhiều hơn 1 cách thức liên lạc:Cách thức liên lạc với nhà cung cấpSố lượngTỷ lệTrang web của nhà cung cấp

Comment, inbox facebook của trang bán

hàng online

Gọi điện thoại trực tiếp đặt hàng

Khác3755.20%4059.70%20

029.90%

0%Tổng cộng97100%Bảng 4. 5Biểu đồ 4. 5Nhận xét: Từ bảng trên, ta có thể thấy người mua sắm online thường liên lạc nhiều nhất là

comment, inbox facebook của hàng bán online, tiếp đó là trên trang web của nhà cung cấp

và cuối cùng là những thứ khác.154.3.4 Mua sắm online có thực sự cần thiết trong xã hội

Khảo sát chung 83 bạn sinh viên

68.70%Khơng1.20%Tùy30.10%Biểu đồ 4. 6Nhận xét: Có thể thấy, mua sắm online ngày càng cần thiết với 57

người nghĩ có, 25 người tùy và 1 người khơng. Qua đó thấy được

sinh viên UEH K40 hiện nay đề cao vai trò quan trọng, cần thiết của mua sắm trực tuyến.

Bảng 4. 64.4. Ảnh hưởng của các phương thức khuyến mãi khác nhau đến nhu cầu MHTT

Bảng khảo sát đặt ra 7 câu hỏi, trả lời dưới dạng đánh giá các mức độ từ 1-5, với 1 là kém

hấp dẫn nhất và 5 là hấp dẫn nhất. Khảo sát trên 83 người, tôi đã thu được những kết quả

sau:

1/KM bằng cách tặng thêm một lượng hàng hóa giống với hàng hóa bạn đặt mua:

1

2

3

4

52/2

7

23

19

153%

10.6%

34.8%

28.8%

22.7%KM bằng cách giảm bớt số tiền phải thanh toán:

161

2

3

4

55

2

5

29

267.50%

3%

7.50%

43.3%

38.8%3/

KM bằng cách tặng thêm những hàng hóa, dịch vụ có liên quan với hàng bạn đặt

mua:1

2

3

4

54/3

6

25

24

74.60%

9.20%

38.5%

36.9%

10.8%KM bằng cách tặng phiếu giảm giá cho lần mua tiếp theo:1

2

3

4

56

8

26

21

49.20%

12.3%

40%

32.3%

6.2%175/

KM bằng cách tính điểm cho từng lần mua và lấy tổng điểm để đổi phần thưởng hay

đổi lấy tiền để mua hàng:

1

2

3

4

56/9.10%

22.7%

42.4%

25.8%

0%KM bằng cách miễn phí giao nhận:1

2

3

4

57/6

15

28

17

03

8

16

26

134.50%

12.1%

24.2%

39.4%

19.7%KM bằng hình thức tặng q vào dịp đặc biệt:1

2

3

43

6

18

264.50%

9.10%

27.3%

39.4%

1851319.7%Cơng thức: µ=

Gọi µi là mức độ hấp dẫn trung bình của các loại hình khuyến mãi từ câu 1-7 (

i= ) ta tính được dựa trên những số liệu như trên:

µ1 = 2.84µ2 = 3.25µ3 = 3.87µ4 = 2.46µ5 = 2.27µ6 = 2.84µ7 = 2.87Ta thấy rằng các hình thức khuyến mãi khác nhau cho kết quả tương đương nhau nhưng

nổi bật hơn, hấp dẫn người tiêu dùng hơn cả là hình thức khuyến mãi bằng cách tặng thêm

những hàng hóa, dịch vụ có liên quan với hàng bạn đặt mua ( µ3 = 3.87), và tiếp theo đó là

hình thức khuyến mãi bằng cách giảm bớt số tiền phải thanh tốn (µ2 = 3.25).

Kém hấp dẫn nhất là các hình thức khuyến mãi bằng cách tặng phiếu giảm giá cho lần mua

tiếp theo và khuyến mãi bằng cách tính điểm cho mỗi lần mua để đổi lấy phần thưởng hay

đổi lấy tiền để mua kỳ hàng tiếp theo. (µ4 = 2.46, µ5 = 2.27)

Như vậy, hình thức khuyến mãi khác nhau sẽ hấp dẫn khách hàng ở những mức độ khác

nhau.1920Chương 5: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN

5.1 ĐỀ XUẤT

Dựa vào những kết quả nghiên cứu và khảo sát, chúng ta có thể đưa ra một số một

số biện pháp nhẳm cải tiến dịch vụ mua hàng trực tuyến như sau :

 Tăng cường phát triển sản phẩm dành cho phái nữ: mỹ phẩm, quần áo, giày dép…

 Có những chiến thuật hấp dẫn hơn nhằm hấp dẫn khách hàng như khuyến mại, giao

hàng miễn phí… Đặc biệt là đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tạo uy tín

với người mua hàng.

 Có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo

 Đúng hẹn với khách hàng ( thời gian giao hàng, thời gian gặp…)

 Đảm bảo chất lượng

 Áp dụng những chương trình khuyến mại

 Đầu tư thiết kế website thật ấn tượng, thu hút2

5.2 KẾT LUẬN

• Phái nữ có nhu cầu mua sắm online nhiều hơn nam

• Mức độ mua hàng online ngày nay có phần phổ biến hơn trước, nhưng nhìn

chung vẫn chưa thực sự phát triển. Những bạn thỉnh thoảng mua chỉ chiếm

1.2% , thỉnh thoảng 34.9% trong khi số bạn hiếm khi và chưa từng chiếm tới

63.9%

• Qua khảo sát cũng cho thấy những mặt hàng thường được mua là những mặt

hàng chuyên về thời trang và mỹ phẩm, tiếp đến sách báo tạp chí, vé các loại

hình dịch vụ xem phim,ca nhạc, và cuối cùng là đồ dùng gia đình. Hầu như

rất ít (dường như khơng có khách hàng nào) chọn mua các loại dược phẩm

qua online.

• Theo khảo sát thì trong thời kì hiện nay có tới 68.7% đồng y rằng mua sắm

online là cần thiết và 30.2% trả lời tùy. Chỉ có 1.2% trả lời không cần.21TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.http://quantrimang.com/mua-sam-truc-tuyen-phat-trie%CC%89n-ma%CC%A3nh-tai-vie

%CC%A3t-nam-108159

2. Sách Giáo khoa Nguyên lí thống kê ứng dụng do NXB Thống kê biên soạn22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×