1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực tiễn áp dúng quy trình rà soát và ký kết hợp đồng

Thực tiễn áp dúng quy trình rà soát và ký kết hợp đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

hàng, đối tác khi giao dịch. Ban pháp chế có nhiệm vụ giám sát quá trình này từ khâu

soạn thảo đến khi hồn thành ký kết hợp đồng.

Trường hợp khơng thoả thuận được với bên ký kết còn lại, ban pháp chế và bộ phận

yêu cầu bảo lưu ý kiến theo mẫu phiếu bảo lưu và chuyển hợp đồng cho bộ phận tiếp

nhận theo quy định. Bước này là căn cứ để rút ra bài học kinh nghiệm cho vấn đề giao

kết hợp đồng và việc nghiên cứu nguyên nhân khơng thoả thuận hợp đồng với bên còn

lại được về đề ra giải pháp khắc phục sẽ giúp nâng cao nghiệp vụ cũng như chất lượng

dịch vụ của công ty.

2.2.Kết quả từ hoạt động giao kết hợp đồng áp dụng quy trình

Trong hơn mười năm tham gia hoạt động thương mại với nhiều đối tượng khách

hàng bao gồm cả các cá nhân và các tổ chức, cũng như các đối tác cả trong và ngồi

nước. Điều này đã góp phần vào công cuộc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty,

phù hợp mới giá trị bền vững mà công ty hướng tới. Để việc ký kết hợp đồng được

diễn ra thuận lợi, cũng như tránh rủi ro không đáng có cho các bên ký kết, cơng ty đã

xây dựng và đưa vào thực hiện quy trình rà sốt và ký kết hợp đồng thông qua Quyết

định 007/QĐ ngày 01/02/2017. Dưới đây là thống kê số lượng hợp đồng đã ký kết

trong ba năm gần đây:

Bảng 2.1. Số lượng hợp đồng đã được ký kết trong ba năm gần đây

(Đơn vị: Hợp đồng)

NămSố lượng hợp đồng Mức độ biến động (Năm sau/ Năm trước)

thương mại đã ký kết

Số hợp đồng1820162367-20172976609Tỉ lệ125.7%20183492516117.3%Theo bảng trên, nhìn chung tình hình ký kết của cơng ty tốt và có chiều hướng tích

cực theo từng năm. Cụ thể, năm 2017 tăng 609 hợp đồng (chiếm 25.7%) so với năm

2016; năm 2018 tăng 516 hợp đồng (chiếm 11.7%) so với năm 2017.

Nhiều hợp đồng thương mại có giá trị lớn Cơng ty đã thực hiện tốt trong thời gian

qua đã nâng cao niềm tin của khách hàng đối với công ty đồng thời nâng cao uy tín

của Cơng ty. Điều này có tác động rất lớn đến mặt tâm lý của đội ngũ nhân viên Công

ty, khẳng định niềm tin của họ đối với sự phát triển của Công ty.

Trong ba năm trở lại đây, số lượng hợp đồng được ký kết tăng lên một cách nhanh

chóng. Để xem xét một cách cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh, ta có thể theo dõi

bảng sau:

Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị: Tỷ VNĐ)

STChỉ tiêu chínhKết quả hoạt động kinh doanh theo nămT1.Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ2.Doanh thu từ hoạt201620172018441.1520.4593.64.310.424.5động tài chính193.Tổng doanh thu445.4530.8618.14.Tổng lợi nhuận trước26.138.745.8thuếCó thể thấy từ báo cáo trên kết quả kinh doanh, so với năm 2016, tổng doanh thu

năm 2017 tăng 19%; tổng doanh thu năm 2018 tăng 38.7%. Như vậy, năm 2017, việc

hoàn thiện xây dựng một quy trình rà sốt và ký kết hợp động chặt chẽ, có sự phối hợp

nhịp nhàng giữa Ban pháp chế và Bộ phận yêu cầu, đã góp phần giúp hoạt động ký kết

hợp đồng tại cơng ty thuận lợi hơn, giảm thiểu những rủi ro không đáng có.

3. Đánh giá việc thực hiện quy trình rà sốt và ký kết hợp đồng

3.1.Thành cơngSong hành với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của CMC Telecom là thách

thức đặt ra làm sao để không chỉ nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ đang

cung cấp mà còn mang đến phong thái làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng, tận tâm.

Nhằm tăng trải nghiệm tốt cho khách hàng và đối tác, công ty đã xây dựng những quy

trình làm việc có hệ thống, trong đó có quy trình rà sốt và ký kết hợp động. Qua hơn

hai năm áp dụng đã ghi nhận một số thành công nhất định, bao gồm:

− Đảm bảo hành lang pháp lý an toàn cho các giao dịch được thực hiện.Với mỗi giao dịch không được ký kết theo hợp đồng mẫu của cơng ty đã được cơng

bố tại website chính thức của của Cục quản lý cạnh tranh, Ban pháp chế đều nghiên

cứu nhằm chỉnh sửa và soạn thảo nếu cần thiết để đảm bảo nội dung hợp đồng phù

hợp với pháp luật hiện hành và bảo vệ quyền lợi cũng như đảm bảo nghĩa vụ của các

bên tham gia hợp đồng.

− Đảm bảo việc ký kết thuận lợi và nhanh chóngỞ CMC Telecom hai yếu tố ln được đặt lên trước hết là “nhanh và chuyên

nghiệp” cho bất kì các yêu cầu dù nhỏ nhất. Hướng đến khách hàng và nắm được xu

thế cấp thiết của khách hàng là mục tiêu mà cơng ty ln hướng tới, vì vậy, Ban pháp

chế đã rà soát trao đổi, đề xuất, hỗ trợ hoạt động đàm phán để rút ngắn thời gian giao

dịch nhưng vẫn đảm bảo ý chí hai bên được thống nhất.

20− Phòng tránh những rủi ro khơng đáng cóVới mục đích phòng chống những rủi ro pháp lý và giúp lãnh đạo doanh nghiệp

nắm bắt kịp thời những quy định của pháp luật để vận dụng những chính sách đó vào

q trình kinh doanh của doanh nghiệp, ngồi việc hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh

nghiệp của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần có bộ phận “gác cổng”, bảo vệ

tham mưu, tư vấn, giúp lãnh đạo doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến

tổ chức,

3.2.Hạn chế và nguyên nhân:

Để có được kết quả khả quan như trên, Ban pháp chế cùng các Bộ phận khác đã

đáp ứng được yêu cầu thực tế, luôn trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

cùng với tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm cao. Mặt khác, bộ phận nghiệp vụ

đã biết rút ra những kinh nghiệm quý báu của người đi trước cùng sự giúp đỡ của

Tổng công ty nên hạn chế và giảm thiểu sai sót, rủi ro có thể xảy ra.

Tuy vậy, với đặc thù ngành nghề Công nghệ thông tin cần trang bị những trang thiết

bị cơng nghệ cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải mua những vật tư này từ nước ngoài.

Việc mua sắm quốc tế lại rất phức tạp và luôn biến động. Rủi ro trong hoạt động mua

bán hàng hóa quốc tế thường xuất phát từ việc thỏa thuận chọn luật, phương thức giao

hàng, phương thức thanh toán và những nguyên nhân khách quan khác. Những vi

phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại quốc tế của công ty trong thời gian qua

chủ yếu là vi phạm về việc chọn luật áp dụng cho hợp đồng, ký kết hợp đồng điện tử,

số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán,...

− Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tửVới số lượng đối tác nước ngoài ngày một tăng, phương thức ký kết hợp đồng điện

tử được sử dụng nhiều hơn khi giao dịch tiềm ẩn những rủi ro bất lợi cho công ty khi

pháp luật quy định về vấn đề giao dịch điện tử chưa quy định rõ ràng khái niệm “đề

nghị giao kết hợp đồng” và “chấp nhận hợp đồng”. Thực tế, trong nội dung các hợp

đồng tại công ty không có điều khoản quy định rõ cả hai vấn đề này, mặc dù chưa ghi

nhận trường hợp sai phạm nhưng việc bổ sung điều khoản nói trên để khắc phục thiếu

sót của luật là cần thiết.

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực tiễn áp dúng quy trình rà soát và ký kết hợp đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×