1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3. Tìm hiểu về OpenCV

Phần 3. Tìm hiểu về OpenCV

Tải bản đầy đủ - 0trang

- OpenCV 2 bao gồm các thay đổi lớn đối với giao diện C ++ , nhằm dễ dàng hơn, nhiều kiểu an

toàn hơn, các chức năng mới và triển khai tốt hơn cho các phiên bản hiện có về hiệu năng (đặc

biệt là trên đa hệ thống cốt lõi). Các bản phát hành chính thức hiện nay diễn ra sau sáu tháng và

sự phát triển hiện được thực hiện bởi một nhóm người Nga độc lập được các tập đoàn thương

mại hỗ trợ.

- Vào tháng 8 năm 2012, hỗ trợ cho OpenCV đã được tổ chức phi lợi nhuận OpenCV.org tiếp

quản, duy trì một nhà phát triển [7] và trang web của người dùng.

- Vào tháng 5 năm 2016, Intel đã ký thỏa thuận mua lại Itseez, nhà phát triển hàng đầu của

OpenCV.

III. Các ứng dụng

Các lĩnh vực ứng dụng của OpenCV:

- Bộ cơng cụ tính năng 2D và 3D

- Ước tính egomotion

- Tính tốn nhận diện khn mặt

- Công nhận cử chỉ

- Robot di động

- Nhận diện đối tượng

- Theo dõi chuyển động13Dương Thái Chi – 1533659 – 59PM1IV. Ngơn ngữ lập trình

- OpenCV được viết bằng C ++ và giao diện chính của nó là trong C ++, nhưng nó vẫn giữ lại

một giao diện C cũ hơn . Có các ràng buộc trong Python , Java và MATLAB / OCTAVE . Bạn có

thể tìm thấy API cho các giao diện này trong tài liệu trực tuyến. bọc bằng các ngôn ngữ khác

như C # , Perl , Ch , Haskell và Ruby đã được phát triển để khuyến khích sự chấp nhận của một

đối tượng rộng lớn hơn.

- Tất cả các phát triển và thuật toán mới trong OpenCV hiện được phát triển trong giao diện C +

+.14Dương Thái Chi – 1533659 – 59PM1V. Hỗ trợ hệ điều hành

- OpenCV chạy trên các hệ điều hành máy tính để bàn sau: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD,

NetBSD, OpenBSD.

- OpenCV chạy trên các hệ điều hành di động sau: Android , iOS , Maemo , BlackBerry 10 .

- Người dùng có thể nhận các bản phát hành chính thức từ SourceForge hoặc lấy các nguồn mới

nhất từ GitHub .

- OpenCV sử dụng CMake .Phần 4. Kết quả nghiên cứu

Trong q trình nghiên cứu, tơi đã tìm hiểu về Saliency và chạy thử một chương trình về

Saliency detection.

I. Nội dung tìm hiểu

- Saliency là những gì nổi bật và làm thế nào chúng ta có thể nhanh chóng tập trung vào các phần

có liên quan nhất của những gì bạn nhìn thấy.

- Ở phần nghiên cứu này, tơi sẽ chạy chương trình để nhận dạng vật thể nổi bật.

II. Ngơn ngữ và cơng nghệ

- Chương trình được viết bằng ngơn ngữ C++

- Dùng OpenCV để nhận dạng hình ảnh

III. Quá trình và kết quả thu được

B1: Add thư viện OpenCV vào biến môi trường và vào trong project.

B2: Truyền file ảnh gốc vào

B3: Thực hiện các câu lệnh và cho ra đầu ra

15Dương Thái Chi – 1533659 – 59PM1img = imread("dhxd1.jpg");

GMRsaliency GMRsal;

sal = GMRsal.GetSal(img);

imwrite("out2.jpg", sal * 255);

nTimeStop = clock();

cout <<"the average running time:"<<(double)(nTimeStop - nTimeStart)/CLOCKS_PER_SEC/

(count-1)<<"seconds"<< endl;

 Kết quả16Dương Thái Chi – 1533659 – 59PM1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3. Tìm hiểu về OpenCV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×