1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 4

1 Tổng quan về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2.2 Nhiệm vụ của công ty............................................................................24

2.1.3 Hệ thống tổ chức của công ty.................................................................25

2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty....................................................................25

2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng ban......................................................26

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2010 đến năm 2013

.......................................................................................................................... 27

2.1.4.1 Thành tích đạt được của cơng ty............................................................27

2.1.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2013...................28

2.2 Phân tích thực trạng Tuyển dụng và Đào tạo – phát triển nguồn nhân lực

tại công ty TNHH Thành Hưng......................................................................30

2.2.1 Qui mô nhân lực của công ty TNHH Thành Hưng..............................30

2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo – phát triển tại công ty

TNHH Thành Hưng........................................................................................35

2.2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng............................................................35

2.2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo – phát triển................................................43v

DANH MỤC VIẾT TẮTBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếCông ty CPCông ty cổ phầnCông ty TNHH Thành HưngCông ty trách nhiệm hữu hạn Thành HưngĐVTĐơn vị tínhHoạch định TNNSHoạch định tài nguyên nhân sựKhu vực ASIANKhu vực các nước Đông Nam ÁKinh doanh L/CKinh doanh xuất nhập khẩuKinh doanh T/TKinh doanh thanh toán điện tửQuản trị TNNSQuản trị tài nguyên nhân sựThuế TNDNThuế thu nhập doanh nghiệpTP.HCMThành phố Hồ Chí MinhVNViệt NamVNĐViệt nam đồng( đơn vị tính tiền việt nam)viDANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 2.1: Bảng so sánh kết quả hoạt động kinh doanh28Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010-201329Bảng 2.3: Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty TNHH

Thành Hưng30Bảng 2.4: Kết cấu giới tính lao động tại công ty31Bảng 2.5: Kết cấu độ tuổi lao động tại cơng ty32Bảng 2.6: Kết cấu trình độ lao động tại công ty33Bảng 2.7: Nhu cầu tuyển dụng tại công ty35Bảng 2.8: Kết quả hoạt động tuyển dụng tại công ty42Bảng 2.9: Số lao động phải đào tạo lại42Bảng 2.10: Đối tượng đào tạo44Bảng 2.11: Nội dung chương trình đào tạo của cơng ty năm 201345Bảng 2.12: Chi phí đào tạo của công ty từ năm 2011 – 201347vii

DANH MỤC HÌNH (SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ)Trang

Hình 1.1: Sơ đồ tiến trình tuyển mộ nhân viên5Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình tuyển chọn nhân viên7Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại cơng ty25Hình 2.2: Sơ đồ quy trình tuyển chọn nhân sự tại công ty31Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động của công ty32Biểu đồ 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính của cơng ty33Biểu đồ 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của công ty34Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ của cơng ty38Viii

PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài

“Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân

tài, đặc biệt là những nhân tài thơng minh”.( Bill Gates).

Câu nói của nhà tỷ phú khi còn ở tuổi rất trẻ cho chúng ta thấy rằng trong thời

đại mà công nghệ thông tin và các nguồn tri thức phát triển như vũ bão cùng với

xu hướng giao lưu hợp tác toàn cầu như ngày nay, một nhu cầu tất yếu mọi doanh

nghiệp là phải thường xuyên cập nhật, “nhập” thêm những thông tin mới.Với một

nhà quản lý giỏi thì khơng những biết làm sao để thu hút nhân tài về doanh

nghiệp mà còn phải biết cách đào tạo cho nhân tài của mình trở thành nguồn

nhân lực tiến kịp mọi thời đại, phát triển một cách toàn diện để có thể dẫn dắt

doanh nghiệp ngày một đi lên đỉnh cao. Chính vì thế, trong một doanh nghiệp thì

việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực là cơng tác ln được đặt lên hàng đầu. Nói

như vậy khơng có nghĩa là chúng ta phủ nhận vai trò của những phòng ban còn

lại như: phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kế tốn… mà chúng ta có thể

nhận thấy rõ ràng con người là nguồn lực điều hành chính của các phòng ban còn

lại và phát huy chúng một cách hiệu quả nhất.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm đúng cách, khai

thác và sử dụng nguồn “tài sản quý báu” này để mang lại hiệu quả cao nhất cho

doanh nghiệp. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, nâng cao

chất lượng của nguồn nhân lực thì cơng tác tuyển dụng và đào tạo là khơng thể

thiếu.

Chính vì lý do này, em quyết định chọn đề tài: “TÌM HIỂU VỀ THỰC

TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp

của mình.1

 Mục tiêu nghiên cứuQua bài báo cáo này, ngoài việc bổ sung kiến thức và kinh nghiệm khi đi thực

tập tại đơn vị, em muốn tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo

nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thành Hưng nơi em thực tập và làm việc; từ

đó, tìm ra các ngun nhân gây ảnh hưởng, đưa ra các giải pháp nhằm hồn thiện

và nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty.

 Câu hỏi nghiên cứu

Chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi nhằm làm rõ hơn vấn đề và đưa ra

phương pháp giải quyết một cách nhanh chóng và rõ ràng:

 Q trình tuyển chọn nhân sự tại Cơng ty TNHH Thành Hưng được thực

hiện như thế nào?

 Các mặt ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại

cơng ty?

 Cần có giải pháp như thế nào để cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo

nhân sự tại công ty?

 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại phòng

nhân sự của cơng ty TNHH Thành Hưng.

 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chỉ nghiên cứu công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong

phạm vi của công ty TNHH Thành Hưng.

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tuần.

 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tra cứu tài liệu: dữ liệu được dùng là nguồn dữ liệu thứ cấp.

Phương pháp phân tích:

2

 Phương pháp thống kê Phương pháp mô tả

 Phương pháp so sánh

 Phương pháp phân tích và tổng hợp

 Bố cục bài báo cáo

Bài báo cáo gồm 5 phần:

-Lời mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân-lực tại công ty TNHH Thành Hưng

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo - phát triển nguồn-nhân lực tại công ty TNHH Thành Hưng

Chương 3: Nhận xét và gợi ý giải pháp

Phần kết luận3CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN

DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP

1.1 Tổng quan về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

1.1.1 Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự có thể xem là bước đầu tiên và không thể thiếu trong

hoạt động quản trị nhân sự trong công ty. Nội dung bao gồm: tuyển mộ và tuyển

chọn nhân viên.

1.1.1.1 Tuyển mộ nhân viên

- Khái niệm

Tuyển mộ nhân viên là một tiến trình thu hút những người có khả năng từ

nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm.

- Tiến trình của tuyển mộ nhân viên

Tuyển mộ nhân viên là cả một tiến trình phức tạp mà trước đó nhà quản trị

nhân sự đã “phân tích cơng việc” cụ thể và “hoạch địnhTNNS” một cách rõ

ràng .

Khi hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự nhà quản trị thấy rằng cần phải

thêm nhân lực. Trước tiên nhà quản trị có thể tìm các giải pháp khác xem có đáp

ứng nhu cầu về nhân sự: giờ phụ trội, hợp đồng gia công, mướn nhân viên của

hang khác,…

Nếu các giải pháp không giải quyết được vấn đề nhân lực, thì lúc đó tiến trình

tuyển mộ nhân viên của cơng ty mới bắt đầu hoạt động.4Hình 1.1: Sơ đồ tiến trình tuyển mộ nhân viên

MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI

MƠI TRƯỜNG BÊN TRONGHOẠCH ĐỊNH TNNSCÁC GIẢI PHÁP KHÁCTUYỂN MỘNGUỒN NỘI BỘNGUỒN BÊN NGOÀICÁC PHƯƠNG

PHÁP NỘI BỘCÁC PHƯƠNG PHÁP

BÊN NGOÀICÁ NHÂN ĐƯỢC

TUỂN MỘ( Nguồn: R. Wayne Monday and Robert M. Noe, Op. Cit p.175 Nguyễn Hữu

Thân, Quản trị Nhân sự, NXB Thống Kê, TP.HCM, 2004, tr.155.)

Thông thường tiến trình tuyển mộ bắt đầu khi một nhà quản trị nào đó nộp

phiếu yêu cầu về nhân sự cho phòng nhân sự. Phiếu nay được mơ tả một cách rõ

ràng chi tiết khác nhau, bao gồm các chức danh công việc (Job title), tên bộ phận,

và ngày tháng cần cơng nhân đó bắt tay vào làm việc. Nhận được thơng tin này,

giám đốc/ trưởng phòng nhân sự sẽ đối chiếu bản mô tả công việc và bản tiêu

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×