1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những công việc đã thực tập tại công ty

Những công việc đã thực tập tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Quy trình thực hiện.

- Nội dung chuẩn bị: nội dung cuộc họp, thành

phần tham dự, địa điểm, chuẩn bị phòng họp, tài

liệu, vị trí chỗ ngồi,

- Cách viết biên bản cuộc họp

Thứ 5: 05/07: Tìm hiểu quy định soạn thảo văn

bản

- Cách soạn thảo công văn yêu cầu thanh tốn đối

với từng loại cơng ty (quy mơ cơng ty)

- Soạn thảo quyết định chấm dứt hợp đồng lao

động

- Theo dõi các văn bản: hợp đồng, đề xuất, quyết

định, thông báo, biên bản, công văn.

Thứ 6: 06/07: Cách tổ chức sự kiện cho công ty

- Lên đề xuất tổ chức sự kiện “Sinh nhật tháng 7”

cho các nhân viên công ty

- Dự kiến chi phí và liên hệ báo giá, lên bảng

checklist công việcTuần 2Thứ 2: 09/07

- Cách thức làm việc với các đơn vị hành

chính nhà nước: cơ quan, ban ngành Nhà(09/07-nước đến làm việc (phòng cháy chữa cháy,13/07): Soạnan toàn vệ sinh lao động v…v…)

Các loại văn bản cần chuẩn bị khi làm việcthảo các loại

văn bản

hành chính,-với các cơ quan có thẩm quyền

Thứ 3: 10/07

- Tìm hiểu cách soạn thảo các văn bản:tuyển dụngquyết định, thông báo, cơng văn, tờ trình,nhân sự

-đề xuất v…v…

Soạn thảo cơng văn thanh tốn đối với-cơng ty CTV Trans

Quản lý, lưu trữ file mềm, đánh số công

văn, quyết định, v…v…, phân loại và phân

phối cho các phòng ban.

7Ngày 10/07:

Tiếp đón cán bộ

phòng phòng cháy

chữa cháy phường

Phú La

Ngày 12/07:

Phỏng vấn ứng viên

Ngày 15/07: Sự kiện

“Sinh nhật tháng 7”Thứ 4: 11/07:

- Cách định biên nhân sự

- Cách viết mơ tả cơng việc, tìm hiểu về

công việc được đăng tuyển để hiểu đúng,

đủ với yêu cầu nhân sự các phòng ban đưa

-ra.

Cách đăng tin tuyển dụng và lấy hồ sơ từ-các nguồn, cách tìm kiếm, chọn lọc

Cách đọc CV ứng viên.

Cách lọc CV, sàng lọc, mời, gọi ứng viênđến phỏng vấn

Thứ 5: 12/07:

- Cách chuẩn bị cuộc phỏng vấn

- Cách quản lý file tuyển dụng

- Cách viết thư trả lời và cảm ơn ứng viên

Thứ 6: 13/07:

- Các cách thông báo trúng tuyển, các công

việc, mẫu biểu giành cho nhân sự mới cần

-chuẩn bị.

Chuẩn bị cơng tác đào tạo các kĩ năng cần

có đối với nhân sự mớiTuần thứ 3

(16/0720/07):Thứ 2: 16/07:

- Tìm hiểu cách quản lý thơng tin nhân sự

-và các quy trình quản lý nhân sự.

Hệ thống quản lý, theo dõi thông tin nhân-sự

Phân loại, lưu trữ, bảo quản hồ sơ nhân sự

Quy trình tiếp nhận nhân sự mới, theo dõi,Quản lý

nhân sự,

C&Bđánh giá, thử việc, hợp đồng lao động

Thứ 3: 17/07:

- Tìm hiểu việc chấm công nhân viên

- Việc hoạt động của máy chấm vân tay,

xuất kết quả từ máy chấm vân tay ra máy

tính cá nhân, xử lý dữ liệu thơ từ kết quả

-đó.

Các sai sót đối với máy chấm vân tay

Thực hành chấm công từ ngày 01-17/07Thứ 4: 18/07:

8-Lấy kết quả từ máy chấm vân tay: chấm-cơng nhân viên

Tìm hiểu về lương: cách tính, hình thức

thanh tốn lương, các loại báo cáo có liênqua, xây dựng bảng lương

Thứ 5: 19/07:

- Tìm hiểu cách xây dựng thang bảng lương

- Tìm hiểu các thủ tục tham gia bảo hiểm xã

hội lần đầu: các giấy tờ cần chuẩn bị, khai

báo bảo hiểm xã hội qua phần mềm của

nhà cung cấp.

Thứ 6: 20/07:

- Tìm hiểu pháp luật về thuế thu nhập cá

nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,

giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: đối tượng,

điều kiện, thời gian, các loại giấy tờ cần

chuẩn bị.

Tuần thứ 4

(23/07-Thứ 2: 23/07:

- Tìm hiểu chính sách thai sản: các loại thai

sản, điều kiện hưởng chế độ trong từng27/07): Bảotrường hợp cụ thể, thời gian hưởng chế độ,hiểm xã hộimức hưởng chế độ.và tính

lương nhân

viênThứ 3: 24/07:

-Tìm hiểu về chính sách hưu trí: các loại

hình hưu trí, tử tuất, điều kiện hưởng, cơngthức tính, hồ sơ.

Thứ 4: 25/07:

- Tìm hiểu bảo hiểm xã hội hưu trí: chế độ

hưởng 1 lần khi không đủ điều kiện hưởng

lương hưu, hồ sơ di chuyển địa bàn hưởng

lương, trợ cấp

Thứ 5: 26/07:

- Chấm công nhân viên và chốt công của

tháng (chốt công vào ngày 25 hàng tháng).

9-Gửi bảng chấm công cho nhân viên kiểm

tra, nhận các yêu cầu khiếu nại trong vòng

1 ngày trước khi gửi cho kế tốn.Thứ 6: 27/07:

-Hồn thành bảng chấm cơng hồn chỉnh

Tính lương nhân viên dựa vào bảng chấm

cơng: lương tính thuế, bảo hiểm xã hội,

lương, phụ cấp khơng tính thuế, bảo hiểm-xã hội.

Gửi bảng chấm cơng, bảng lương tới

phòng kế tồn kiểm tra, sau đó gửi tới

giám đốc xin xét duyệt và tiến hành thanh

toán lương cho nhân viên3. Những bài học kinh nghiệm thu nhận được trong quá trình thực tậpSau 1 tháng thưc tập tại công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Tâm Việt,

bản thân em đã học hỏi được rất nhiều điều từ các anh chị trong công ty cũng như tích lũy

được những bài học vơ cùng q giá và có ích cho cơng việc của mình sau này.

Thứ nhất, về việc trau dồi kiến thức chuyên môn

Trong thời gian thực tập tại trung tâm, em chủ yếu được giao cơng việc ở hai lĩnh vực:

hành chính và nhân sự. Sau khoảng thời gian một tháng thực tập, công việc đã giúp em rất

nhiều trong việc trau dồi những kiến thức chuyên môn được học trên giảng đường cũng

như các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống. Một mặt, em được tiếp cận

với các công việc thực tế về nhân sự (cụ thể là vấn đề tính lương, bảo hiểm xã hội) để rà

soát lại những kiến thức đã được học tại năm Ba (mơn Luật lao động). Nhờ đó, em thêm

hiểu hơn về những kiến thức được học trên giảng đường và cách áp dụng những quy định

của pháp luật vào thực tiễn.

Đặc biệt hơn khi em được may mắn tiếp cận với công việc ở mảng tuyển dụng. Đây là

lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và em chưa được học qua về lĩnh vực này, do đó thơng qua

10thời gian thực tập em đã có cơ hội tiếp cận và tự học cũng như được học hỏi những kiến

thức từ các anh chị trong cơng ty. Nhờ đó, em đã trang bị được cho mình những nền tàng

cơ bản về ngành quản trị nhân sự nói chung, cũng như tiếp xúc với những công việc liên

quan trên thực tế. Song song với việc học tập và nghiên cứu những kiến thức, em còn

tham gia các sự kiện tập thể của cơng ty để có thể hiểu rõ hơn về cơng ty cũng như cơng

việc của mình

Thứ hai, đối với cơng việc của nhân viên C&B

Khi tính lương đối với một nhân viên cần để ý tới một số vấn đề sau. Thứ nhất, về

ngày cơng tính lương, khơng chỉ đối với những ngày cơng đi làm mà còn có những ngày

nghỉ vẫn được tính 100% ngày lương (ngày phép, ma chay, cưới hỏi, khám thai, nghỉ ốm

v...v..., đối với trường hợp nghỉ ốm, chỉ áp dụng tính lương đối với nhân viên chưa hưởng

bảo hiểm y tế). Thứ hai, về mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp tính thuế, bảo hiểm

xã hội: ở công ty Tâm Việc và đa phần các công ty tại Việt Nam hiện nay, phần lương

thực đóng bảo hiểm xã hội của các nhân viên đều ở mức thấp nhất bằng mức lương thấp

nhất vùng I (gần 4.300.000 VNĐ), và lương thực tế được nhận là một mức lương khác

(tuỳ vào vị trí trong cơng ty). Việc làm này để làm giảm các chi phí đóng thuế, bảo hiểm

xã hội cho nhân viên cũng như để đảm bảo tài chính của cơng ty. Một số khoản phụ cấp

được thay thế bằng các khoản hỗ trợ để giảm bớt chi phí đóng thuế. Thứ ba, về việc áp

dụng các quy định pháp luật: một số quy định pháp luật vẫn chưa được áp dụng vào thực

tiễn: VD như thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, nhân viên phải làm việc từ

06 tháng trở lên mới được đóng bảo hiểm xã hội; thời gian thử việc đối với nhân viên là

03 tháng v...v...

Ngồi cơng việc chính là hỗ trợ bộ phận hành chính nhân sự (dưới sự kiểm sốt độ

chính xác của chị Trần Thị Cúc), em còn được thực hành một số cơng việc văn phòng như

một số cơng tác chuẩn bị cho chuyến đi công tác, kỹ năng đối với một nhân viên văn

phòng,... nên bản thân cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hữu ích khi ra

ngồi xã hội.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những công việc đã thực tập tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×