1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập

3.2.2. Đối với BIDV Đơng Sài Gòn

Thứ nhất, tăng cường huy động vốn ngắn hạn trong các tổ chức kinh tế và dân

cư. Đa dạng hoá các cơng cụ huy động vốn của ngân hàng, ngồi hình thức truyền

thống là huy động tiền gửi thì cần phát hành thêm kỳ phiếu, trái phiếu.

Thứ hai, giảm thiểu thời gian trong quy trình xét cấp tín dụng. Cải tiến quy trình

cho vay nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay. Cập nhật kịp thời các quy trình,

nghiệp vụ liên quan đến cấp tín dụng để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thứ ba, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên. Vì con người là vấn đề đặt

ra đầu tiên trong một tổ chức. Chi nhánh cần mở ra các khoá học để đào tạo thêm cho

nhân viên. Bên cạnh đó cần tạo động lực cho nhân viên bằng chế độ thưởng phạt rõ

ràng và đúng lúc. Cấp trên cũng thường xuyên quan tâm đến nhân viên của mình,

động viên họ hồn thành tốt cơng việc của mình, từ đó nâng cao hiệu quả cho hoạt

động chi nhánh. Thực hiện việc quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên làm việc đúng

theo nguyên tắc, không bị khách hàng cám dỗ, dễ dãi trong việc xét duyệt hồ sơ cho

vay, làm việc cẩn thận, tỉ mĩ để có thể tránh khỏi sai sót.

Thứ tư, hồn thiện hoạt động marketing. Chủ động tìm kiếm khách hàng, thơng

qua đó có thể trực tiếp quảng bá về chi nhánh, giữ được quan hệ gắn bó và lâu dài với

khách hàng. Thông qua các hội chợ, triễn lãm, cập nhật các poster, tờ rơi giới thiệu

dịch vụ (đặt tại các quầy),…để giới thiệu những tiện ích và hoạt động của chi nhánh

mình. Khi giao dịch với khách hàng nhân viên cần tạo cho họ niềm tin rằng chi nhánh

mình sẽ đem lại cho họ những sản phẩm tốt nhất, chính họ sẽ góp phần làm cho chi

nhánh ngày càng phát triển hơn.Đinh Thị Kiều NiTrang 27Báo Cáo Thực TậpKẾT LUẬN

Tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Trên cơ sở các trải

nghiệm thực tế có được trong quá trình thực tập cùng với những tài liệu tham khảo,

bài báo cao đã trình bày một cách cụ thể về thực trạng, những kết quả đạt được vfa

những hạn chế về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại

BIDV ĐSG. Trong bối cảnh ngày càng có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng

và sự thâm nhập của nhiều ngân hàng nước ngoài, BIDV phải thực hiện hiệu quả hơn

nữa hoạt động cấp tín dụng nói chung và cho vay ngắn hạn đối với KHDN nói riêng.

Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên báo cáo thực tập này không tránh khỏi các sai

sót mong thầy/cơ, các anh/chị trong ngân hàng và các bạn đóng góp ý kiến để được

hồn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Phan Diên Vỹ cùng các anh, chị

trong phòng KHDN BIDV Chi nhánh Đơng Sài Gòn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi

cho em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này.Đinh Thị Kiều NiTrang 28Báo Cáo Thực TậpTÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình, sách giáo khoa:

Ths. Bùi Diệu Ánh, TS. Hồ Diệu, TS. Lê Thị Hiệp Thương (2011), Nghiệp vụ

Tín dụng Ngân hàng, NXB Phương Đơng.

Các văn bản pháp lý:

Quyết định số 2185/QĐ-HĐQT-BIDV về việc ban hành quy định tạm thời cho

vay đối với Khách hàng doanh nghiệp.

Quyết định số 1565/QĐ-HĐQT-BIDV: Ban hành Hướng dẫn sản phẩm cho vay

Ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp.

Các Website:

https://www.bidv.vn/ (ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

https://www.tienphong.vn/kinh-te/bidv-giam-lai-suat-cho-vay-ngan-han-voi-cactruong-hop-linh-vuc-uu-tien-1166204.tpo

http://www.cophieu68.vn/

https://cic.org.vn/ (Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam)Đinh Thị Kiều NiTrang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×