1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu Visual Studio

Giới thiệu Visual Studio

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Tiếp theo ta chỉ cần chọn Install để cài đặt.-Tiếp theo ta lựa chọn thành phần ngôn ngữ và nền tảng cài đặt11-Lựa chọn phiên bản framework hỗ trợ và ngơn ngữ sử dụng:12-Sau khi đã hồn tất, ta bấm install để cài đặt.

Việc cài đặt sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và tốc độ cài đặt phụ thuộc vào tốc độ

mạng internet và cấu hình máy.

Sauk hi cài đặt xong ta tiến hành khởi động lại máy tính.1.1. Hướng dẫn sử dụng.

- Kích đúp vào biểu tượng chương trình để khởi chạy.

- Giao diện khi chạy chương trình:-Để tạo 1 project mới, ta chọn File/new/Project13-Cửa sổ new project hiện lên cho phép ta chọn mơ hình để làm việc như

winform, webform,…Ở đây ta lựa chọn Visual C# và ASP.NET web

Application (.NET Framework)-Ta đặt tên cho project trong phần Name: TTTN

Vị trí lưu trong phần Location : C:\Users\hungn\Desktop\TTTN\

Tên của Solution trong phần Solution name:

Lựa chọn phiên bản Framework trong phần Framework (thường để mặc định)

Nhấn Ok để khởi tạo project.14-Lựa chọn mơ hình MVC và nhấn Ok

Giao diện của chương trình sau khi tạo:-Mặc định chương trình sẽ tạo luôn 1 dự án đầu tiên mà ta không cân làm gì cả.

Ta có thể bấm Ctrl+F5 để xem kết quả..15Chương 2. Khảo sát hệ thống

2.1 Khảo sát sơ bộ hệ thống

2.1.1 Mục đích

 Nhằm làm rõ yêu cầu hệ thống.

Tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống.

 Tìm hiểu chức năng, cách thức hoạt động của hệ thống.

 Thu thập thông tin, sổ sách, mẫu biểu phục vụ cho pha phân tích.

 Thu thập thơng tin nghiệp vụ, các quy trình xử lý.

2.1.2 Phương pháp

 Quan sát trực tiếp

 Phỏng vấn

 Nghiên cứu biểu mẫu

2.1.3 Đối tượng khảo sát

 Người quản lý.

 Nhân viên bán hàng.

2.1.4 Kết quả khảo sát sơ bộ

* Qua khảo sát thực tế tại công ty Vitravel, chúng tôi đã thu thập được một số dữ

liệu sau đây:

- Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lí Tour du lịch trong nước nhằm giúp

cho việc :

- Tổ chức Tour, cũng như việc quản lý một số vấn đề liên quan như khách

hàng,nhân viên, phương tiện,…được tốt hơn, đảm bảo tính chính xác nhanh chóng và

thuận lợi.

- Mỗi Tour du lịch thường lưu trữ các thông tin : MaTour, TenTour, NgayBD,

NgayKT, Gia….

16- Mỗi khách hàng có thể đăng ký một hoặc nhiều Tour thông tin khách hàng lưu

trữ gồm : MaKH, TenKH, Phai, DiaChi, SDT…

- Công ty sẽ gồm nhiều đại lý ,trong số đó có một đại lý làm trụ sở chính các thơng

tin đại lý gồm:MaDL, TenDL, DiaChi, SDT…

- Các đại lý sẽ thực hiện thống nhất việc tổ chức, quản lý và bán vé cho khách

hàng, thông tin vé gồm: MaVe, TenVe…

- Mỗi chuyến du lịch sẽ có một hướng dẫn viên (HDV)du lịch phụ trách hướng

dẫn khách tham quan trong suốt Tour du lịch thông tin HDV gồm: MaHDV, TenHDV,

Phai, DiaChi, SDT…

-Mỗi Tour đều có phương tiện vận chuyển riêng để đảm bảo cho việc tham quan,

thông tin phương tiện gồm: MaPT, TenPT, LoaiPT, SoCho…

- Mỗi Tour du lịch sẽ có nhiều điểm tham quan tại mỗi điểm tham quan khách

hàng sẽ được nghỉ tại khách sạn thông tin điểm tham quan gồm: MaDD, TenDD,

Tinh…,thông tin lưu trữ khách sạn gồm: MaKS, TenKS, DiaChi…

2.2 Xác định yêu cầu hệ thống

2.2.1 Yêu cầu chức năng

Khắc phục được nhược điểm của hệ thống cũ, hệ thống mới cần có các cải biến sau:

-Quản lý được các vấn đề liên quan đến Tour du lịch bao gồm : Khách hàng,

Nhân viên, Địa diểm , Khách sạn , v...v một cách dễ dàng và thuận tiện hơn

Quản lý được việc công nợ của Khách hàng với Công ti cung cấp dịch vụ du

lịch

Quản lý được việc Thu – Chi của cơng ti một cách rành mạch, chính xác,

khách quan

Bổ sung thêm việc quản lý các dịch vụ đi kèm trong Tour du lịch bao gồm :

Hoạt động, lịch trình, phí tổn v.v..

Phân loại Tour du lịch theo từng nhóm để dễ dàng quản lý cũng như trích xuất

Bổ sung thêm các thơng tin về :

o Tour : Loại hình tour, số người tham gia, số trẻ em, số người lớn, giá

của mỗi người.

o Nhân viên : Mã nhân viên, Tên nhân viên, Tuổi, Giới tính, Địa chỉ, SDT,

Email, Số CMT, Ngày gia nhập, chức vụ...

o Khách sạn : Mã khách sạn, Tên, Loại khách sạn, Giá, Trạng thái , v..v

o Khách hàng : Lưu trữ lại tồn bộ thơng tin mà khách hàng cung cấp theo

từng đơn đặt Tour

o Phương tiện : Mã tài xế, Tên tài xế , Loại phương tiện, Giá v.v

o Địa danh : Mã địa danh, Tên địa danh, Mã vùng, Giá, v.v

o Dịch vụ đi kèm : Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, giá cho mỗi người v..v

17o Hướng dẫn viên : Mã HDV, Tên HDV, Tuổi, Địa chỉ, Giới tính, SĐT,

Bằng cấp, v.v.2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Chương trình được thực hiện và sử dụng trên môi trường WEB nên chỉ cần

người sử dụng có Laptop kết nối mạng Internet là có thể sử dụng dễ dàng nên

khơng có u cầu gì về cấu hình. Điều này làm tăng tính thơng dụng và dễ dàng khi

sử dụng Chương trình!

2.2.3 : Một số hình ảnh của Chương trình

-Màn hình KINH DOANH18-Màn hình KẾ TỐN-Màn hình BÁO CÁO19-Màn hình QUẢN TRỊ20Chương 3. Các chức năng của hệ thống21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu Visual Studio

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×