1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4: Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghếp kênh theo bước sóng WDM

Bài 4: Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghếp kênh theo bước sóng WDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyễn Văn Trọng – D13VT5--+ 4 kênh bước sóng khoảng cách 50 GHz, mỗi kênh có tốc

độ 10 Gbit/s

Kênh 1: 193.1 THz

Kênh 2: 193.15 THz

Kênh 3: 193.2 THz

Kênh 4: 193.25 THz

Số vòng lặp : N=10

+ Cơng suất phát mỗi kênh:

Kênh 1: -10 dBm

Kênh 2: -5 dBm

Kênh 3: 0 dBm

Kênh 4: 5 dBm

Các thiết bị đo sử dụng trong mơ hình mô phỏng:

Máy đo công suất quang: Optical power metrer

Khối phân tích BER: BER analyzer

Máy phân tích phổ quang: Optical spectrum analyzer

Chạy mô phỏng

+ Thông số công suất mỗi kênh:+ Kết quả OSNR tại các mức công suất khác nhau của từng kênh bước sóng83Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Từ bảng trên ta thấy OSNR tại điểm cuối của các bước sóng khác nhau

đều tăng dần khi cơng suất phát của từng kênh tăng lên.

+ Bảng kết quả BER của từng kênh( theo thứ tự từ trái sang phải)+ Ta thấy kênh thứ 2 thường có BER cao hơn các kênh còn lại, nên có

thể coi kênh 2 là kênh có chất lượng kém hơn các kênh còn lại.

+ Vẽ đường cong BER của kênh tồi nhất theo hàm của công suất phát( kênh

số 2)84Nguyễn Văn Trọng – D13VT510 −12+ Trong hệ thống WDM truyền dẫn quang thường thì BER=

là tối ưu

nhất và thông qua bảng trên ta thấy P= 2.5dBm là công suất phát tối ưu nhất

cho hệ thống với vòng lặp là 10, tương ứng với 1000Km.b. Khảo sát hiệu năng hệ thống truyền dẫn quang WDM và xácđịnh giới hạn khoảng cách truyền dẫn.

+ Với công suất phát là P= 2.5dBm

+ Các tham số vòng lặp:85Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Bảng OSNR của các kênh ( thứ tự từ trái sang phải) tại các khoảng cách

khác nhau ( vòng lặp)+ Bảng BER của các kênh ( thứ tự từ trái sang phải) tại các khoảng cách

khác nhau ( vòng lặp)86Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Đồ thị đường cong BER của các kênh tại các khoảng cách khác nhau+ Từ bảng trên và đồ thị ta thấy kênh tốt nhất và kênh tồi nhất tương ứng

với kênh 1 và kênh 2

+ Vẽ đường cong BER và tham số OSNR của hai kênh tốt nhất và tồi nhất

là hàm của khoảng cách truyền dẫn và xác định giới hạn khoảng cách và

OSNR của hệ thống tại mức BER =10 −10ở hai tốc độ khác nhau.+ BER

Kênh tốt nhất87Nguyễn Văn Trọng – D13VT5Kênh tồi nhất+ OSNR

Kênh tốt nhất ( kênh 1)88Nguyễn Văn Trọng – D13VT5Kênh tồi nhất ( kênh 2)-xác định giới hạn khoảng cách và OSNR của hệ thống tại mức BER =

ở hai tốc độ khác nhau

+ với tốc độ 10Gbps10 −1089Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

Giới hạn khoảng cách truyền dẫn là 15 vòng lặp hay tương đương với

1500km để có được BER của hệ thống là

17,8dB

+ với tốc độ 2,5Gbps10−10và OSNR hệ thống làTừ đồ thị BER trên ta thấy kênh tồi nhất là kênh 2, nên có thể coi kênh 2

là kênh chuẩn của hệ thống để đánh giá giới hạn khoảng cách và chất lượng

cho hệ thống.

. Bảng BER của các kênh ( thứ tự từ trái sang phải) tại các khoảng cách

khác nhau ( vòng lặp)Bảng OSNR của các kênh ( thứ tự từ trái sang phải) tại các khoảng cách

khác nhau ( vòng lặp)90Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

Giới hạn khoảng cách truyền dẫn là 55 vòng lặp hay tương đương với

5500km để có được BER của hệ thống là

10,4dB10−10và OSNR hệ thống là91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4: Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghếp kênh theo bước sóng WDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×