1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Pha tĩnh: Một lớp mỏng khoảng 0,25 nm của một loại hợp chất hấp thu

(silicagel, alumin,..) được tráng thành lớp mỏng, đều, phủ lên tấm kiếng, tấm

nhôm, hay tấm plastic. Chất hấp thu trên nhờ giá đỡ sulphat canxi khan, tinh bột

hay một lọai polymer hữu cơ.

 Mẫu cần phân tích: thường là hỗn hợp gồm nhiều chất với độ phân cực khác

nhau. Sử dụng khoảng 1l dung dịch mẫu với nồng độ pha loãng 2-5%, nhờ một

vi quản để chấm thành một điểm gọn trên pha tĩnh, ở vị trí phải cao hơn một

chút so với mặt thoáng của chất lỏng chứa trong bình.

 Pha động: dung mơi hay hỗn hợp 2 dung môi, di chuyển chầm chậm dọc theo

tấm lớp mỏng, và lơi kéo mẫu chất đi theo nó. Dung mơi di chuyển càng cao

nhờ tính mao quản. Mỗi thành phần chất sẽ di chuyển với vận tốc khác nhau, đi

phía sau mực của dung môi. Vận tốc di chuyển này phụ thuộc vào các lực tương

tác tĩnh điện mà pha tĩnh muốn níu giữ các mẫu chất ở lại pha tĩnh và tùy thuộc

vào độ hòa tan của mẫu chất trong dung mơi.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa5SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Ưu điểm:

 Chỉ cần một lượng rất ít mẫu để phân tích

 Có thể phân tích đồng thời mẫu và chất chuẩn đối chứng trong cùng điều kiện

phân tích.

 Tất cả các hợp chất trong mẫu phân tích có thể được định vị trên tấm sắc ký lớp

mỏng.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa6SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Ðại lượng đặc trưng cho mức độ di chuyển của chất phân tích là hệ số di

chuyển Rf được tính bằng tỷ lệ giữa khoảng dịch chuyển của chất thử và

khoảng dịch chuyển của dung mơi:Rf =

Trong đó: a là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết mẫu thử, tính bằng cm.

b là khoảng cách từ điểm xuất phát đến mức dung môi đo trên cùng đường đi

của vết, tính bằng cm.

Rf: Chỉ có giá trị từ 0 đến l.Các bước tiến hành trong sắc ký lớp mỏngGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa7SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2II.

Tiến hành thí nghiệm

- Quy trình chung của sắc ký bản mỏngChuẩn bị pha tĩnh,Chuẩn bịpha động phù hợpbản mỏngChấm mẫu lên vạch

xuất phátTriển khai sắc ký-Xử lý kết quảChuẩn bị mẫu chạy sắc kýMẫu lá chứa chất diệp lụcGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa8SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng Dụng10 g lá cắt nhỏNghiềnBáo cáo thực hành hóa phân tích 22g CaCO3Lấy phần nhớt, cho2ml toluenvào 15 ml ethannolLấy phần xanh đậm ở phía

trên để chạy sắc kýQ trình lọc chất diệp lục để chạy sắc kí bản mỏngGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa9SVTH

Nhóm 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×