1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên đây là một số vấn đề về lý luận của việc dạy học liên môn. Để hiểu rõ thêm những vấn đề đã nêu, tôi xin đưa ra ví dụ áp dụng vào một bài dạy cụ thể trong trương trình Hóa học 9.

Trên đây là một số vấn đề về lý luận của việc dạy học liên môn. Để hiểu rõ thêm những vấn đề đã nêu, tôi xin đưa ra ví dụ áp dụng vào một bài dạy cụ thể trong trương trình Hóa học 9.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phân biệt ancol etylic với benzen.

- Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có

sử dụng độ rượu và hiệu suất q trình.

- Rèn luyện kỹ năng thực hành, tính cẩn thận và ý thức trách nhiệm khi

thực hiện công việc được giao.

2.2 Kĩ năng sống

- Kỹ năng lắng nghe hoặc phản hồi tích cực các ý kiến trong thảo luận.

- Kỹ năng suy nghĩ hoặc trình bày ý tưởng của mình.

- Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện và học tập nhằm thực hiện tốt các nhiệm

vụ đặt ra.

- Kỹ năng đưa ra những phương án cụ thể trong cuộc sống theo mục đích

bảo vệ mơi trường và tiết kiệm năng lượng.

- Kỹ năng tham gia giao thơng an tồn

- Kỹ năng bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

3. Phát triển năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực chuyên biệt của môn hóa học

như sau:

- Năng lực thực hành Hóa Học.

- Năng lực tính tốn Hóa Học.

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa Học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thơng qua mơn Hóa Học.

- Năng lực vận dụng kiến thức Hóa Học vào cuộc sống.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Phương pháp dạy học trực quan

- Phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ

- Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề

III. CHUẨN BỊ.

Giáo viên:

a. Dụng cụ:+ 1 cốc thủy tinh 250ml, 1 cốc thủy tinh 100ml.

+ 1 ống đong 200ml (có độ chia nhỏ nhất 5ml).

+ 1 hộp mơ hình phân tử dạng rỗng.

+ 1 hộp mơ hình phân tử dạng đặc.

+ Chén sứ, ống lấy hóa chất, máy lửa.

+ 1 chậu thủy tinh miệng rộng.

+ 1 đũa thủy tinh

6/19+ Tranh vẽ những ứng dụng quan trọng của rượu etylic

a. Hóa chất: Rượu etylic, Natri kim loại.

Học sinh: Đọc trước bài và tìm hiểu thơng tin trên sách, báo, mạng internet

trả lời câu hỏi: Rượu etylic có những tính chất vật lí gì? Khi lạm dụng bia rượu

sẽ gây ra những tác hại như thế nào? Kể ra những ứng dụng quan trọng của rượu

etylic?

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP.

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ :

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hồn tồn hơn các chất rắn, chất lỏng?

3. Bài mới

Mở bài: GV cho HS quan sát một đoạn video clip một người lái xe mô tô

xay rượu gây ra tai nạn.

GV: Qua đoạn phim vừa quan sát và từ kinh nghiệm thực tế các em hãy cho

biết vì sao khơng nên uống rượu bia trước khi tham gia giao thông?

Hs: Trả lời theo vốn hiểu biết của mình

GV: Ngồi những tác hại thì rượu etylic có những lợi ích gì ? Cấu tạo phân

tử và các tính chất của rượu như thế nào?Chúng ta cùng đi tìm hiểu những vấn

đề này trong bài học RƯỢU ETYLIC.

Hoạt động của GV và HS7/19Nội dungHoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lý của

rượu etylic:

* HS biết vận dụng kiến thức liên mơn Vật lý

Hóa học để tìm hiểu tính chất vật lý của rượu

etylic

GV: Yêu cầu học sinh quan sát lọ đựng rượu

etylic và nhận xét về trạng thái, màu sắc của rượu

etylicI./ Tính chất vật lý-Rượu etylic là chất lỏng,

không màu, sôi ở 78,30C, nhẹ

hơn nước, tan vô hạn trong

nước, hòa tan được nhiều chất.GV yêu cầu HS rút ra những tính chất vật lý của

rượu etylic.- Số ml rượu etylic có trong

100ml hỗn hợp rượu với nước

gọi là độ rượuGV cho HS quan sát một chai rượu và chú ý HS

trên những chai rượu người ta thường có ghi 350,

450...

VD: Rượu 450 cho biết :

Trong 100ml rượu 450 có chứa 45ml rượu etylic.

8/19Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử rượu

etylic.

HS biết vận dụng những kiến thức liên mơn

Vật lý và Hóa học để tìm hiểu về cấu tạo phân

tử rượu etylic.( Công thức phân tử, công thức

cấu tạo, đặc điểm cấu tạo).

GV hướng dẫn học sinh lắp mơ hình phân tử

rượu etylic và viết cơng thức cấu tạo dựa trên

công thức phân tử .GV lưu ý trong cơng thức cấu

tạo của rượu etylic có một nhóm -OH , GV

hướng dẫn học sinh phân tích đặc điểm cấu tạo.

GV: Từ công thức cấu tạo hãy nêu đặc điểm cấu

tạo phân tử rượu etylic có gì đặc biệt

HS: Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử

H không liên kết với nguyên tử C mà liên kết với

ngun tử O, tạo ra nhóm –OH

GV: Chính nhóm –OH làm cho rượu có những

tính chất hóa học đặc trưng. Để tìm hiểu những

tính chất hóa học này ta sẽ chuyển sang phần 3

Học sinh được phát triển năng lực sau:

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa Học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thơng qua mơn Hóa

Học.II./ Cấu tạo phân tửHoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hóa học của

rượu etylic

-GV tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm

đốt cháy rượu etylic.

+ Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ rồi đốt.

- HS quan sát và nhận xét hiện tượng.( Rượu

etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều

nhiệt)

- HS viết PTHH

GV: Người ta dựa vào tính chất hóa học này ứng

dụng rượu etylic để làm gì?

HS: Làm nhiên liệu

GV tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm:III./ Tính chất hóa học

1. Rượu etylic có cháy

khơng?9/19Dạng rỗngDạng đặcH

HCH

CHOHHViết gọn: CH3 CH2

OH

C2H5

OH

Trong phân tử rượu etylic có

một nguyên tử H không liên kết

với nguyên tử C mà liên kết với

ngun tử O, tạo ra nhóm –OH.

Chính nhóm này làm cho rượu

có tính chất đặc trưng.- Rượu etylic tác dụng mạnh

với oxi khi đốt nóng.- PTHH

C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O+ Cho mẫu natri vào cốc đựng rượu etylic

+ Các nhóm theo dõi và nhận xét hiện tượng quan

sát được

GV lưu ý: Trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên

tử H nhưng chỉ có nguyên tử H trong nhóm OH

(H linh động ) mới có khả năng được thay thế bởi

Na

- HS viết PTHH

Vận dụng kiến thức liên môn Hóa học-Sinh học2. Rượu etylic có phản ứng với

natri khơng?Rượu etylic tác dụng được với

natri, giải phóng khí H2.

2CH3- CH2 – OH + 2Naà

2CH3- CH2 – ONa + H2

(Natri etylat)

Thu gọn:

2 C2H5OH + 2 Na à

tìm hiểu vì sao cồn (rượu etylic) diệt được vi

2C2H5ONa + H2

khuẩn?

3.Phản ứng với axit axetic

Cồn có khả năng thẩm thấu cao nên có thể thấm ( Học ở bài 45: axit axetic)

sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein

làm cho vi khuẩn chết. Tuy nhiên ở nồng độ cao

sẻ làm protein trên bề mặt của vi khuẩn đông tụ

nhanh tạo ra lớp màng ngăn không cho cồn thấm

sâu vào bên trong, làm giảm tác dụng diệt khuẩn.

Ở nồng độ thấp, khả năng làm đơng tụ protein

giảm, vì vậy hiệu quả sát trùng kém. Thực nghiệm

cho thấy cồn 750 có tác dụng sát trùng mạnh nhất. IV./ Ứng dụng

Học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã

học để giải quyết một số tình huống gặp phải

trong thực tế cuộc sống, biết cách sơ cứu khi bị

sát thương.

Học sinh được phát triển các năng lực chuyên

biệt của môn hóa học như sau:

- Năng lực thực hành Hóa Học.

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa Học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thơng qua mơn Hóa

Học.

Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng của rượu

etylic

GV tiết trước thầy đã giao nhiệm vụ cho các

nhóm tìm hiểu trước các thơng tin về các ứng

dụng của rượu etylic. Các em hãy nêu một số ứng

dụng quan trọng của rượu etylic mà em biết?

10/19HS: trả lời câu hỏi

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung câu trả lời của

bạnHS biết vận dụng kiến thức sinh học để giải

thích vì sao uống nhiều rượu có hại cho sức

khỏe

*Một số tác hại của rượu

-Sau khi uống rượu, có đến 75% cồn ở trong máu

lên não, làm giãn mạch máu não và tăng khối

lượng não sẽ làm hủy hoại tế bào não gây tổn hại

hệ thần kinh trung ương. Vì vậy người say rượu

khơng còn ý thức được hành vi của mình, nói

năng và hành động mất kiểm soát..

- Khi uống rượu khả năng điều chỉnh nhiệt lượng

tự nhiên của cơ thể khơng còn hiệu lực nữa. Do

đó uống cồn trong mùa đơng có thể dẩn đến lạnh

cóng cho đến chết.

- Tác hại lâu dài của rượu

Ngoài các tác hại đã kể ở trên, còn có các tác

dụng bất lợi khác do việc sử dụng rượu kéo dài:

- Tăng các hoạt động trong gan, gây ra viêm gan

nhiễm mỡ do rượu, làm hoại tử tế bào gan và tạo

mô sẹo, lâu ngày dẫn đến xơ gan, ung thư gan do

rượu.

- Các tế bào não ở nhiều vùng bị chết, dẫn đến

giảm khối lượng não.

- Loét dạ dày và ruột, do rượu thường xun kích

11/19thích và làm thối hóa niêm mạc của các cơ quan

này.

- Tăng huyết áp do tim bù trừ lại hiện tượng tụt áp

gây ra do rượu.

- Tế bào sinh dục nam giảm sản xuất tinh trùng

(do hạ đồi tuyến yên bị rượu ức chế làm giảm tiết

hormone hướng sinh dục).

Giaó dục kĩ năng sống* Học sinh có những hiểu biết cơ bản về các tác

hại của rượu đối với cơ thể để biết cách phòng

tránh, tuyên truyền cho người thân và cộng đồng

biết không nên sử dụng rượu bia q nhiều vì nó

gây ra những thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nguy

cơ gây tử vong.

Học sinh được phát triển các năng lực chuyên

biệt của môn hóa học như sau:

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa Học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thơng qua mơn Hóa

Học.

- Năng lực vận dụng kiến thức Hóa Học vào cuộc

sống.

Hoạt động 5: Điều chế

GV: Rượu etylic thường được điều chế theo

những cách nào?

HS:Rượu etylic thường được điều chế theo hai

cách : Điều chế từ tinh bột hoặc đường và cách

điều chế từ etylen

HS: Vận dụng kiến thức Vật lí và Sinh học tìm

hiểu qui trình sản xuất rượu gạo bằng phương

pháp lên men

Qui trình sản xuất rượu gạo

Gạồ Nấu chín à Để nguội à Trộn bánh men

à Lên men à Chưng cất à Rượu gạo.

12/19V./ Điều chế

Rượu etylic thường được điều

chế theo hai cách sau

Tinh bột hoặc đườnglên men

Rượu etylicHoặc

C2H4 + H2OaxitC2H5OHGV em hãy Vận dụng kiến thức Sinh học cho

biết mục đích của việc nấu chín gạo?

HS: Mục đích của việc làm chín hạt gạo nhằm

hồ hóa tinh bột gạo, giúp cho vi sinh vật dễ sử

dụng tinh bột này để lên men rượu.

HS: Vận dụng kiến thức Sinh học tìm hiểu quá

trình lên men rượu

Quá trình lên men rượu diễn ra do nấm men sử

dụng đường để tạo thành rượu etylic và CO 2. CO2

sinh ra trong quá trình lên men sẽ tạo thành bọt

khí bám vào bề mặt nấm men và làm các tế bào

nấm men nổi lên trên, khi lên đến bề mặt, bọt khí

vỡ ra và tế bào nấm men lại chìm xuống tạo ra sự

đảo trộn giúp quá trình lên men được tốt hơn.

Sau 2 ngày đầu lên men, có thể bổ sung nước vào

khối lên men với tỷ lệ nước:cơm khoảng 3:1, sau

đó đậy nắp và tiếp tục lên men thêm khoảng ba

ngàynữa.

HS: Vận dụng kiến thức Vật lí, tìm hiểu quá

trình chưng cất rượu .

GV: Người ta dựa vào tính chất vật lí nào của

nước và của rượu etylic đề tách rượu ra khỏi

hỗn hợp

HS: Ở áp suất thường, rượu sơi và hóa hơi ở

78oC, còn nước là 100oC.

Học sinh được phát triển các năng lực chuyên

biệt của mơn hóa học như sau:

- Năng lực thực hành Hóa Học.

- Năng lực tính tốn Hóa Học.

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa Học.

- Năng lực vận dụng kiến thức Hóa Học vào cuộc

sống.13/194. Củng cố - luyện tập:

Câu 1: Để phân biệt rượu etylic với benzen người ta dùng chất nào sau đây?

A. Zn

B. Fe

C. Cu

D. Na

Câu 2: Ghép các thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp:

A

B

Ghép

t

a. Phản ứng thế

1. C2H6O + 3O2 ��

� 2 CO2 +

03H2O

2. 2C2H5OH + 2Na à 2C2H5ONa + b. Phản ứng cháy

H2

axit

3. C2H4 + H2O ���

C2H5OH

c. Phản ứng cộng

1+b; 2+a; 3+c

Câu 3: (Vận dụng kiến thức liên mơn Tốn học- Hóa học- Vật lí )

Cho 10 ml rượu 900 tác dụng với natri dư. Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%.

a. Tính khối lượng rượu etylic tham gia phản ứng, biết DR = 0,8g/ml

b. Tính khối lượng natri etylat thu được.

Khối lượng rượu etylic có trong 10 ml rượu 900 là:10*90

 9ml

100

mR  V * D  9*0,8  7, 2 gamVR Khối lượng rượu thực tế tham gia phản ứng là:

MR = 7,2 . 90% =6,48 gam

b.

2C2H5OH + 2Na à 2C2H5ONa + H2

92 g

136g

6,48 g

9,58 g.

* Một số câu hỏi kiểm tra tình huống rèn luyện kĩ năng sống :

+ Trong thực tế cuộc sống hằng ngày khi em thấy ba, mẹ hoặc những người

thân uống rượu say thì em có thể dùng biện pháp nào để giải rượu. ( Pha nước

chanh nóng, uống thuốc giải rượu, …)

+ Trong một buổi đi chơi, các bạn em rủ nhau uống rượu bia, biết được

điều này em sẻ khuyên các bạn như thế nào?( Uống rượu bia rất có hại cho sức

khỏe, khi uống nhiều bia rượu thì hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến con

người sẽ khơng kiểm sốt được hành vi của mình.)

2.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Cách thức đánh giá

14/19Thực hiện theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát

triển năng lực của học sinh .Quá trình kiểm tra đánh giá được thực hiện dưới

dạng bài viết. Mỗi học sinh làm một bài với nội dung câu hỏi được ghi trong

phiếu học tập.Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập , thực hiện kiểm

tra đánh giá kết hợp nhiều phương pháp. Tùy theo nội dung các nhóm vận dụng

kiến thức liên mơn trả lời câu hỏi của giáo viên thì sẽ được xếp loại: Tốt, khá,

trung bình và chưa đạt

* Đặt ra câu hỏi gắn liền với tình huống thực tiễn

Trong quá trình kiểm tra tơi đặt ra những câu hỏi đòi hỏi các em phải vận

dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn cuộc sống.

Sau đây tơi xin đưa ra một số ví dụ.

Câu hỏi cho bài “ RƯỢU ETYLIC”

Câu 1: + Trong thực tế cuộc sống hằng ngày khi em thấy ba, mẹ hoặc

những người thân uống rượu say thì em có thể dùng biện pháp nào để giải rượu.

( Pha nước chanh nóng, uống thuốc giải rượu, …)

+ Khi bị đứt tay, chân, trầy xước gây chảy máu muốn sát trùng vết thương em

đã làm như thế nào?( Dùng cồn y tế để sát trùng)

Câu 2. Trong một buổi đi chơi, các bạn em rủ nhau uống rượu bia, biết

được điều này em sẻ khuyên các bạn như thế nào?( Uống rượu bia rất có hại cho

sức khỏe, khi uống nhiều bia rượu thì hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến

con người sẽ khơng kiểm sốt được hành vi của mình.)

Câu 3. + Em đã làm được những gì để bản thân và những người trong gia

đình mình thực hiện tốt an tồn khi tham gia giao thơng?( Tun truyền vận

động mọi người khơng tham gia giao thơng khi trong người có nồng độ cồn vượt

mức cho phép)

*Đưa ra các câu hỏi nhiều lựa chọn phù hợp với các đối tượng học sinh

Câu hỏi cho bài “ RƯỢU ETYLIC”

Khi uống nhiều rượu bia sẽ có tác hại gì?

A. Rượu bia làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

B. Rượu bia làm gia tăng tai nạn giao thơng, và các bệnh mãn tính do lạm dụng

bia rượu.

C. Rượu bia làm gia tăng tai nạn giao thơng, bạo lực gia đình và các bệnh mãn

tính do lạm dụng bia rượu.

15/19D. Rượu bia làm gia tăng tai nạn giao thơng, bạo lực gia đình, gây thiệt hại kinh

tế và gây ra các bệnh mãn tính do lạm dụng bia rượu.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I/ KẾT LUẬN :

Sau 1 năm học thực hiện sáng kiến kinh nghiệm tôi thu được kết quả như sau:

Về kiến thức: Học sinh có thể vận dụng kiến thức các mơn học khác như:

Tốn, Vật lí , Sinh học…vào mơn Hóa Học 9 đồng thời các em nắm được một số

kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Về kỹ năng: Học sinh đã được hình thành các kĩ năng cơ bản của bộ môn,

đồng thời các em còn có kĩ năng vận dụng kiến thức liên mơn vào giải quyết các

tình huống trong mơn Hóa học cũng như trong đời sống thực tiễn. Các em cũng

được hình thành các kĩ năng sống như : Kỹ năng đưa ra những phương án cụ

thể trong cuộc sống theo mục đích bảo vệ mơi trường và tiết kiệm năng lượng.

Kỹ năng tham gia giao thơng an tồn . Kỹ năng bảo vệ sức khỏe của bản thân và

những người xung quanh....

Về thái độ:

- Học sinh có tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong q trình nghiên

cứu các mơn khoa học cũng như khi vận dụng kiến thức vào cuộc sống

- Có thái độ u thích khoa học, có sự liên hệ giữa các môn khoa học với nhau

- Có tinh thần sáng tạo, nhạy bén trong khi giải quyết các tình huống nảy

sinh trong thực tiễn

Phát triển năng lực: Học sinh được phát triển các năng lực các năng lực

chung và các năng lực chuyên biệt của môn hóa học

Số liệu thống kê

Thống kê đầu năm học 2017-2018 đối với lớp 9NK về chất lượng bộ mơn Hóa

Tổng số bài

của HS

60Kết quả

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu16/19Số lượngTỉ lệ %8

20

24

813,33

33,33

40,00

13,33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên đây là một số vấn đề về lý luận của việc dạy học liên môn. Để hiểu rõ thêm những vấn đề đã nêu, tôi xin đưa ra ví dụ áp dụng vào một bài dạy cụ thể trong trương trình Hóa học 9.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×