1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Rượu bia làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

A. Rượu bia làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Tải bản đầy đủ - 0trang

D. Rượu bia làm gia tăng tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, gây thiệt hại kinh

tế và gây ra các bệnh mãn tính do lạm dụng bia rượu.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I/ KẾT LUẬN :

Sau 1 năm học thực hiện sáng kiến kinh nghiệm tôi thu được kết quả như sau:

Về kiến thức: Học sinh có thể vận dụng kiến thức các mơn học khác như:

Tốn, Vật lí , Sinh học…vào mơn Hóa Học 9 đồng thời các em nắm được một số

kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Về kỹ năng: Học sinh đã được hình thành các kĩ năng cơ bản của bộ mơn,

đồng thời các em còn có kĩ năng vận dụng kiến thức liên mơn vào giải quyết các

tình huống trong mơn Hóa học cũng như trong đời sống thực tiễn. Các em cũng

được hình thành các kĩ năng sống như : Kỹ năng đưa ra những phương án cụ

thể trong cuộc sống theo mục đích bảo vệ mơi trường và tiết kiệm năng lượng.

Kỹ năng tham gia giao thơng an tồn . Kỹ năng bảo vệ sức khỏe của bản thân và

những người xung quanh....

Về thái độ:

- Học sinh có tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong q trình nghiên

cứu các mơn khoa học cũng như khi vận dụng kiến thức vào cuộc sống

- Có thái độ u thích khoa học, có sự liên hệ giữa các mơn khoa học với nhau

- Có tinh thần sáng tạo, nhạy bén trong khi giải quyết các tình huống nảy

sinh trong thực tiễn

Phát triển năng lực: Học sinh được phát triển các năng lực các năng lực

chung và các năng lực chun biệt của mơn hóa học

Số liệu thống kê

Thống kê đầu năm học 2017-2018 đối với lớp 9NK về chất lượng bộ mơn Hóa

Tổng số bài

của HS

60Kết quả

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu16/19Số lượngTỉ lệ %8

20

24

813,33

33,33

40,00

13,33Thống kê cuối năm học 2017-2018 lớp 9NK về chất lượng bộ mơn Hóa

Tổng số bài

của HSKết quảSố lượngTỉ lệ %Giỏi1220,00Khá2440,0020

433,33

6,6760Trung bình

YếuSo với trước khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm thì sau khi thực hiện

sáng kiến tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi tăng lên, tỉ lệ học sinh yếu giảm xuống.

II/ KHUYẾN NGHỊ

- Việc vận dụng kiến thức liên mơn cần được thực hiện trong tồn bộ các

mơn học vì các mơn học có sự quan hệ với nhau ; cần quán triệt trong mọi khâu,

mọi yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp trong chương trình, trong sách giáo

khoa, trong phương pháp dạy học của giáo viên và tích hợp trong hoạt động học

tập của học sinh; tích hợp trong các sách đọc thêm, tham khảo. Phương pháp dạy

học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi phải tích cực hố hoạt

17/19động học tập của học sinh trong mọi mặt, trên lớp và ngồi giờ; tìm mọi cách

phát huy năng lực tự học của học sinh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và

bồi dưỡng lòng tin cho học sinh .

- Thư viện nhà trường cần bổ sung thêm các tài liệu về dạy học tích hợp

liên mơn

- Nội dung bài viết còn chưa đầy đủ song nó đã giúp bản thân tơi trong các

tiết dạy của mơn hóa học 9. Điều đáng mừng là nhiều em học sinh học lực trước

đây yếu kém nay đã mạnh dạn đưa ra những câu hỏi, thắc mắc của bản thân liên

quan đến bài học. Tôi rất mong hội đồng khoa học nhà trường và các cấp trên góp

ý, bổ sung hồn chỉnh hơn để giúp bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi xin chân thành cảm ơn!18/19TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.3.4.Dạy học tích hợp – GS.TS Trần Bá Hồnh (2012)

http://www.ioer.edu.vn/component/k2/item/269

Chun đề vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy các bộ môn ở

trường THCS của tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2013). Nguồn

WEBSITE của trường THCS Cao Răm – Lương Sơn – Hòa Bình

(http://violet.vn/thcs-caoram-hoabinh/).

Tài liệu về lý thuyết dạy học tích hợp PGS.TS Nguyễn Văn Khải - Trường

Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên (2014). Nguồn WEBSITE của trường

Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (http://daotao.ued.vn/vi/news/Thongtin-khac-35/Tai-lieu-ve-Ly-thuyet-day-hoc-tich-hop-140/).

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định

hướng phát triển năng lực học sinh của bộ giáo dục và đào tạo.(Tài liệu lưu

hành nội bộ - phát hành năm 2014).MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐÊ

I/ Lý do chọn đề tài

II/ Mục đích của SKKN

III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ

I/ Cơ sở khoa học

II/ Cơ sở lí luận

III/ Minh họa

KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I/ Kết luận

II/ Khuyến nghịTrang

1

1

2

2

2

5

17

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Rượu bia làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×