1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Lượng vốn đầu tư cho sản xuất

III. Lượng vốn đầu tư cho sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khác

2. Cơng LĐ

- LĐ gia đình

- LĐ th

3. CP dịch vụ

- Làm đất

- Bảo vệ đồng ruộng

- CP khác107 Câu cảnh

Khoản mụcĐVT1.Chi phí vật tư

- Giống

- Phân bón

- Thuốc trừ sâu

- Khác

2.Cơng LĐ

- LĐ gia đình

- LĐ th

3.CP dịch vụ

- Làm đất

- Bảo vệ đồng ruộng

- CP khác108Số lượngThành tiền2. Lượng vốn đầu tư cho chăn nuôi

Khoản mục

Lợn

Gia cầm

Thành tiền

1. Giớng

2. Thức ăn

- Tự có

- Đi mua

3. Thú y

4.Dụng cụ

5.Cơng LĐ

- LĐ gia đình

- LĐ th

6. Chi phí khác

VI: Kết quả sản xuất của hộ

1. Trồng trọt

Cây trồng

Diện NSBQ Sản lượng Lượng

Giá

Thành

tích (kg/sào)

(kg)

bán (kg)

bán

tiền

2

(m )

1. Cây lương thực

2. Cây lâu năm

2. Chăn nuôi

Con giống

Số con

Trọng lượng BQ

Giá bán

Thành tiền

(kg/con)

(1000đ/kg)

1.Lợn

3.Gà, vịt

V.Kết quả sử dụng vốn vay

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Giá trị

1. Tổng thu

Trồng trọt

Chăn nuôi

2. Tổng chi

Trồng trọt

Chăn nuôi109Xin chân thành cảm ơn!

PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÍN DỤNG

Họ và Tên:………………………………………………………………..

Nơi cơng tác:……………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………….

Năm cơng tác:…………………………………………………………….

1. Tuổi……………………………

2. Giới tính………………………

3. Trình độ học vấn…………………

4. Trình độ chun mơn…………………………………………………

Chun ngành……………………………………………………………

5. Hiện nay bậc lương/ Hệ số lương của ông (bà)

Bậc lương/Hệ số lương:………………………………………….

Lương cơ bản:……………………………………………………

6. Ông (bà) làm việc cho ngân hàng với lý do:

Môi trường làm việc

Thu nhập cao

Đúng với chuyên mơn đào tạo

Chế độ đãi ngộ

Muốn có cơng việc tạm thời

7. Ơng (bà) có đánh giá như thế nào về mơi trường làm việc của ngân hàng:

KémTrung bìnhRất tốtTốt8. Việc bố trí cơng việc đối với anh chị như hiện tại đã phù hợp với năng lực

của Ông (bà) chưa?

Phù hợpChưa phù hợp9. Làm việc trong ngân hàng Ông (bà) đã nhận được cơ hội tham dự các khóa

bồi dưỡng để được đào tạo và thăng tiến hay không?

Chưa tham dựĐã tham dự10. Theo Ông (bà), đội ngũ làm việc của ngân hàng còn hạn chế ở những

điểm nào?110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Lượng vốn đầu tư cho sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×