1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V.Kết quả sử dụng vốn vay

V.Kết quả sử dụng vốn vay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xin chân thành cảm ơn!

PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ TÍN DỤNG

Họ và Tên:………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………….

Năm công tác:…………………………………………………………….

1. Tuổi……………………………

2. Giới tính………………………

3. Trình độ học vấn…………………

4. Trình độ chun mơn…………………………………………………

Chun ngành……………………………………………………………

5. Hiện nay bậc lương/ Hệ số lương của ông (bà)

Bậc lương/Hệ số lương:………………………………………….

Lương cơ bản:……………………………………………………

6. Ông (bà) làm việc cho ngân hàng với lý do:

Môi trường làm việc

Thu nhập cao

Đúng với chun mơn đào tạo

Chế độ đãi ngộ

Muốn có cơng việc tạm thời

7. Ơng (bà) có đánh giá như thế nào về mơi trường làm việc của ngân hàng:

KémTrung bìnhRất tốtTốt8. Việc bố trí cơng việc đối với anh chị như hiện tại đã phù hợp với năng lực

của Ông (bà) chưa?

Phù hợpChưa phù hợp9. Làm việc trong ngân hàng Ông (bà) đã nhận được cơ hội tham dự các khóa

bồi dưỡng để được đào tạo và thăng tiến hay khơng?

Chưa tham dựĐã tham dự10. Theo Ơng (bà), đội ngũ làm việc của ngân hàng còn hạn chế ở những

điểm nào?110Năng lực chun mơn

Kinh nghiệm thực tếTrình độ kỹ thuật

Những hạn chế khác11. Ông (bà) đánh giá như thế nào về quy định, thủ tục cho vay của ngân hàng?

Đơn giản, thuận lợiPhức tạpÝ kiến khác…………………………………………………………………………………

12. Theo Ơng (bà) thì lãi suất của ngân hàng có hấp dẫn, linh hoạt đáp ứng mong

muốn của hộ nông dân chưa?Hấp dẫn, linh hoạtChưa hấp dẫnÝ kiến khác…………………………………………………………………………………

13Ý kiến đóng góp của Ơng (bà) để nâng cao hiệu quả cho vay vốn:

…………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn!111PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO

Họ và Tên:………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………….

Năm cơng tác:…………………………………………………………….

I. Thơng tin chung:

1. Tuổi……………………………

2. Giới tính………………………

3. Trình độ học vấn…………………

4. Trình độ chun mơn……………………………………………………

Chun ngành……………………………………………………………

5. Hiện nay bậc lương/ Hệ số lương của Ông (bà)

Bậc lương/Hệ số lương:………………………………………….

Lương cơ bản:……………………………………………………

6. Ông/bà đã làm việc liên quan tới lĩnh vực cho vay vốn tín dụng hộ nơng dân lâu

chưa?NgắnTrung bìnhDài7. Xin ơng ( bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình về số lượng đội ngũ lao

động trong phạm vi ngân hàng quản lý hiện nay?

ThừaĐủThiếu8. Xin ông ( bà) cho biết công việc hiện tại có phù hợp với năng lực và sở

trường của ơng( bà) hay khơng?

Chưa phù hợpGần phù hợpHồn tồn phù hợp9. Xin ông/bà cho biết ngân hàng tuyển dụng cán bộ căn cứ vào:

Trình độ chun mơn

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Sức khỏe của người lao động

Mức lương phải trả

Lý do khác6310. Ơng/bà có kế hoạch đào tạo, phát triển nâng cao năng lực cho nhân

viên hàng năm khơng?Khơng

Hình thức đào tạo, phát triển nâng cao trình độ cho nhân viên đã sử dụng

trong thời gian qua ( kèm cặp, đào tạo qua giao cơng việc, tự đào tạo, gửi đi

đào tạo khóa ngắn hạn, tham gia hội thảo, tham quan, học hỏi kinh nghiệm,…)

hình thức nào phổ biến nhất? hình thức nào hiệu quả nhất?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Thực tế người lao động sau khi được đào tạo có nâng cao năng lực khơng ?

kết quả làm việc có tăng lên khơng?

Khơng11. Ơng/bà đánh giá hiệu quả sử dụng nhân viên bằng cách nào là chủ yếu:

Năng suất lao động

Doanh thu/ lợi nhuận

Thời gian làm việc thực tế

Tiền lương, thu nhập

Bố trí lao động tại các bộ phận

Bố trí lao động vào từng cơng việc cụ thể

Khả năng sinh lời của từng lao động

12. Theo ông/ bà những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhân viên

là gì?

……………………………………………………………………………64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.Kết quả sử dụng vốn vay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×