1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Quý Cao

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Quý Cao

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn tới thầy Trần Quý Cao. Thầy đã

tận tình giúp đỡ và chỉ bảo cho em trong suốt thời gian làm khóa luận vừa qua.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cơ giáo trong khoa

Điện Cơ Điện Tử - Trường Đại học Dân Lập Phương Đơng. Các thầy cơ đã ln

nhiệt tình dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng em học tập và nghiên cứu trong

suốt những năm học đại học.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình những người luôn ở bên động

viên và tạo điều kiện cho em thực hiện tốt khóa luận này.

Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên trong tập thể lớp

513, đã cho tơi những ý kiến đóng góp giá trị khi thực hiện đề tài này.

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm nên chắc chắn đồ án này khơng

thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý và hướng

dẫn thêm từ các thầy cô.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !Hà Nội, ngày………tháng………năm 2017

SINH VIÊNNguyễn Trường Giang

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐƠNGCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

1. Đầu đề thiết kế

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Các số liệu ban đầu

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính tốn

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại bản vẽ, kích thước bản vẽ)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………5. Cán bộ hướng dẫn

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6. Ngày được giao:…………………………………………………………………

7. Ngày hoàn thành:………………………………………………………………

Hà Nội, ngày………tháng………năm 2017

CHỦ NHIỆM KHOA

(ký và ghi rõ họ tên)CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(ký và ghi rõ họ tên)SINH VIÊN THỰC HIỆN

đã hoàn thành và nộp toàn bộ bản thiết kế cho Khoa

(ký và ghi rõ họ tên)TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

KHOA ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬTIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: …………………………………………………Mã số:…………………STTNGÀYNỘI DUNG CÔNG VIỆC%

CÔNG

VIỆCGVHD

(ký)KIỂM

TRA1

2

3

4

5

Sau 4 lần kiểm tra tiến độ, khoa Điện – Cơ điện tử và Giáo viên hướng dẫn

đồng ý cho phép:

sinh viên:………………………………………………… mã số:…………………

được trình bày đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

KHOA ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ

Chủ nhiệm khoaGiáo viên hướng dẫnGhi chú: Sinh viên chỉ được bảo vệ ĐATN sau khi đã có đầy đủ chữ ký của Giáo

viên kiểm tra tiến độ, Giáo viên hướng dẫn và Ban chủ nhiệm Khoa.NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hà Nội, ngày…………tháng…………năm 2017

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký và ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hà Nội, ngày…………tháng…………năm 2017

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

(ký và ghi rõ họ tên)PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, khoa học

và công nghệ đang dần khẳng định được tầm quan trọng của chúng trong sự phát

triển chung. Sinh viên hiện nay để có thế nắm bắt và ứng dụng được nhữngthành tựu khoa học công nghệ tiên tiến thì ngay từ trên giảng đường đại học cần

tích lũy thật nhiều kiến thức trên lý thuyết và thực tế thông qua sách vở và thực

hành. Nhằm nâng cao khả năng thực hành thực tế cho sinh viên về điều khiển hệ

thống khí nén và điều khiển PLC, tơi chọn đề tài “Thiết kế, chế tạo mơ hình

thực hành kỹ thuật thủy khí ứng dụng điều khiển bằng PLC” để hiểu hơn về

điều khiển thủy khí và PLC.

2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu đặt ra với đề tài “Thiết kế, chế tạo mơ hình thực hành kỹ

thuật thủy khí ứng dụng điều khiển bằng PLC” là cần nắm vững, hiểu rõ

cách thức điều khiển và ngơn ngữ lập trình PLC. Cùng với đó là hiểu rõ được

phương thức hoạt động của hệ thống điều khiển thủy khí và các ứng dụng liên

quan. Từ đó xây dựng mơ hình thực hành điều khiển thủy khí, xây dựng chương

trình điều khiển hoạt động của mơ hình phục vụ cho q trình giảng dạy và học

tập.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU- Xây dựng mơ hình thực hành điều khiển khí nén bằng PLC.

- Điều khiển hoạt động của xy lanh thông qua PLC FX1S – 14MR của Mitsubishi.

- Điều khiển bằng phần mềm GX developer, nút bấm, cơng tắc hành trình và cảm

biến.

- Giao tiếp giữa PLC FX1S – 14MR và phần mềm GX developer.

4.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Tìm hiểu những kiến thức chung về Kỹ thuật thủy khí và Ngơn ngữ lập

trình PLC.- Tìm hiểu về PLC của Mitsubishi, đấu nối phần cứng và cách thức lập trình.

- Tìm hiểu và tính tốn xây dựng mơ hình.

5.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU- PLC FX1S – 14MR của Mitsubishi.

- Chương trình điều khiển bằng phần mềm GX developer.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Quý Cao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×