1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 4: MƠ PHỎNG

4 – Kết quả mơ phỏng:Hình 4.1: Kết quả phân loại với sản

phẩm có kích thước lớn.Hình 4.2: Kết quả phân loại với sản

phẩm có kích thước trung

bình.Hình 4.3: Kết quả phân loại với sản

phẩm có kích thước nhỏ.CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG

PHÁT TRIỂN

5 – Hướng phát triển:

Hệ thống có thêm những tính năng sau đây:

• Nhận biết sản phẩm bị lỗi, không đủ tiêu chuẩn dựa vào cảm biến và

loại sản phẩm đó ngay từ đầu.

• Thêm hệ thống đóng thùng tự động và vận chuyển thùng đến kho

hàng.BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA EM ĐÃ HẾT

XIN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×