1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 5. Sơ đồ tổ chức nhà máy

Hình 5. Sơ đồ tổ chức nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

● Chức năng, nhiệm vụ:▪ Giám đốc

Là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng

thành viên về mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất của Cơng ty theo đúng chính sách Nhà

nước với sự tham mưu, hỗ trợ của Phó Giám đốc và Trưởng phó các phòng ban, phân

xưởng

Là người có quyền lớn nhất ở công ty, chỉ đạo sản xuất và thực hiện kế hoạch sản

xuất kinh doanh trong công ty, chủ trương quyền hành, ký hợp đồng kinh tế, hợp tác liên

doanh liên kết, có quyền tự chủ trong Cơng ty trong việc thực hiện xuất nhập khẩu.

Có quyền thực hiện các phòng ban theo nguyên tắc quy định chung và chịu trách

nhiệm với quyết định của mình.

Điều hành hoạt động của công ty theo đúng điều lệ của Công ty, điều hành các

phòng ban làm việc có tổ chức và đạt hiệu quả cao.

Chịu trách nhiệm toàn bộ sản xuất kinh doanh của Cơng ty.

▪ Phòng Tổ chức hành chính

Tham mưu cho giám đốc về việc tổ chức lực lượng lao động, tiền lương, tham gia

phối hợp cùng với bảo vệ báo cáo kịp thời với Giam đốc công tác bảo vệ và phòng cháy

chữa cháy, tổ chức thực hiện về mặt cơng tác hành chính quản trị như:

Quản trị nhân sự, tổ chức cán bộ, tuyễn dụng nhân sự, lập kế hoạch phát triển

nguồn nhân sự và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về nhân sự.

Dự báo, xác định nhu cầu về nhân sự

Lập kế hoach tiền lương, xây dựng thang lương, bảng lương và phân phối tiền

lương.

Tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Hành chính: Có chức năng tỗng hợp tình hình tổ chức hành chính – thực hiện cơng

tác hành chính quản trị. Đồng thời giúp ban Giám đốc thực hiện các chế độ chính sách

đối với người lao động.

Lao động tiền lương: Thực hiện chế độ lao động tiền lương, theo dõi việc khen

thưởng, kỷ luật trong nhà máy, thực hiện các chính sách đối với người lao động.

CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 10▪ Phòng Kế hoạch và xuất nhập khẩu

Tham mưu cho giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo mùa vụ, quý,

tháng, năm. Giúp Giám đốc trong việc tổ chức cơng tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổ

chức kiểm tra máy móc, bảo quản hàng hóa vật tư, thành phẩm.

Nhập khẩu

Khai thác, mở rộng và tím kiếm các nguồn cung ứng nguyên liệu vật tư chủ yếu tại

nước ngoài.

Điều tiết tiến độ nhập nguyên liệu, vật tư để đáp ứng tiến độ kế hoạch sản xuất kinh

doanh của Nhà máy.

Lập các thủ tục để nhập khẩu nguyên vật liệu sao cho nhanh chóng và đạt hiệu quả

nhanh nhất.

Xuất Khẩu

Thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để làm thủ tục xuất khẩu các lô hàng theo hợp đồng

và tiến độ quy định sao cho đảm bảo đúng thời hạn giao hàng.

Lập định mức nguyên phụ liệu để khai báo hải quan.

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến xuất khẩu.

▪ Phòng Điều hành sản xuất

Điều hành mọi hoạt động tổ chức sản xuất của công ty. Phân công lao động trong

từng bộ phận sản xuất một cách hợp lý nhất.

Tổ chức kiểm tra quá trình sản xuất của Công ty. Phân công lao động trong từng bộ

phận sản xuất một cách hợp lý nhất.

Tổ chức kiểm tra quá trình sản xuất, chất lượng sản xuất, định mức kỹ thuật, ứng

dụng tồn bộ kỹ thuật vào q trình sản xuất của cơng ty.

▪ Phòng Tài chính – kế tốn

Tham mưu về quản lý tài chính, các khoản thu, chi. Thực hiện kế hoạch tài chính

của Cơng ty.

Kế tốn: Phản ánh qua sổ sách kế tốn các thơng tin về hoạt động kinh doanh tài

chính.CƠNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 11Tài chính: Kiểm tra phân tích tình hình quản lý sử dụng tài chính của nàh máy theo

đúng các quy định của Nhà nước và Công ty. Cung cấp các thông tin giúp Giám đốc đề ra

những quyết định hợp lý nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Quản lý kho quỹ tiền mặt của nhà máy.

▪ Phòng QC

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu nhập vào.

Kiểm tra chất lượng của thành phẩm, bán thành phẩm.

Kiểm tra quy trình đóng gói của sản phẩm.

▪ Phòng Bán hàng

Giao kế hoạch sản lượng và doanh thu của Tổng Giám đốc cho mỗi khu vực bán hàng

Giám sát các chương trình bán hàng tồn quốc về các sản phẩm của công ty

Đề xuất các cơ hội để tăng doanh thu

Điều động vận tải phù hợp với kế hoạch giao hàng.

Tiếp nhận các đơn hàng trong nước.

Phát triển các mục tiêu bán hàng, chiến lược, quảng cáo & khuyến mãi.

▪ Ban cơ điện

Chịu trách nhiệm đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, an toan lao động,

PCCC

Đề xuất cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động

1.1.6. Mục tiêu hoạt động của công ty

Mục tiêu của công ty liên doanh Phạm – Asset là khẳng định uy tín thương hiệu

đối với khách hàng.

Cơng ty ln có định hướng rõ rang phù hợp với từng giai đoạn phát triển và

không ngừng đầu tư ở các lĩnh vực.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới với thương hiệu bánh snack

JOJO, đậu phộng JOJO và cà phê hòa tan MIRANO, rau câu JOJO, bánh xốp JOJO,..

nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 12Không ngừng cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng, nhằm đảm bảo về an toàn thực

phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, để tất

cả các sản phẩm đạt chất lượng và an tồn sức khỏe người tiêu dùng.

Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm gia tăng sản lượng sản xuất, đáp ứng

tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

Chú trọng đào tạo và huấn luyện phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách

đãi ngộ thích hợp, nhằm thu hút lao động giỏi, lành nghề, không ngừng cải tiến môi

trường làm việc và phúc lợi.

1.1.7. Định hướng sản xuất và phát triển của công ty

Công ty không ngừng cải tiến khoa học kỹ thuật, đào tạo cơng nhân viên có trình độ

kỹ thuật chun mơn để hồn thành tốt cơng việc được giao và ngày càng nâng cao chất

lượng sản phẩm, tạo ra các mẫu mã mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và ln

đứng vững trên thị trường.

Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn

vốn. Thực hiện bảo tồn và phát triển các

nguồn vốn, tài sản của công ty nhằm đem lại

hiệu quả cao nhất.

Mở rộng sản xuất các mặt hàng cao cấp

có giá trị kinh tế cao để đáp ứng các nhu cầu

xuất khẩu và thu nhiều lợi nhuận góp phần gia

tăng thu nhập quốc dân , đẩy mạnh tốc độ phát

triển của công ty và đảm bảo đời sống của

cơng nhân viên.

Thay đổi máy móc trang thiết bị hiện đại

theo công nghệ tiên tiến nhằm đẩy mạnh năng

xuất sản xuất.

Thường xuyên cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm , nâng cao chất lượng sản

phẩm, tạo uy tín và sức cạnh tranh vững mạnh trên thị trường trong và ngoài nước.

Mở các lớp huấn luyện về nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho cơng nhân.

CƠNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 13Phát triển mọi nguồn hàng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng xuất khẩu

thị trường trong và ngoài nước.

Tổ chức hệ thống các đại lý và các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty

nhằm mở rộng thị trường.

1.1.8.Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty

Công ty hiện nay một mặt đang duy trì sản xuất các sản phẩm sẵn có, một mặt

đang nghiên cứu cho ra các sản phẩm mới như: Đậu phộng socola, Snack Mix Thập cẩm,

…để đáp ứng nhu cầu, khẩu vị của mọi người và làm đa dạng hơn chủng loại sản phẩm

của cơng ty. Từ đó, công ty sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Sản phẩm của công ty được tiêu thụ rộng rãi trong và ngồi nước. TP. Hồ Chí

Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau, Tiền Giang, An Giang…là những thị trường tiêu thụ

sản phẩm nhiều nhất của cơng ty. Bên cạnh đó cơng ty còn xuất khẩu sang một số nước

như Nhật bản, Nga, Hàn quốc, Đài loan… và một số nước trong khu vực Đơng Nam Á

Dòng sản phẩm mang thương hiệu JOJO đã trở nên quen thuộc với khách hàng,

các nhà phân phối và tạo được ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng trong nước. Các loại

bánh Snack JOJO với nhiều loại hương vị như: gà nướng, cà chua, mực, khoai tây,tảo

biển, tôm, phô mai hành, ,…luôn đáp ứng nhu cầu và khẩu vị người tiêu dùng. Đậu

phộng JOJO tạo được sự tin dùng đối với khách hàng, đặc biệt sản phẩm phơi snack được

khách hàng nước ngồi đánh giá cao.

Phương châm hoạt động luôn tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, nhằm tạo được

uy tín đối với tất cả khách hàng, Công ty liên doanh Phạm Asset không ngừng nâng cấp

công nghệ sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng riêng cho mình, đảm bảo mỗi sản

phẩm cung cấp ra thị trường đạt chất lượng và an tồn vệ sinh thực phẩm.

Với cơng nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhật Bản, hàng năm, công ty

cung cấp ra thị trường hơn 10.000 tấn sản phẩm các loại. Trong định hướng phát triển

kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất để luôn phát triển những sản

phẩm mới, đáp ứng nhu cầu về tính tiện lợi và sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng

CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 14tăng. Thương hiệu JOJO và MIRANO sẽ trở thành sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu

dùng.

Bảng 1: Sản phẩm của công ty

Sản phẩm

Phôi Snack (pellet)

Bánh snackPhân loại

Các loại

Snack gà nướng, tôm, mực, cà chua, pho mai hành,Đậu phộng

Rau câu

Cà phêkhoai tây, thịt nướng, miếng cay…

Đậu phộng da cá vị nước cốt dừa, thịt nướng…

Rau câu hương vị trái cây bốn mùa, hương vải

Cà phê Mirano vị đậm, vị đậm hơnBánh xốp ốngHương cam, vani, dâu, socola, phomaiMột số hình ảnh về các sản phẩm của cơng ty

Hình 6. Các loại phơi bánh snackPhơi snack mựcCƠNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETsnack xoắn mật ongTrang 15Phôi snack que gàPhôi snack lưới gàPhơi snack pho mai

hànhPhơi snack que tơmHình 7. Một số sản phẩm bánh snackCÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSETTrang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 5. Sơ đồ tổ chức nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×