1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giới thiệu về Viện NCKH VÀ TK

2 Giới thiệu về Viện NCKH VÀ TK

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPHình 1: Lãnh đạo Viện NCKH&TK trong

thời kỳ đầuHình 2: Tập thể cán bộ CNV Viện

NCKH&TK - tháng 10/1986Viện được tổ chức thành 2 khối: khối khoa học và khối thiết kế. Mỏ Bạch Hổ được

đưa vào hoạt động năm 1986, khai thác dầu từ tầng sản phẩm Mioxen dưới. Tiếp theo

dầu trong móng granit của mỏ Bạch Hổ được phát hiện và đối tượng đưa vào khai thác

thử cuối năm 1988. Giai đoạn này Viện thực hiện các dự án thiết kế khai thác và xây

dựng mỏ đầu tiên với sự trợ giúp hoặc cố vấn của các Viện NCKH kinh nghiệm của

LBCHXHCN Xô Viết, cụ thể là Viện NCKH và TK

dầu khí biển thành phố Okha, Xakhalin, Viện dầu Liên

Bang VNIINEFT.

Tháng 7.1989 tài liệu đầu tiên do Viện soạn thảo

“Tính tốn đánh giá kinh tế kỹ thuật xây dựng vòm

Nam mỏ Bạch Hổ”.

Năm 1990 “Thiết kế khai thác thử cơng nghiệp

vỉa dầu móng vòm trung tâm mỏ Bạch Hổ”.

Giai đoạn 1990-1996 – Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

và ứng dụng cơng nghệ mới.Hình 3: Chun gia phòng

Thiết kế cơng trình biểnViện đã được các Bộ chức năng chính thức cơng

nhận là đơn vị thiết kế chính các dự án. Các phòng

ban chun mơn được nhanh chóng bổ sung hồn thiện đội ngũ chun gia được đào

tạo chính quy và có kinh nghiệm. Nhanh chóng triển khai thành tựu của cơng nghệ tin

học. 100% các phòng ban đựơc trang bị máy tính và phần mềm tính tốn như mơ

phỏng q trình khai thác, lập mơ hình vỉa, mơ hình địa chất, xử lý số liệu địa vật lý

giếng khoan. Viện tự thực hiện một loạt các thiết kế cơng nghệ có tính chiến lược

trong phát triển khai thác ổn định các mỏ của XNLD như “Sơ đồ công nghệ khai thác

và xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm 1992, “Bổ sung sơ đồ

công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm

1993.Trang 10BÁO CÁO THỰC TẬPGiai đoạn 1996-2000 - Biến đổi đột phá về chất của đội ngũ chuyên gia.

Các chuyên gia khoa học và thiết kế người Việt Nam trong Viện lớn mạnh và đủ

sức để đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo và quản lý. Năm 1996 Viện trưởng người

Việt Nam được bổ nhiệm, đánh dấu sự lớn mạnh của đội ngũ chun gia Việt nam.

Một loạt vị trí lãnh đạo phòng ban chuyển giao cho các chuyên gia Việt nam. Các

chuyên gia Việt Nam dần đảm nhiệm các chức danh chánh đồ án, chủ nhiệm đề tài

nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn từ 2000-2005 Mở rộng phạm vi hoạt động.

Hoạt động sản xuất của Viện được mở rộng ra ngoài phạm vi XNLD, hướng vào

các công tác dịch vụ. Các chuyên gia của Viện tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt

động tư vấn và thẩm định thấu trong cơ cấu của Tổng công ty. Viện tham gia đấu thầu

các dự án phát triển dầu khí và trúng thầu một số các dự án như thiết kế đường ống

dẫn khí Rạng Đơng-Bạch Hổ, dự án đường ống PM3-Cà Mau..

Giai đoạn từ 2005 – Đến nay - phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế của

Viện ở trong nước và trên trường quốc tế

Hoạt động sản xuất của Viện được thực hiện với phương châm 8 chữ vàng “Kỷ

cương, khoa học, chất lượng và uy tín”, là giai đoạn mà các sản phẩm của Viện đã

được các công ty dầu khí trong nước, khu vực và trên thế giới đánh giá cao. Vai trò và

uy tín, cũng như thương hiện “Viện NCKH&TK Dầu khí biển” đã từng bước khẳng

định trên trường quốc tế.

2.2 Chức năng nhiệm vụHình 4: Viện NCKH và TK

Viện NCKH và TK dầu khí biển (gọi tắt là Viện hoặc Viện NCKH và TK), Huân

chương lao động hạng 3, là đơn vị tổ chức nghiên cứu khoa học và thiết kế các dự án

trực tiếp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trung hạn của XNLD

Vietsovpetro. Viện thực hiện các nghiên cứu và đưa ra cơ sở khoa học về mặt kỹ thuật

– cơng nghệ và kinh tế cho cơng tác tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác, xây dựng,

vận hành các cơng trình dầu khí, soạn thảo cung cấp cho XNLD “Vietsovpetro” các

Trang 11BÁO CÁO THỰC TẬPgiải pháp công nghệ - kỹ thuật, các hồ sơ thiết kế-dự toán ở tất cả các giai đoạn xây

dựng, cải hoán và sửa chữa các cơng trình của XNLD và thực hiện giám sát tác quyền

trong q trình xây dựng, sửa chữa cơng trình.

Với chức năng đó Viện NCKH & TK dầu khí biển có các nhiệm vụ chính sau

đây:

Soạn thảo, giám sát triển khai và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực thi hiệu

quả nhất các văn liệu thiết kế tìm kiếm, thăm dò, khai thác và quy hoạch xây

dựng cơng nghiệp các mỏ dầu khí.

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, xác định sự tồn tại dầu khí, quy mơ và các đặc

trưng của chúng phục vụ công tác thiết kế khai thác và quy họach xây dựng mỏ.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong công tác khoan khai

thác, thu gom, xử lý, vận chuyển và tàng trữ dầu khí trong điều kiện bỉển xa bờ.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong thiết kế kỹ thuật

công nghệ và thiết kế thi công, dự tóan xây dựng và sửa chữa các cơng trình

biển.

Làm dịch vụ khoa học, thiết kế phát triển mỏ.Trang 12BÁO CÁO THỰC TẬP3Cơ cấu tổ chứcTrang 13BÁO CÁO THỰC TẬPThành tựu đạt được4

5Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ;

Sơ đồ tổng thể xây dựng và phát triển mỏ Rồng;

Thiết kế tổng thể đường ống dẫn khí Rạng đông-Bạch Hổ;

Luận chứng KT-KT “Hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ

Đức”;

Báo cáo sơ đồ tổng thể khai thác và xây dựng mỏ Rồng giai đoạn 1998-2020;

Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau;

Đánh giá các điều kiện kinh tế- kỹ thuật khu vực Rustamov của Liên Bang Nga.

Biện luận điều kiện kinh tế-địa chất tham gia phát triển lô 15-1, 103, 107, 16-2,

B1 và B2 của Mianma đối với XNLD;

Đánh giá kinh tế-kỹ thuật nhằm công bố phát hiện công nghiệp mỏ Thiên ƯngMãng Cầu và kế hoạch phát triển lô 04-3 và các lô lân cận;

Thiết kế khai thác sớm mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu;

Chính xác hố sơ đồ cơng nghệ khai thác và xây dựng khu vực Đông Nam mỏ

Rồng;

Đáng giá kinh tế kỹ thuật xây dựng gian BK-15 ở khu vực Đông Bắc mỏ Bạch

Hổ;

Cơ sở kinh tế kỹ thuật mua tàu khoan nửa nổi nửa chìm để thực hiện cơng việc

tại các lơ triển vọng;

Phân tích chế độ làm việc của các giếng khai thác gaslift và các giải pháp khai

thác tối ưu;

Soạn thảo quy trình cơng nghệ kết nối hệ thống vận chuyển của XNLD

Vietsovpetro với mỏ Cá Ngừ Vàng.

. Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu khí

Phòng thí nghiệm vận chuyển dầu khí tiền thân là Phòng thí nghiệm của Phòngkhai thác dầu khí.Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giới thiệu về Viện NCKH VÀ TK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×