1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viết phần giới thiệu

Viết phần giới thiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các điểm cần hướng tới trong phần giới

thiệu

Chúng ta biết những gì?Chúng ta khơng biết những gì?Nghiên cứu của mình đóng góp gì? Cần làm thế nào?Thơng tin nền

Mở đầu:Một câu nhận định chung về tình

hình

 Một sự kiện hoặc một câu chuyện

 Một lời dẫn hoặc một sự thật bất

ngờ

Đặt bối cảnh cho bài viết: các hiểu biết hoặc kiến thức

hiện tại về vấn đề mà bài viết quan tâmSự đối lập

Đưa ra sự tương phản bằng các từ như nhưng,

tuy nhiên, mặt khác,….

 Nêu ra vấn đề:

 Thựctrạng của vấn đề là gì: thiếu

hụt/khơng đầy đủ kiến thức, hiểu lầm, Hậu quả của việc để vấn đề này tồn tại

 Lợi ích của việc giải quyết được vấn đềGiải pháp do bài viết

mang lại

 Luận điểm của bài viết

 Các lợi ích, đóng góp của bài viết2. Tổng quan tài liệu

nghiên cứu

Là việc tổng quan tài liệu và nhận xét

mang tính phê phán những nghiên cứu

trước đó, trong đó nêu lên những phát

hiện đã có, những điểm còn thiếu hoặc

hạn chế trong lĩnh vực học thuật đang

xem xétNhững điểm cần nêu

trong phần TQTL

Nêu hiện trạng của những nghiên cứu/ vấn đề/ chủ đề/

câu hỏi …có liên quan tới đề tài mình đang nghiên cứu

Mơ tả các phương pháp đã được vận dụng đề giải

quyết các vấn đề nghiên cứu trong phần tổng quan tài

liệu của mình.

Nêu những mâu thuẫn của những lập luận từ những

tài liệu đã thu thập và phân tích

phát hiện những hạn chế về tư liệu, lý thuyết hoặc

phương pháp…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viết phần giới thiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×