1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách viết phần phương pháp

Cách viết phần phương pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Những nội dung cần mô

tả

trong

bài

viếtKhách thể nghiên cứu

 Các phương pháp thu thập thông tin

 Lựa chọn người tham gia nghiên cứu

 Định nghĩa các khái niệm chính

 Các hạn chế trong nghiên cứu

 Kế hoạch phân tíchKhách thể nghiên cứu

Xác định rõ khách thể/nhóm đối tượng

nghiên cứu đối với từng câu hỏi (mục

tiêu) nghiên cứu

Giải thích lý do cho việc đặt ra các giới

hạn cho quần thể nghiên cứu (hoặc đưa

ra các tiêu chí để loại bỏ các đối tượng

nghiên cứu không phù hợp)

Các phương pháp thu

thập

thông tin

Mô tả (các) phương pháp đã sử dụng

để thu thập thông tin trong nghiên cứuĐưa ra lý do giải thích vì sao lại lựa

chọn một phương pháp cụ thể nào đó.

Cơng cụ thu thập thông

tin

Cung cấp thông tin về những công cụ

đã sử dụng trong nghiên cứu:

 Bảnghỏi có cấu trúc.

 Bản hướng dẫn phỏng vấn sâu,

thảo luận nhóm.

 Bản hướng dẫn quan sátMơ tả về mẫu trong

nghiên cứu định tínhMơ tả chi tiết và biện giải cho các tiến trình lựa chọn

đối tượng trong nghiên cứu định tính

Khơng đề cao “tính đại diện” của quần thể.

Có thể tìm kiếm người biết nhiều nhất về vấn đề bạn

đang quan tâm hoặc người sẵn lòng nói cho mình về

chủ đề mà bạn quan tâm nghiên cứu.Mơ tả sự phân tích số

liệu

Việc phân tích số liệu cần phù hợp với mục tiêu.Phần trình bày về việc phân tích số liệu cho thấy

người viết biết rõ mình đang làm gì

Đối với nghiên cứu định tính hãy mơ tả phương

pháp phân tích và giới thiệu thơng tin.

Đối với nghiên cứu định lượng  hãy mô tả cách tác

giả sẽ tóm tắt và trình bày số liệu

Nếu đang thử nghiệm một mơ hình mới  hãy mơ tả

kĩ thuật mà mình sẽ sử dụng (và mơ hình mà mình

muốn thử nghiệm)Trình bày các phát

hiện

và bình luận kết

quả nghiên cứuMột số hạn chế cần lưu ý trong

trình bày các kết quả nghiên cứu

 Khơng trình bày, đánh giá đầy đủ nguồn

dữ liệu, khái niệm, biến số, cách đo lường

và phương pháp sử dụng để tạo ra kết quả.

 Các Bảng, Biểu đồ… chưa có tiêu đề rõ

ràng, chính xác, nguồn, chú thích đầy đủ.

 Các hàng và cột của bảng (các ví dụ minh

họa) chưa được tổ chức sao cho phản ảnh

một cách tốt nhất nội dung cần phản ảnh.Một số hạn chế cần lưu ý trong trình bày các

kết quả nghiên cứu (tiếp)

Các phân tích chưa thuyết phục vì chưa được ủng hộ bởi

những lập luận lơ gích, các bằng chứng khách quan, và so

sánh đối chiếu.Ảnh hưởng của một yếu tố nào đó cần được loại bỏ khỏi

ảnh hưởng của các yếu tố khác. Gắn lập luận với các kết

quả được tạo ra.Thiếu phần giới thiệu, tiểu kết và chuyển đổi nội dung đốiBình luận nằm ở đâu trong bài viết khoa

học?

Phần bình luận có thể kết hợp trong phân tích hoặc

tách ra thành một mục riêng

Trong một số bài viết, phần bình luận có thể kết hợp

với phần kết luận

Trong một số bài viết khác, phần bình luận có thể thay

cho phần kết luậnBình luận cái gì?Các kết quả nghiên cứu cần được đánh giá độ tin cậy và tính

hiệu lực của nó

Các hàm ý, gợi ý được rút ra từ kết quả nghiên cứu, gắn với

những mối quan hệ rộng hơn, phức tạp hơn

So sánh tính tương thích và dị biệt của kết quả nghiên cứu với

các kết quả nghiên cứu trước đây về các nội dung liên quan và

giải thích nguyên nhân

Đặc biệt lưu ý đến những ý kiến phản biện (giải thích khơng

đúng, chưa tính hết các mối quan hệ, các tác động khác … có

thể làm sai lệch sự giải thích)

Cách tiếp cận hoặc phương pháp được sử dụng

Các vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc nghiên cứu và các

vấn đề mới đặt ra từ cuộc nghiên cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách viết phần phương pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×