1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 11: Mô Phỏng trên Proteus 8.5

Hình 11: Mô Phỏng trên Proteus 8.5

Tải bản đầy đủ - 0trang

17Mạch Đo Nhiệt Độ Dùng PIC16F877AHình 13: Mơ Phỏng 3DNguyễn Hữu Nam18Mạch Đo Nhiệt Độ Dùng PIC16F877AHình 14 : Hình ảnh sau khi hoàn thànhNguyễn Hữu Nam19Mạch Đo Nhiệt Độ Dùng PIC16F877ACHƯƠNG 3: Chương Trình Phần Mềm3.1 Sơ lược về phần mềm sử dụng:

3.1.1. Phần mềm Proteus 8.5:

Hình 15: Proteus 8.5Proteus VSM (Virtual Simulation Machine) của Labcenter Electronics là

phần mềm mơ phỏng mạch điện rất được ưa thích hiện nay.

Proteus hỗ trợ rất nhiều các chip vi điều khiển nh ư 8051, AVR, PIC, HC11,

ARM7/LPC2000...

Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mơ phỏng mạch và ARES

dùng để vẽ mạch in.3.1.2Phần mềm lập trình CCS:Nguyễn Hữu NamHình 16: Phần mềm lập trình CCS20Mạch Đo Nhiệt Độ Dùng PIC16F877APhần mềm CCS lập trình cho họ vi điều khiển PIC bằng ngơn ngữ C cho hầu

hết các dòng vi điều khiển PIC.Sử sụng CCS có thể tạo 1 project,viết source code ,

xây dựng ,debug và lập trình cho PIC 1 cách nhanh chóng.3.1.3Lưu đồ thuật tốn:3.1.3.1 Chương trình chính:

BEGINLẤY MẪUCHUYỂN ĐỔI ADC VÀ

CHUYỂN SANG GIÁ TRỊ

NHIỆT ĐỘHIỂN THỊKhởi tạo chế độ cho bộ ADC trong PICLấy mẫu nhiệt độ lần đầu tiênCập nhật nhiệt độXuất lên LCD

Nguyễn Hữu NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 11: Mô Phỏng trên Proteus 8.5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×