1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Truyền thông trong BMS

Truyền thông trong BMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minhTùy theo mức độ ứng dụng, độ lớn tích hợp mà có thể sử dụng cả 3 lớp mạng riêng hoặc

chung 2 trong 3 lớp mạng với nhau.

3.1. Lớp mạng mức quản lý

Mạng này kết nối các thiết bị ở cấp quản lý, mạng thường dùng là mạng Ethenet LAN

sử dụng giao thức TCP/IP, sử dụng chuẩn này không những tạo được tốc độ truyền cao

mà còn đáp ứng được nhu cầu về khoảng cách truyền mà khơng cần bộ lặp, hồn tồn

đáp ứng được u cầu thời gian thực của hệ thống BMS. Tốc độ truyền trên mạng đạt

100Mbps

Tại các máy tính điều khiển, việc quản lý và cấp quyền sử dụng cho người vận hành

hệ thống trên các trạm điều khiển sử dụng User Account. Tùy theo quyền sử dụng được

cấp, chức vụ của người vận hành mà có các mức độ can thiệp khác nhau vào hệ thống.

Ngồi ra cũng có thể sử dụng mạng BAC Net/IP hoặc LON Talk/IP

3.2.Lớp mạng mức điều khiểnĐây là lớp mạng sơ cấp (Primary Network) dùng để kết nối các bộ điều khiển DDC sơ

cấp (Primary Control Unit) với nhau, thường sử dụng mạng Ethernet IP hoặc BAC

Net/IP sử dụng đường truyền RS485 và giao thức ngang hàng “peer to peer”

Lớp mạng này có thể có thêm các bộ Gateway để kết nối với các hệ thống phụ khác ..,

các hệ thống phụ thường sử dụng giao thức BACnet hoặc LONwork

Trong nhiều ứng dụng cụ thể lớp mạng này có thể nối chung với mạng Lớp mạng mức

quản lý tạo thành mạng chính tòa nhà, khi đó các bộ DDC được nối với nhau và nối với

với máy tính điều khiển (server) của hệ thống BMS.

3.3.Lớp mạng mức trườngĐây là mạng thứ cấp (Secondary Network) dùng để kết nối tất cả các bộ điều khiển

ứng dụng (secondary control unit), các thiết bị đo lường có khả năng nối mạng. Mạng

này sử thường sử dụng các giao thức như BACnet MS/TP, LONwork.11Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minhMạng này sử dụng đường truyền RS485 dạng Master/Slaver, các bộ DDC đóng vai trò là

các Master điều khiển các bộ điều khiển thứ cấp (Secondary Control Unit).12Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minh4. Ngun lí hoạt động bằng sơ đồ.13Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minh5. Sơ đồ cấu trúc hệ thống quản líHệ thống

điều hòa

thơng gióHệ thống

cameraHệ thống

thang máyHệ thống

chiếu sáng

& quản lý

điệnBMS

Hệ thống

phát thanh14Hệ thống

quản lý

bãi đỗ xeHệ thống

báo cháyHệ thống

kiểm soát

vào raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Truyền thông trong BMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×