1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tích hợp một số hệ thống khác vào BMS

Tích hợp một số hệ thống khác vào BMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minhCATV, BMS sẽ thực hiện việc quản lý đường truyền, quản lý địa chỉ các máy, quản lý

trạng thái online/offline, phân quyền cho các máy trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu

chung của tòa nhà.

8. Hệ thống mạng máy tính LAN

 Tổng quan

Theo xu thế hội nhập của cơng nghệ, mạng máy tính sẽ trở thành nền tảng truyền thông

cho mọi hệ thống quản lý, điều khiển và thơng tin liên lạc trong tòa nhà, Mạng máy

tính khơng chỉ đơn thuần được hiểu là sự kết nối các máy tính đơn lẻ thành một mạng

các máy tính nhằm chia sẻ tài nguyên và dịch vụ trên mạng mà còn là sự kết nối các hệ

thống khác như BMS, PA, CCTV, PABX,... tạo thành một hệ thống đồng nhất về mặt

quản lý và mở rộng chức năng cho mỗi hệ thống. Chinh vì lẽ đó, việc xây dựng một hệ

thống mạng máy tính trong toa nhà là rất cần thiết.

Trong pham vi một tóa nhà, kiến trúc mạng hình sao phân tán thường được đề xuất, với

kiến trúc này các thiết bị chuyển mạch (Access Switch) được bố trí phần tán tại nhiều

điểm và được kết nối thiết bị chuyển mạch trung tâm (Core Switch) thông qua các

đường cáp quang. Sơ đồ nguyên lý kết nối25Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minh Tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thơng mạng

Hệ thống mạng máy tính phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

-Tính mềm dẻo (flexibility): Khả năng mở rộng, thêm bớt các dịch vụ mới củamạng trong tương lai khơng ảnh hưởng đến sự hoạt động của tồn bộ hệ thống mạng.

-Tính phân cấp (scalability): Khả năng mở rộng, thêm bớt cấu hình, chỉ ảnhhương đến một vùng riêng biệt như các tầng trong tồ nhà ma khơng ảnh hưởng đến

tồn bộ hệ thống. Nếu có sự cố xẩy ra tại mỗi địa điểm bất kỳ trong mạng chỉ ảnh26Báo cáo thực tập tốt nghiệpTìm hiểu hệ thống giám sát tòa nhà thơng minhhưởng đện thành phần cục bộ tại nơi đó, khơng ảnh hưởng tới các thành phần khác của

hệ thống.

-Độ tin cậy: Mạng luôn đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, giảmthấp nhất thởi gian gián đoạn liên lạc do hư hỏng của mạng cáp, các thiết bị mạng, sự

cố do nguồn điện gây ra.

-Tính chính xác: Thơng tin phải đảm bảo nhanh, chính xác, tin cậy, không bị saihoặc thay đổi trong quá trình trao đổi thơng tin do các ngun nhân chủ quan và khách

quan gây ra.

-Hiệu quả sử dụng: Đảm bảo mạng dễ sử dụng, dễ bảo trì, bảo dưỡng, hiện đại,đáp ứng được các nhu cầu sử dụng.

-Độ an toàn: Có khả năng hạn chế hoặc chống được các rủi ro có thể gây ra bởinguồn điện (sụt hoặc tăng áp đột ngột), thiên tai (sét, sấm chớp khi trời dông bão) v.v.

-Độ bảo mật thông tin: Mặc dù là hệ thống mở (có kết nối với mạng bên ngồi,Internet), nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập, an tồn của thơng tin. Có khả năng chống

được sự tấn cơng của tin tặc.

-Tính mỹ thuật: Mạng cáp được thi cơng phải đảm bảo mỹ thuật, phù hợp vớikiến trúc của toà nhà .

 Các thành phần chính của hệ thống

-Thiết bị chuyển mạch Switch: bao gồm chuyền mạch lõi (Core Switch) vàchuyển mạch truy nhập (Access Switch)

-Thiết bị định tuyến Router-Hệ thống máy chủ Server: bao gồm Data Server, File Server, Application Server,NMS Server, Mail/Web server,..

-Hệ thống sao lưu dữ liệu (Storage System) và Back up27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tích hợp một số hệ thống khác vào BMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×