1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hoạt động khác của trung tâm

Các hoạt động khác của trung tâm

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Các hoạt động khác của trung tâm

Thời gianTên việc1.Tuyển dụng 02 nhân viên kinh

doanh

 Mô tả chi tiếtBổ sung cán bộ kinh doanh ( thiếu do có 2

nhân viên kinh doanh nghỉ việc vào tháng 10)Đầu raYêu cầuNgười chịu tráchKết quảnhiệmTuyển được cán bộ kinh doanh theo yêu cầuPhối hợp với nhân sự tìm kiếm ứng viên phù hợpĐức TAKý được 30 tỷ doanh thu đến hết Q3.2019 Đức TA Đức TABổ sung đủ 02 nhân viên kinh doanhTuần 1+2 tháng 11

(Từ ngày 1.11 đến ngày 19.11)1.Thúc đẩy các dự án mustwin để

đạt mục tiêu ký kết hợp đồng ->

30 tỷ hết Quý 3.20191.Push up các hợp đồng chuẩn bị ký, các gói thầu

đã đấu thầu chờ quyết định trúng thầuLàm việc với cán bộ kinh doanhTổng hợp lại danh sách khách hàng trung tâmhoạch định lại thị trường/ kháchđang quản lý nhằm phân loại và giao chi tiếthàng chuẩn bị cho năm kế hoạchkhách hàng thị trường tới cán bộ kinh doanh2019của trung tâmDanh sách khách hàng chiến lược31.12Hoàn thành xong danh sách khách hàng vàDanh sách khách hàng cho từng cán bộ kinh

doanhĐã ký kết đủ doanh số 30 tỷ tính đến hếtDanh sách khách hàng mới cần mở mới bắtpipeline dự kiến năm 2019

(Danh mục pipeline)

(Khảo sát và đánh giá thị trường bank)đầu từ Q3.2018Tuần 3+4 tháng 11

( Từ ngày 20-31.11)1.Traning lại quy trình kinh doanh đối với các cán

Xây dựng lại quy trình tiếp cậnbộ kinh doanh của trung tâmkhách hàng trên các gói sảnXây dựng quy trình chuẩn với việc tiếp cậnphẩm dịch vụ của công tykhác hàng trên cơ sở các sản phẩm và dịch vụ

công ty đang cung cấpPhối hợp với team kỹ thuật ( pentest, CISE,

SOC) chuẩn hoá lại các tài liệu kinh doanhCác tài liệu, gói sản phẩm dịch vụ từ các trung tâm kỹ thuậtĐức TAĐã hình thành tài liệu các gói dịch vụ SOC,

bán CISE, Pentest13. Các hoạt động khác của trung tâmThực hiện các hoạt động đấu

Tuần 1+2 tháng 12thầu và thúc đẩy triển khai

xuất hoá đơn-> đạt mốc 30 tỷ

doanh thuPhối hợp triển khai -> kết thúc

và xuất hoá đơn cho các dự án

mục tiêu-> 30 tỷ doanh thuKinh doanh phối hợp với triển

khai close các dự án đang triển

khai yêu cầu kết thúc trước

31.12Phối hợp cùng triển khai giải

quyết các vấn đề liên quanĐức TAtriển khai dự ánĐã xuất đc 24 tỷ/ 30 tỷ doanh

thu dự kiến-Yêu cầu cán bộ kinh doanh lênTuần 3+4 Tháng 1Họp kinh doanh chuẩn bị kếkế hoạch kinh doanh trên tậphoạch kinh doanh 2019khách hàng đã hoạch địnhBảng dự kiến doanh thu lợiPhân chia thị trường- Rà soát đánh giá kế hoạchnhuận đối với từng cán bộ kinhLàm chiến lược kinh doanh đốikinh doanh đối với từng CBKDdoanh=> tổng hợp kế hoạchvới từng loại hình sản phẩmvà từng mảng thị trườngkinh doanh của trung tâm 2019dịch vụ công ty đang cung cấp- Chốt sơ bộ kế hoạch kinh

doanh 2019 Cán bộ kinh doanh trung tâmHoàn thành giao chỉ tiêu tới cấpPFBcán bộ kinh doanh14. Các hoạt động nhóm Pentest/AuditKế hoạch nhân sự 2019

Chuẩn hóa quy trình – tự động hóa

Kế hoạch phát triển nội bộKế hoạch nhân sự

Số lượng: 18 – 20 người

Cách thức tổ chức:– 03 Supervisor: Chịu trách nhiệm kỹ thuật cho toàn bộ các mảng triển khai của TT triển

khai.– 07 Leader: Tiếp nhận – làm đầu mối dự án, triển khai dự án.

– 8  10 Nhân sự triển khai: Thực hiện triển khai dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động khác của trung tâm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×