1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I TỎNG QUAN VÈ CÔNG TY STAPIMEX

CHƯƠNG I TỎNG QUAN VÈ CÔNG TY STAPIMEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo tốt nghiệp khóa 29 - năm 2008Trường Đại học cần ThơTên viết tắt là STAPIMEX.

Do nằm trong vùng có nguồn tơm sú dồi dào nên cơng ty hầu như hoạt động quanh năm. Công

ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Sở Thủy Sản và hình

thức sở hữu vốn nhà nước. Công ty là thành phần kinh tể quốc doanh hoạch tốn kinh tể độc

lập.

Cơng ty có xưởng sản xuất tơm đông lạnh với hệ thống thiết bị hiện đại, công suất khoảng 2030 tấn/ngày và đã được công nhận đạt chất lượng xuất khẩu vào thị trường EƯvớicodeEU: DL

162

1.1.2Vị trí kinh tế của nhà máyXí nghiệp chế biển thủy sản xuất nhập khẩu tổng hợp Sóc Trăng với qui mơ tương đối lớn

nằm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tể địa phương, cụ thể

được thể hiện qua các mặt sau:

- Hàng năm xí nghiệp đã sản xuất ra một lượng hàng hoá tương đối nhằm đáp ứng

cho nhu cầu xuất khẩu, xí nghiệp đã góp phần cho ngành chế biển thủy sản phát triển và kéo

theo các ngành khai thác và ni trồng.

- Lực lượng cơng nhân xí nghiệp tương đối đơng, do đó giải quyết được một lực

lượng lao động lớn tại địa phương .

- Là một xí nghiệp chế biển thủy sản xuất khẩu với kết quả sản xuất, kinh doanh của

mình đã đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoản khơng nhỏ. Bên cạnh đó thơng qua việc

xuất khẩu, xí nghiệp còn đem về khoản ngoại tệ rất lớn nhằm góp phần làm ổn định nền kinh

tể của nông nghiệp.

1.1.3

Các sản phẩm của nhà máy

Với kỹ thuật ngày càng cao và với dây chuyền công nghệ hiện đại, hiện nay xí nghiệp đang

hướng đến sản xuất các mặt hàng cao cấp, các mặt hàng ở dạng ăn ngay không phải qua chế

biến lại để xuất khẩu sang nước ngồi. Hiện nay, xí nghiệp cũng chú ý đến sản xuất các mặt

hàng phục vụ thị trường trong nước là thị trường lớn và tương đối dễ tính, điều này rất thuận

lợi trong việc tăng năng suất của xí nghiệp. a. Chủng loại sản phâm và tên thương mại

Hiện tại Stapimex cung cấp cho khách hàng các mặt hàng như sau:

- Tôm tươi đông lạnh (IQF, block) các dạng HOSO (Head on shell-on), HLSO

(Headless shell-on), PD (Peeled Deveined Tail-off), PTO (Peeled Deveined Tail-on), PUD

(Peeled Undeveined Tail-off) (bao gồm cả tơm Nobashi).Chun ngành Cơng nghệ thực phâm— Khoa Nóng nghiệp & Sinh học ủng dụng2Báo cáo tốt nghiệp khóa 29 - năm 2008Trường Đại học cần ThơHình 1: Tơm HLSO (Headless shell-on)Tơm xẻ bướm, tên thương mại là betteríly shrimp.

>Hình 2 : Tôm xẻ bưỗm- Tôm luộc (hấp), đông IQF các loại (bao gồm cả tôm sushi) tên thương mại là

sushi Ebi hoặc cooked shrimp.Chuyên ngành Công nghệ thực phám— Khoa Nóng nghiệp & Sinh học úng dụng32

i-Khongâm hoă chắtchrt dỏngK

\1\Tái dỏng =

___________Khu Sơ chỉaMáy Phin cỡKhu Phàn cỡKhu

lộlKhu xử lý £au vổgvA1

aKhu xếp khnÌiãps[3==slạnhI

Bao gỏi

hàng

hípDao gói hàng lạnhKho l$nh ỉ 1Kho lạnh 3UmT iKhn lạnh 2Kho lanh 4

Kho lanh 51—Chú. thích: ĩrgQTlĩ 1 lệ thống mảy lạnh £53 Cảc tù dông

aểsm cửa- Dường di từ nguycn liệu đển thảnh phấmHình 5 : So’ đề mặt bằng phân xưỏng sản xuất

Báo cảo tất nghiệp khóa 29 — năm 20081.2.2 Mặt bằng tổng thể của nhà máyChuyên ngành Công nghệ thực phâm— Khoa Nóng nghiệp & Sinh học ứng dụng§ỹản

nản tốt

tnt nghiệp

n&hỉèn khóa

khỏa 29

29 -- năm

Báo cáo

năm 200S

20085.Kho6.Phòng ni trồng7.Phòng in8.Hội trường9.Nhà xe công ty10. Kho đang xây dựng

llế Hành lang kho lạnh

12. Các kho lạnh

13. Bao gói hàng hấp

14. Bao gói hàng lạnh

15. Kho bao bì

16. Phòng kiểm nghiệm

17. Phòng hố chất

18. Phòng quản đốc

19. Phòng kỹ thuật

20. Phòng bảo hộ lao động

21. Phòng đơng block

22. Tủ cấp đơng IQF

23. Cấp đơng hàng hấp

24. Phòng chờ đơng

25. Phòng rửa dụng cụ

26. Phòng hấp

27. Hệ thống máy nén

28. Khu cơ điện

29. Khu ngâm hố chất

30. xếp khn

31. Khu xử lý

Hình 6 : So’ đồ mặt bằng tổng thể nhà máy

1.2.332. thích

Khu vực

Giải

SO’vệ

đồsinh

mặt bằng tổng thể

33.

Phòng

điều

hành

1. Văn phòng

34. 2.Khu

sơ để

chếxe khối văn phòng

Nhà

35. tin

Khu phân cỡ

3. Căn

4. Phòng y tếChun ngành

ngành Cơng

Cơng nghệ

nghệ thực

thực phám

phâm —

— Khoa

Khoa Nóng

Nơng nghiệp & Sinh học úng dụng

Chuyên

nghiệp & Sinh học ủng dụng1 BAN TỎNG GIẢM ĐƠC

BAN HACCP p. KỸ THUẬTTIẾP NHÂN

KHÊU NẠIBAN GIÁM ĐỐC PHỊNG KINH XÍ NGHIỆP

DOANH1

PHỊNG

TỐ

CHỨCPHỊNG TÀI

VỤGIẢI QUYẺT

KHIẺÙ NẠI1.XEM XẺT KHIẾU NẠI

2.SỐT XẺT HỊ Sa

3.KHÃC PHỤC

GIẢI PHÁP KHIẺU NẠIKIÊM NGHIỆMp KỸ THUẬT

XÍ NGHIỆP

KCSBAN ĐIÊU HÀNHPHÒNG ĐÂU Tu

NUỐI

THUỶTIÉP NHẬN <S ơ C HÉ<► XÉP KHN *KHIẾU NẠII KHÁCH HẢNG IHình 7 : So’ dồ tố chức của nhà máyChuyên ngành Công nghệ thực

phâm dụngKhoa Nóng nghiệp & Sinh học ủngBáo cáo tốt nghiệp khóa 29 - năm 20081.3.1Trường Đại học cần ThơDiễn giải SO’ đồ

♦♦♦ Giám đốcChịu trách nhiệm chung tồn xí nghiệp, điều phối các hoạt động có liên quan để hỗ trợ cho

các phòng ban hoạt động có hiệu quả, đặc biệt chú trọng đến ban HACCP và phê duyệt toàn

bộ chương trình hệ thống HACCP.

♦♦♦ Phó giám đốc kinh doanh

Chịu trách nhiệm kinh doanh xuất nhập khẩu và phê duyệt khiếu nại của khách hàng, tham

mưu trực tiếp cho ban giám đốc về các hoạt động kinh doanh của đơn

❖ Ban HACCP

Đây là bộ phận tham mưu cho giám đốc xí nghiệp về tồn bộ chương trình quản lý chất

lượng được áp dụng tại xí nghiệp.

Ban HACCP có các nhiệm vụ sau:

>Xây dựng kể hoạch triển khai áp dụng chương trình.>

>Theo dõi, kiểm tra trong suốt q trình thực hiện.

Có trách nhiệm đào tạo công nhân và các nội dung chương trình liên quan.>Tiếp nhận các báo cáo và thẩm tra các hoạt động đã được ghi chép hàng ngày

hoặc đột xuất.>Báo cáo đến giám đốc xí nghiệp các vấn đề xảy ra ảnh hưởng đến chất lượngvà kịp thời khắc phục, sửa chữa nếu vấn đề đó mang tính chất kinh tể.

♦♦♦ Kỹ thuật

Chịu trách nhiệm soạn thảo chương trình quản lý chất lượng tại xí nghiệp, xét duyệt chương

trình quản lý chất lượng.

Triển khai chương trình quản lý chất lượng đến phân xưởng để thực hiện, kiểm tra và đánh

giá mọi hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cập nhật thông tin về

chất lượng để xem xét đánh giá quá trình thực hiện.

Tham gia ban HACCP cùng phòng kinh doanh giải đáp khiếu nại của khách hàng, thẩm tra

việc ghi chép các công đoạn sản xuất. Báo cáo việc thực hiện chương trình quản lý chất

lượng theo hệ thống HACCP đến giám đốc theo định kỳ.

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm — Khoa Nông nghiệp & Sinh học ủng dụng♦♦♦ Phòng kiêm nghiệm vi sinh11Chịu trách nhiệm lấy mẫu phân tích, kiểm tra vi sinh ưên toàn bộ dây chuyền sản xuất. Ghi chép

kết quả mẫu phân tích báo cáo về trường kỹ thuật hoặc trường HACCP hàngBáo cáo tốt nghiệp khóa 29 - năm 2008Trường Đại học cần Thơngày theo loại sản phẩm.

Lưu trữ hồ sơ theo quy định của xí nghiệp.

♦♦♦ Nhân viên KCS

Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trên toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Ghi chép cập nhật đầy đủ các diễn biển tại nơi phân công kiểm tra, giám sát các quá trình

được ghi chép theo các mẫu giám sát của GMP, SSOP và kể hoạch HACCP đồng thời phải

báo cáo kỹ thuật hàng ngày.

♦♦♦ Phòng kinh doanh

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của xí nghiệp, có trách nhiệm kinh doanh xuất nhập khẩu hàng

hố, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm và nắm bắt các thông tin hỗ trợ kịp thời cho ban

HACCP đồng thời cùng ban HACCP hay bộ phận kỹ thuật giải quyết các khiếu nại của

khách hàng.

♦♦♦ Phòng tổ chức

Chịu trách nhiệm về bộ máy tổ chức hành trình trong tồn xí nghiệp, phụ trách các cơng tác

văn thư, văn phòng, quản lý lưu trữ hồ sơ, các vấn đề bảo hiểm sức khoẻ cho cơng nhân đồng

thời phối họp với xí nghiệp điều động và quản lý nhân sự phục vụ sản xuất họp lý, quản lý

các định mức lao động.

♦♦♦ Phòng tài vụ

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc xí nghiệp, có chức năng về kể tốn và thống kê các

khoản chi phí để có kể hoạch chi trả hợp lý. Tham mưu cho giám đốc về báo cáo định kỳ lãi,

lỗ và hiệu suất kinh doanh.

♦♦♦ Xí nghiệp - Ban giám đốc

Chịu trách nhiệm trực tiếp của giám đốc về các hoạt động của xí nghiệp quản lý tồn bộ mọi

hoạt động sản xuất tại xí nghiệp.

Ban quản đốc xí nghiệp chỉ đạo trực tiếp ban điều hành, bố trí nhân sự và dây chuyền chế

biển hợp lý.

♦♦♦ Ban điều hành

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm — Khoa Nông nghiệp & Sinh học ủng dụng12CÓ nhiệm vụ điều động lực lượng công nhân trực tiếp trong sản xuất sao cho hợp lý với

dây chuyền chế biến. To chức thực hiện và kiểm tra tại xí nghiệp.

1Ế4 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CƠNG NGHIỆP 1.4*1 An tồn lao động

An toàn lao động là vấn đề rất quan trọng đối với mọi cá nhân, cơ quan, xí nghiệp và được

các cơng ty trong và ngồi nước chú ý, quan tâm một cách đặc biệt bởi vì nó mang lại hiệu

quả kinh tế cho các nhà kinh doanh. Đảm bảo tốt an tồn lao động giúp cho cơngBáo cáo tốt nghiệp khóa 29 - năm 2008Trường Đại học cần Thơnhân yên tâm làm việc đồng thời sẽ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình đưa năng suất lao

động vượt trội hơn. Ngồi ra, an tồn lao động còn đảm bảo được sức khoẻ, tính mạng, tài

sản của mỗi cơng nhân nói riêng và của cơng ty nói chung.

Trong q trình làm việc cơng nhân thường xun tiếp xúc với nhiệt độ thấp, đó là yểu tố ít

hay nhiều có ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. Khi công nhân làm việc trong môi

trường quá lạnh sẽ dẫn đến cảm giác tê cóng khó yận động và có thể phát sinh các bệnh nghề

nghiệp như: viêm khóp, thấp khóp, viêm mũi, viêm đường hơ hấp...Do đó, trước khi vào

phân xưởng chế biển, công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: ủng, găng tay, khẩu

trang, nón và yểm. Đối với cơng nhân làm việc trong phòng lạnh đặc biệt như kho bảo quản

sẽ được trang bị thêm quần áo ấm, găng tay giữ ấm và nón chống lạnh. Ngồi ra, cơng nhân

phải được khám sức khoẻ định kỳ để kiểm tra các bệnh truyền nhiễm.

Đối với khu vực cơ điện, các thiết bị máy móc trong công ty được giảm tiếng ồn bằng cách

lắp đặt các thiết bị giảm thanh, sử dụng vật liệu cách âm, phải có phòng máy riêng và cách

biệt với phòng làm việc của công nhân để tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng đến công nhân.

Khi sử dụng các thiết bị máy móc phải hiểu rõ cơ cấu vận hành của nó để không gây nguy

hiểm cho người và hư hỏng máy. Máy móc thường xun được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng

để tránh sự các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Phải có thiết bị phòng cháy và chữa cháy lắp đặt xung quanh xí nghiệp, nơi dễ xảy ra hoả

hoạn.

Hố chất, thuốc sát trùng phải để đúng nơi quy định tránh ảnh hưởng trực tiếp đến công

nhâni

Các hệ thống thiết bị dây dẫn điện được che chan kín và nghiêm cấm đụng chạm vào khi

khơng có phận sự.

Hạn chế việc đi lại trong q trình chế biến. Cơng nhân khơng được rời khu chế biến của

mình đi sang khu vực khác mà mình khơng có trách nhiệm.

Chun ngành Cơng nghệ thực phẩm — Khoa Nơng nghiệp & Sinh học ủng dụng14Ngồi ra cơng ty còn xây dựng phòng y tế để xử lý các tình huống tai nạn có thể xảy ra đối với

cơng nhân. Tất cả cơng nhân phải có ý thức, trách nhiệm chung về vấn đề an toàn lao động

trong sản xuất.

1.4.2Vệ sinh công nghiệpa. Vệ sinh nhà xưởng

Nhà xưởng phải được làm vệ sinh sạch sẽ. Tường, ưần, sàn, đường thoát nước thường xuyên

cọ rửa bằng xà phòng và bằng máy vệ sinh cao áp, sau đó được sát trùng lại bang Chlorine

nồng độ 100 - 200 ppm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I TỎNG QUAN VÈ CÔNG TY STAPIMEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×