1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG VŨ HOÀNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG VŨ HOÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Tình hình nhập khẩu của cơng ty trong những năm gần đây

3.1. Thị trường nhập khẩuBảng 1: Cơ cấu thị trường nhập khẩu 2013-2016

Đơn vị tính: %

Thị trường

2013

2014

2015

2016*

Trung Quốc

20

25

30

33

Singapore

15

12

Hàn Quốc

10

20

22

20

Đài Loan

25

25

20

22

Thái Lan

30

20

10

8

Các thị trường khác

15

10

3

5

*: 6 tháng đầu năm

(Nguồn: Báo cáo XNK 2013-2016 của phòng Kinh doanh)

Tính đến thời điểm hiện tại, cơng ty đã nhập khẩu hóa chất từ rất nhiều thị trường

khác nhau trong đó các thị trường chính mà cơng ty tập trung là Trung Quốc,

Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Năm 2013, sản phẩm của công ty phần

lớn được nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, tỷ trọng của

5Thái Lan đang giảm dần do công ty đã mở rộng mạng lưới nhập khẩu ra thêm từ nhiều

quốc gia khác. Trung Quốc vẫn ln là thị trường chính mà cơng ty nhập khẩu hóa

chất cho tới thời điểm hiện nay, tỷ trọng của thị trường này ngày càng tăng.

3.2. Phương thức thanh toánBảng 2: Phương thức thanh toán

Đơn vị tính: %

L/C

T/T

*: 6 tháng đầu năm2013

86

142014

67

332015

30

702016*

15

85(Nguồn: Báo cáo XNK 2013-2016 của phòng Kinh doanh)

Khi nhập khẩu hóa chất từ thị trường nước ngồi, cơng ty áp dụng cả hai hình thức

thanh toán L/C trả ngay và T/T. Giai đoạn đầu, khi cơng ty mới tiến hành nhập khẩu

hóa chất, cơng ty chủ yếu sử dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng để đảm

bảo an tồn. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các bạn hàng đã trở nên quen thuộc

với cơng ty và uy tín của đối tác đã được xác nhận thì cơng ty dần chuyển sang

phương thức thanh toán chuyển khoản. Hiện nay, phương thức thanh tốn L/C trả ngay

được cơng ty áp dụng đối với các khách hàng ký kết các hợp đồng có trị giá lớn và với

các khách hàng mới giao dịch, công ty chưa biết rõ khả năng thanh toán của đối tác.

Phương thức thanh toán T/T được áp dụng đối với những khách hàng có mối quan hệ

lâu dài với cơng ty và các đối tác này có uy tín trong thanh tốn, trị giá hợp đồng ký

kết khơng q lớn. Phương thức T/T thực hiện đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng và ít

tốn chi phí hơn so với phương thức thanh toán L/C nên hiện nay, phương thức này

được sử dụng trong 85% tổng số giao dịch của công ty.6CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

CỦA CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ HĨA CHẤT VÀ MƠI TRƯỜNG VŨ

HOÀNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP

1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩuQuy trình nhập khẩu hóa chất của Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hóa chất và Mơi trường

Vũ Hồng bao gồm 19 bước như sau:-Bước 1: Phòng kinh doanh lập phiếu yêu cầu mua hàng gửi đến bộ phận mua hàng.

Bước 2: Bộ phận mua hàng nhập phiếu yêu cầu mua hàng và đưa ra yêu cầu báo giá.

Bước 3: Bộ phận mua hàng gửi yêu cầu báo giá đến 2 hoặc 3 nhà cung cấp.

Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào yêu cầu báo giá để lập báo giá.

Bước 5: Nhà cung cấp gửi báo giá cho bộ phận mua hàng và kiểm tra.

Bước 6: Bộ phận mua hàng trình báo giá lên Giám đốc để xem xét và duyệt.

Bước 7: Bộ phận mua hàng lập hợp đồng mua bán.

Bước 8: Nhà cung cấp ký và đóng dấu hợp đồng.

Bước 9: Bộ phận mua hàng gửi hợp đồng sang phòng kế tốn.

• 9a – Phòng kế tốn thanh tốn hợp đồng mua bán bằng L/C.

• 9b – Phòng kế tốn thanh tốn hợp đồng mua bán bằng TT.

Bước 10: Nhà cung cấp tiến hành giao hàng.

Bước 11: Bộ phận mua hàng tiến hành làm thủ tục khai báo hóa chất, bộ chứng từ bao-gồm: Hợp đồng, Hóa đơn (bản sao), An tồn hóa chất và Bản khai báo hóa chất.

Bước 12: Hãng tàu ra thông báo hàng đến.

Bước 13: Thông báo hàng đến sẽ được chuyển đến bộ phận mua hàng và bộ phận mua-hàng sẽ thu thập bộ chứng từ (bản copy) gồm: Thơng báo hàng đến, Hợp đồng, Hóa

-đơn, Phiếu đóng gói, Khai báo hóa chất.

Bước 14: Bộ phận mua hàng gửi tồn bộ chứng từ trên đến Cơng ty dịch vụ làm tờ-khai hải quan.

Bước 15: Công ty dịch vụ làm tờ khai hải quan và mở tờ khai hải quan.

Bước 16: Sau khi truyền xong tờ khai hải quan, Hải quan sẽ ra thông báo nộp thuế vào-kho bạc nhà nước và chuyển đến phòng kế tốn để nộp thuế.

Bước 17: Bộ phận mua hàng chuẩn bị hồ sơ gốc để lấy hàng ra khỏi cảng gồm:

• Hợp đồng: 01 bản, sao y bản chính.

• Hóa đơn: 01 bản gốc, 01 bản copy chỉ ký, đóng dấu chức danh và dấu tròn cơng

ty.

• Phiếu đóng gói: 01 bản gốc, 01 bản copy chỉ ký, đóng dấu chức danh và dấutròn cơng ty.

Vận đơn đường biển: 01 bản gốc, 01 bản sao y bản chính.

Giấy giới thiệu: 03 bản.

Khai báo hóa chất: 01 bản gốc, 01 bản sao y bản chính.

Giấy nộp thuế vào kho bạc nhà nước: 01 bản gốc, 01 bản sao y bản chính.Và chuyển tồn bộ chứng từ trên đến công ty dịch vụ làm tờ khai hải quan.

7-Bước 18: Công ty dịch vụ làm tờ khai gửi toàn bộ chứng từ đến Cơ quan Hải quan để-lấy hàng và chuyển hàng về nhà máy Vũ Hồng.

Bước 19: Chứng từ gốc chuyển đến phòng kế tốn, phòng kinh doanh lưu bản copy.

2. Đánh giá về quy trình nhập khẩu hóa chất của Cơng ty TNHH Cơng nghệ Hóachất và Mơi trường Vũ Hồng

2.1. Ưu điểm

2.1.1. Thực hiện chuẩn hóa quy trình nhập khẩu theo tiêu chuẩn.

Trong thời gian qua, cơng ty đã thực hiện chuẩn hóa quy trình nhập khẩu theo các

tiêu chuẩn quốc tế. Từ quy trình nhập khẩu của những lần trước, cơng ty đã tìm ra

những điểm bất hợp lý hoặc những điểm lặp lại phát sinh trong các bước thực hiện quy

trình, đồng thời đánh giá lại quy trình để có thể đưa ra một quy trình nhập khẩu thống

nhất và dễ dàng thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty đã tuân thủ

nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Incoterms 2010 và UCP600. Điều này đã giúp công

ty giảm thiểu thời gian chậm trễ cũng như chi phí phát sinh do phải phân bổ nguồn lực

thực hiện nhưng vẫn đáp ứng đồng thời theo các tập quán và tiêu chuẩn quốc tế.

2.1.2. Khơng xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong hoạt động nhập khẩu.Với nhiều năm kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ thơng thạo của mình, trong

những năm qua, Cơng ty khơng để xảy ra tình trạng khiếu nại, kiện tụng. Các lơ hóa

chất mà cơng ty nhập về cũng không xảy ra bất kỳ tổn thất hay mất mát nào dẫn đến

việc công ty phải khiếu nại hoặc kiện tụng với bên đối tác xuất khẩu. Bên cạnh đó,

cơng ty cũng chưa bao giờ bị bên đối tác khiếu nại hoặc kiện tụng do việc thanh toán

chậm cho bên đối tác hoặc thanh toán thiếu. Thực sự đây là một tín hiệu đáng mừng vì

điều này sẽ giúp công ty củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác, đồng thời

tạo sự tin cậy cho đối tác để có thể ký kết những hợp đồng nhập khẩu lớn khác.

2.1.3. Phương thức thanh toán, giao nhận linh hoạt.Về phương thức thanh toán, cơng ty thường sử dụng phương thức thanh tốn L/C trả

ngay tuân thủ theo các nguyên tắc của UCP600. Ngoài ra, phương thức thanh tốn T/T

cũng được cơng ty sử dụng ngày càng phổ biến. Đây là những phương thức thanh tốn

linh hoạt, có lợi cho cả người xuất khẩu và người nhập khẩu. Bên cạnh đó, thời gian

cơng ty thực hiện thanh tốn nhanh, do đó cơng ty rất có uy tín với đối tác của mình.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG VŨ HOÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×