1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Các loại bệnh do nấm Aspergillus

d. Các loại bệnh do nấm Aspergillus

Tải bản đầy đủ - 0trang

. TH C NGHIỆM

I. MỘT SỐ T TÁCH TINH DẦU

4 ơ đ c áp dụng phổ biến:

- ơ uố ơ ớc.

-ơu

- ơ ớp.

-ơ é

Nguyên tắc của sự lựa chọn trong s n xuất là: yêu cầu v chấ ng trong s dụng, b n chất

nguyên liệu ơ uố ơ ớc đ c áp dụng rộng rãi nhất.

*Phương pháp lôi cuốn hơi nước

Nguyên tắc: Dựa trên nguyên tắc một hỗn h p hai chất lỏ

ơ đ c không trộn l

u

ớc và tinh dầu). Khi áp suấ ơ

ò ằng áp suất khí quy n, hỗn h p bắ đầu s ơ ớ é

ơ ầu.

ơ ớc có th đ ừ ngồi, do các n ơ u ấp ho c tự t o trong n ất.

u k u đ ểm

- u đ m:

+ Quy trình kỹ thu ơ đố đơ n.

+ Thiết bị gọn, d chế t o.

+ đò ỏi v t liệu ơ ẩm trích, hấp thụ.

+ Th ơ đối nhanh.

- Khuyế đ m:

+ T ớ ất ln ln có mộ ng tinh dầu ơ đối lớn.

+ Nh ng tinh dầu có nhiệ độ s ng cho hiệu suất tinh dầu ơ đối lớn.

+ Khơng có l đối với nh ng ngun liệu ng tinh dầu thấp.

ơ áp lôi cuố ơ ớ đ

hiện, không s dụ u độc h i.c ứng dụđ chiết tách tinh dầu nguyệt quới vì d thực*Phương pháp dùng dung môi

+ Dung môi d

ơ:

ơ

đ chiết xuất tinh dầu trong hoa ho đ chiết

xuất một thành phần nhấ đị

đ Du

ng dùng là ete petrol, hexan. Sau khi

chiết, cất thu h u

ới áp suất thấ

u đ c tinh dầu có l n sáp và một số t p chấ

s uđ

đ chiết tinh dầu tinh khiết và lo i ancol bằ

ơ pháp cất d ới áp suất kém.+ Du

ơ : Dầu béo ho c dầu

f

ơ

ng dùng đ

chiết xuất tinh dầu từ

u

đ đ c làm nóng 60- 70 C, th i gian từ 12 48 gi tùy theo từng lo i hoa. Làm nhi u lầ đến khi dung mơi bão hòa tinh dầu (10-15 lầ D

đ tách riêng tinh dầu ra khỏi dầu béo và cất thu h i

ới áp suấ é đ thu tinh dầu tinh khiết.

+ơ

ết xuất tinh dầu tốt nhất hiệ

ơ

ơ

pháp này cho hiệu xuất cao, cho tinh dầu chấ

ng tố

các tinh dầu của hoa, tinh dầu quý hiếm. H n chế củ

v đế đ c ứng dụng rộng rãi.ết xuất bằng CO2 lỏ

ng áp

dụng chiết xuất

ơ đò ỏi thiết bị đắt ti n, vìu k u đ ểm

- u đ m: s n phẩ u đ ơ ơ ự nhiên.

Hiệu suất s n phẩ u đ ơ ơ

- Khuyế đ m:

+ Yêu cầu cao v thiết bị.

+ Thất thốt dung mơi.

+ u ơ đối phức t p.

*Phương pháp ướp

Dùng khuôn bằng gỗ

ớc 58 x 80 x 5cm, gi đ t tấm thủ

đ c phết m l n

c hai m t, mỗi lớp dày 3 (mm) đ t trên b m t chất béo một lớp lụa mỏng, r i lên trên 30 - 80

ơ

ịd

đ

i bỏ đ

u

ỗ đ c xếp ch ng lên nhau r đ

trong phòng kín. Sau 24 - 72 gi tùy theo từng lo i hoa,

i ta thay lớp hoa mớ đến khi chất béo bão hòa tinh dầu, tách riêng tinh dầu bằng ancol.

*Phương pháp ép

ơ

nh ng lý do sau:ỉ áp dụđ đ u chế tinh dầu vỏ qu các loài citrus (họ Cam) cam vì- Tinh dầu vỏ cam, chanh chủ yếu dùng trong kỹ nghệ s n xuấ đ uống vì v y cần có

mùi giố

ự nhiên, mà tinh dầu đ u chế bằ

ơđ đ c

yêu cầu này.

- Trong vỏ cam, chanh tinh dầu nằm trong túi tiết

một lự ơ ọc là có th gi i phóng ra. Vì v ơ é ất phù h p.

II.BỐ1. u u

Lá, hoa u ệ uớ đ u s T T

u Tủế Tu .ÍÍlớp vỏ ngồi, chỉ cầ

động2. ị đ ể

C xuấ ầu ầ 1, 2

ơ-Tu ọ ộ u ơ ò ệ - ứu uọ TựTxuấ ầu ầ 3

ò ộ S ọ -T T u ọ ổ T u T ủ .- Từ 6/5/2017 đế 28/7/2017 ứu ệu liê u đế đ .

- Từ 12/8/2017 đế 25/11/2017 ế ự ệ

+ ế uấ ầu

ầ 1: ừ12/8/2017 đế13/8/2017.ầ 2: ừ19/8/2017 đế20/8/2017.ầ 3: 7/10/2017.

+ ứu ă ấ đuổ : 20/10/2017 đế 23/11/2017

3. Bố í í á ầu bằ p p áp ô uố ớ

- ầu ệ ố ấ u 30 đ ỏ ế ấ- Cắ u u ệ uớ cho vào thau.Hình 8. Lá u uớ đã đ ợ ắ u-uố T ố- u ệ uớ đ ắ u o ầu 750 (ml) ớ

ỗ ầu.Hình 9. Bì ầu ứ á u uớ s u k đã ớ

- ầu ế ị ấ ế đ ệ ắ đầu uHình 10. Bắ đầu

- Sau 30 phútu ỗầu ắ đầu uấ

ch

ấ đ

- tinh ầu ỏ ớ ế ụ u Diethyl ether (CH3CH2)2O vào

ỗ.ầuSau 3 30’, ắ ệ ố ,

ầu

1

tam giác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Các loại bệnh do nấm Aspergillus

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×