1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Khả năng xua đuổi côn trùng

b. Khả năng xua đuổi côn trùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. PHỤ LỤC

1. Phổ GC-MSHình 20. K t quả phân tích GC-MS

2. K t quả vi sinhHình 21. K t quả kháng nấm của hỗn hợp dầu dừa và tinh dầu nguy t quới theo tỷ l

1:3Hình 22. K t quả kháng nấm của hỗn hợp dầu dừa và tinh dầu nguy t quới theo tỷ l

1:1TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ỗ Tất L “ ng Cây Thuốc và vị thuốc Việ ” X Y Học (2004).

[2] Võ Vă “Từ đ n cây thuốc Việ ” X Y Học (1997).

[3] Lê Ngọc Th“Tầu”Xi Học Quốc Gia Thành phố H Chí Minh (2003).[4] Ph m Hoàng Hộ “ ỏ Việ ” X ẻ (2000).

[5] www.wikipedia.org

[6] www.tinhdauthiennhien.com

[7] www.tailieu.vn

[8] www.news.zing.vn

[9] http://bacsy.net.vn

[10] www.dieutri.vn

[11] http://www.thaythuoccuaban.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Khả năng xua đuổi côn trùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×