1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 2. LỌC KHUNG BẢN

BÀI 2. LỌC KHUNG BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phương trình lọc với áp suất khơng đổi:

Trong đó:

là các hằng số lọc.

Vi phân hai vế ta được:

2.4.3. Lọc với tốc độ không đổi, W = const- Động lực q trình lọc biến thiên tuyến tính theo thời gian.

Mà:

Vậy:

Trong đó: A, B là hằng số

;

3. Tiến hành thí nghiệm.

3.1. Thí nghiệm 1: lọc với áp suất khơng đổi ( const)

3.1.1. Chuẩn bị- Chuẩn bị nước đến 3/4 thùng chứa nhập liệu

- Kiểm tra và lắp đặt khung bản

- Kiểm tra hệ thống van

- Chuẩn bị thùng chứa có vạch định mức

- Kết nối cáp điện của bơm với nguồn điện

3.1.2. Các lưu ý- Kiểm tra độ kín của hệ thống

- Luôn đảm bảo lượng nước trong thùng nhập liệu khơng ít hơn 20% thể tích.

3.1.3. Tiến hành thí nghiệm- Bật công tắc cho bơm hoạt động

- Điều chỉnh van nhập liệu

- Khi thấy lượng nước lọc ra ổn định thì tiến hành thu nước lọc

3.1.4. Kết thúc thí nghiệm- Tắt bơm

- Chuẩn bị nhập liệu cho thí nghiệm tiếp theo

3.2. Thí nghiệm 2: lọc với tốc độ khơng đổi

103.2.1. Chuẩn bịTương tự thí nghiệm 1

3.2.2. Các lưu ýTương tự thí nghiệm 1

3.2.3. Tiến hành thí nghiệm- Bật cơng tắc cho bơm hoạt động

- Điều chỉnh van xả nước lọc sao cho lưu lượng lọc đạt như mong muốn

- Khi thấy lượng nước lọc ra ổn định thì tiến hành thu nước lọc theo thời gian

3.2.4. Kết thúc thí nghiệm- Tắt bơm

- Chuẩn bị nhập liệu cho thí nghiệm tiếp theo (nếu cần thiết).

4. Kết quả thí nghiệm.

4.1. Lọc với áp suất khơng đổiStt

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5Áp suất lọc

(bar)

0.50.8Thể tích nước lọc

(lít)

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10Thời gian lọc

(s)

9

20

32

44

57

9

19

29

40

524.2. Lọc với tốc độ không đổi.Stt

1

2

3

4

5

1Lưu lượng

(l/h)

300

600(bar)

1.29

1.29

1.27

1.27

1.27

0.952(kg/cm )

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0

11Thời gian lọc

(s)

60

120

180

240

300

602

3

4

50.97

0.97

0.96

0.970

0

0

0120

180

240

3005. Xử lý số liệu.

5.1. Lọc với áp suất không đổi.

 Cách tính đối với dòng 4 ở P = 0.5

- Bản lọc gồm 9 bản, chiều dài bằng chiều rộng là 20 cm.

- Tiết diện của bản lọc:-F = 0.2×0.2×9 = 0.36 (m2)

Mà: 0.0222 (m3/m2)

= - = 44 – 32 = 12 (s)

∆q = – = 0.0222 – 0.0167 = 0.0056 (m3/m2)

= = 2160

Ta có: P = const, ta được phương trình lọc : q2 + 2.C.q = K.τ

Vi phân 2 vế ta được :

2q + 2C = K. 

Đặt Y = ; X = q

Ta được:

Bảng kết quả tính tốn với P = 0.5 (bar)

P

(bar)Stt

1

2

3

4

5τ

(s)

9

20

32

44

57V

(l)

2

4

6

8

100.5q

(m3/m2)

0.0056

0.0111

0.0167

0.0222

0.0278∆τ∆q9

11

12

12

130.0056

0.0056

0.0056

0.0056

0.00561620

1980

2160

2160

2340Đồ thị

Từ đồ thị suy ra:

Vậy phương trình lọc với P = 0.5 bar: q2 + 0.107q =τ

Bảng kết quả tính tốn với P = 0.8 (bar)

Stt

1

2P

(bar)

0.8V

(l)τ

(s)q

(m /m2)∆τ290.005694190.011110312∆q

0.005

6

0.005

61620

180036290.01671048400.022211510520.0278120.005

6

0.005

6

0.005

61800

1980

2160Đồ thị:

Từ đồ thị suy ra:

Vậy phương trình lọc với P = 0.8 bar: q2 + 0.132q =τ

5.2.

Lọc với tốc độ khơng đổi

 Cách tính đối với dòng 4 ở Q = 300 l/h

- Bản lọc gồm 9 bản, chiều dài bằng chiều rộng là 20 cm.

- Tiết diện của bản lọc F = 0.20.29 = 0.36 (m2)

= 0.00023()

2

Cách đổi :1 bar = 1.02 kg/cm

0.8 kg/cm2 = 0.784 bar

- Biến thiên áp suất: ∆P = = 1.29 – 0.78 = 0.00023 (bar)

Bảng kết quả xử lý

Stt

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5Q

(l/h)300600P1

(bar)

1.29

1.29

1.28

1.28

1.27

0.95

0.97

0.97

0.96

0.97∆P =

(bar)

0.506

0.506

0.496

0.496

0.486

0.95

0.97

0.97

0.96

0.97P2

(bar)

0.784

0.784

0.784

0.784

0.784

0

0

0

0

0τ

(s)

60

120

180

240

300

60

120

180

240

300W

(m /m2.s)

0.00023

0.00023

0.00023

0.00023

0.00023

0.00046

0.00046

0.00046

0.00046

0.00046

3Nhận xét: Từ đồ thị thấy rằng độ biến thiên áp suất ∆� gần như không thay đổi theo thời

gian t.

6. Tài liệu tham khảo13[1]. GS. TSKH Nguyễn Bin, Các q trình, thiết bị trong cơng nghệ hóa chất và thực phẩm,

NXB KHKT, 2007.

[2]. Tập thể tác giả, Sổ tay Q trình & thiết bị cơng nghệ hóa chất, tập 1 & 2, NXB KHKT,

2012.14BÀI 3. MẠCH LƯU CHẤT

1. Mục đích thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Xác định mối quan hệ giữa tổn thất áp suất do ma sát và vận tốn của

nước chảy bên trong ống trơn và xác định hệ số ma sát f.

- Thí nghiệm 2: Xác định trở lực cục bộ của co, van, đột thu, đột mở.

- Thí nghiệm 3: Xác định hệ số lưu lượng của các dụng cụ đo (màng chắn, ventury, pitô)

để xác định hệ số lưu lượng của chúng và ứng dụng.

2. Phương pháp thí nghiệm.

Cho dòng chảy lưu chất đi qua các thiết bị, vị trí cần khảo sát và điều chỉnh các mức lưu

lượng khác nhau. Đọc tổn thất cột áp tương ứng với từng mức lưu lượng khác nhau tại mỗi

vị trí kchảo sát.Thiết bị và hóa chất

SttTên gọi1

2

3Ống trơn Ø16

Ống trơn Ø21

Ống trơn Ø27

Ống nhám Ø27

(độ nhám e = 1mm)

Ống dẫn4

5Màng chắn

16Ventury

16Đường kính ngồi

(mm)

16

21

27Đường kính trong

(mm)

10

15

2127192721Đường kính lỗ (mm)

ống dẫn Pito

Đột thu

25

10Đột mở

213. Kết quả thí nghiệm.

3.1. Thí nghiệm 1: Xác định tổn thất ma sát của chất lỏng với thành ống15Co 900

21Stt

3.2. Thí

Xác định trởỐng

khảo

sát1

2

3

4Ống

Stt

trơn

Ø16Q

(l/ph)Tổn thất

áp suất Stt

(mH2O)20.025140.076260.161380.2774Ống

khảo

sát

Ống

trơn

Ø27Q

(l/ph)Tổn thất

áp suất

(mH2O)60.01590.03120.05150.0751100.4025180.11220.004160.015240.011290.04560.0223120.09343

Ống

4trơn

Ø21

580.0424150.14851100.0645180.23Ống

nhám

Ø272

3

4

53.3. Thí nghiệm 3: Đo lưu lượng đựa vào độ chênh ápQ (m3/s)

0.00010

0.00015

0.00020

0.00025

0.00030Tổn thất áp suất (mH2O)

Màng chắn

Ventury

0.028

0.028

0.070

0.062

0.122

0.110

0.187

0.163

0.286

0.246Pito

0.008

0.018

0.032

0.045

0.0684. Xử lý số liệu

4.1. Thí nghiệm 1: Xác định tổn thất ma sát của chất lỏng với thành ốngCách tính đối với ống trơn Ø27 dòng 1: D = 0.021m; Q = 0.0001 m3/s

 Vận tốc: = m/s

 Chuẩn số Reynolds: = = 7484.81

16nghiệm 2:

lục cục bộVị trí

khảo sát

Van 5Co 900Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 2. LỌC KHUNG BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×