1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo số liệu thống kê, trong 100 sinh viên trường đại học Kinh Tế Đại học Đà Nẵng

được khảo sát thì có 78 sinh viên là nữ chiếm tỉ lệ 78%, 22 sinh viên Nam chiếm tỉ lệ

22%. Nhận thấy, số lượng nữ chiếm ưu thế hơn nam.

2. Bạn có thích dùng mạng xã hội hay khơng?

Có thích dùng MXH khơngValid

Khơng

Bình thường

TotalFrequency

80

1Percent

80.0

1.0Valid Percent

80.0

1.0Cumulative

Percent

80.0

81.01919.019.0100.0100100.0100.0Theo số liệu thống kê, trong số 100 sinh viên đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng thì

phần đơng sinh viên thích dùng mạng xã hội ( chiếm 80%).

3. Bạn hay dùng mạng xã hội nào?Mạng xã hội hay dùngValidFrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentFacebook8282.082.082.0Instagram88.08.090.0Twitter

Zalo

Total6

4

1006.0

4.0

100.06.0

4.0

100.096.0

100.0Theo số liệu thống kê, trong các mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay thì đa số sinh

viên được khảo sát thường sử dụng Facebook nhiều nhất, chiếm tới 82%.

4. Bạn thường sử dụng mạng xã hội với mục đích gì?

Mục đíchValid Học tập, làm việc

Giải trí

Cập nhật tin tứcFrequency

73

15

4Percent

73.0

15.0

4.0Valid

Percent

73.0

15.0

4.0Cumulative

Percent

73.0

88.0

92.0Kinh doanh

3

Kết nối giao lưu bạn

4Khác

1

Total

1003.03.095.04.04.099.01.0

100.01.0

100.0100.0Theo thống kê, trong tổng số 100 sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà

Nẵng được khảo sát thì phần lớn sinh viên sử dụng mạng xã hội với mục đích học tập,

làm việc ( chiếm 73%).

5. Bạn thường dùng mạng xã hội bằng phương tiện gì?

Phương tiệnValidĐiện thoại

Máy tính bảng

Máy

laptop

Khác

Totaltính,Frequency Percent

86

86.0Cumulative

Valid Percent Percent

86.0

86.055.05.091.077.07.098.02

1002.0

100.02.0

100.0100.0Theo thống kê, đa số sinh viên được khảo sát dùng điện thoại di động để sử dụng

mạng xã hội là nhiều nhất ( 86%).

6. Mạng xã hội có tốt hay khơng?MXH tốt hay khơngValid

Khơng

Vừa có

khơng

TotalvừaFrequency

24

1Percent

24.0

1.0Cumulative

Valid Percent Percent

24.0

24.0

1.0

25.07575.075.0100100.0100.0100.0Nhận thấy, trong tổng số 100 sinh viên đại học Kinh tế Đà Nẵng được khảo sát thì

phần lớn sinh viên cho rằng mạng xã hội là tốt , chiếm tỉ lệ 75% và chỉ có 1 sinh viên

cho rằng mạng xã hội là không tốt ( chiếm tỉ lệ 1%).

7. Bạn cảm thấy như thế nào khi khơng sử dụng mạng xã hội trong vòng một

ngày?

Cảm giác 1 ngày khơng dùng MXHValidFrequency

4

44

47Thoải mái

Bình thường

Hơi khó chịu

Cực kì khó chịu 5

Total100Percent

4.0

44.0

47.0Cumulative

Valid Percent Percent

4.0

4.0

44.0

48.0

47.0

95.05.05.0100.0100.0100.0Trong tổng số 100 sinh viên đại học Kinh tế Đà Nẵng được khảo sát thì 47% sinh viên

cảm thấy hơi khó chịu, 44% sinh viên cảm thấy bình thường khi một ngày khơng sử

dụng mạng xã hội.

8. Theo bạn, mạng xã hội nào là ưu việt nhất?

MXH ưu việt nhấtValidFacebookFrequency

68Percent

68.0Valid Percent

68.0Cumulative

Percent

68.0Instagram2626.026.094.0Twitter

Zalo

Total1

5

1001.0

5.0

100.01.0

5.0

100.095.0

100.0Theo thống kê, Facebook được 68% sinh viên được khảo sát chọn là mạng xã hội ưu

việt nhất , ngược lại mạng xã hội được cho là kém ưu việt nhất là Twitter ( chỉ chiếm

1%).

9. Bạn cảm thấy ít hài lòng khi sử dụng loại hình mạng xã hội nào nhất?

MXH ít hài lòng nhấtValidFrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentFacebook2424.024.024.0Instagram44.04.028.0Twitter

Zalo

Total29

43

10029.0

43.0

100.029.0

43.0

100.057.0

100.0Theo thống kê, trong số 4 loại hình mạng xã hội phổ biến hiện nay, Zalo được bình

chọn là mạng xã hội ít được hài lòng nhất chiếm 43%, Instagram được bình chọn là

mạng xã hội được hài lòng nhất.

10. Bạn thích dùng mạng xã hội vì những tính năng nào?Tiêu chí đánh giáa$tieuchidanhgia Frequencies

Responses

N

Percent

Tính đa dụng

76

29.9%

Tính bảo mật

58

22.8%

Tính nhạy bén

42

16.5%

Tính tương tác

KhácTotalPercent of Cases

76.0%

58.0%

42.0%6726.4%67.0%11

2544.3%

100.0%11.0%

254.0%Tính đa dụng được đánh giá là tính năng mà sinh viên thích nhất khi sử dụng mạng xã

hội ( chiếm 29,9%).

1.2 Bảng phân phối tần số, tần suất và biểu đồ mô tả một biến định lượng:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

TuổiValid18

19

20

21

22

TotalFrequency

2

78

10

7

3

100Percent

2.0

78.0

10.0

7.0

3.0

100.0Valid Percent

2.0

78.0

10.0

7.0

3.0

100.0Cumulative

Percent

2.0

80.0

90.0

97.0

100.0Theo thống kê, số lương sinh viên ở độ tuổi 19 tuổi chiếm đa số trong tổng số 100

sinh viên được khảo sát ( chiếm 78%).

2. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian sử dụng mạng xã hội?phân tổ dùng trong ngày2

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValid<3 tiếng

3-5 tiếng

5-7 tiếng

>7 tiếng

Total25

31

25

19

10025.0

31.0

25.0

19.0

100.025.0

31.0

25.0

19.0

100.025.0

56.0

81.0

100.0Trong một ngày, phần lớn sinh viên được khảo sát dành 3-5 tiếng ( chiếm 31%) và chỉ

có 19% số lượng sinh viên còn lại là dành >7 tiếng để sử dụng mạng xã hội.

3. Theo bạn, một ngày chúng ta nên dành bao nhiêu thời gian để sử dụng

mạng xã hội là hợp lí?

Thời gian nên dùng trong ngày

Cumulative

FrequencyPercentValid PercentPercentValidDưới 3 tiếng6464.064.064.0Trên 3 tiếng3636.036.0100.0Total100100.0100.0Theo thống kê, 64% sinh viên trường Đại học Kinh tế cho rằng mỗi ngày nên dùng

mạng xã hội dưới 3 tiếng, 36% còn lại cho rằng nên dành trên 3 tiếng để sử dụng

mạng xã hội.

4. Bạn đã dùng mạng xã hội được bao nhiêu năm rồi?

Phân tổ số năm dùng MXHValidFrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentÍt hơn 5 năm5454.054.054.05-10 năm

> 10 năm

Total44

2

10044.0

2.0

100.044.0

2.0

100.098.0

100.054% số sinh viên Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng được khảo sát mới chỉ sử dụng

mang xã hội trong vòng dưới 5 năm trở lại đây, 44% sinh viên là dùng mạng xã hội từ

5-10 năm và số lượng sinh viên sử dụng mạng xã hội trên 10 năm là ít nhất ( chỉ

chiếm 2%).

1.3 Bảng phân phối kết hợp (Bảng chéo)

1. Bạn cảm thấy thế nào khi một ngày khơng sử dụng mạng xã hội?

Giới tính * Cảm giác 1 ngày khơng dùng MXH CrosstabulationGiới tính Nam

Nữ

TotalCảm giác 1 ngày khơng dùng MXH

Cực

Thoải mái Bình thường Hơi khó chịu chịu

2

13

7

0

2

31

40

5

4

44

47

5khó

Total

22

78

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×