1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC)

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC)

Tải bản đầy đủ - 0trang

43và ngồi nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, luật, tiếng anh, công nghệ thông

tin. Và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cũng nâng cao chất lượng dịch vụ

cho khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho nhân

viên tham gia các khóa học ngắn hạn về kiểm tốn, kế tốn và tư vấn tại Việt

Nam và các nước khác như Mỹ, Úc…

2.2 Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty

Công ty AACC được tổ chức theo các bộ phận chuyên trách, đứng đầu là

Ban Tổng Giám Đốc. Các bộ phận chuyên trách bao gồm : Bộ phận kế toán,

kiểm toán, tư vấn và dịch vụ khách hàng, bộ phận hành chính quản trị, bộ phận

kỹ thuật.

Hình 2.1 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠNG TY

Ban Tổng Giám ĐốcBộ phận

kiểm

tốnBộ phận

kế tốnBộ phận

tư vấn và

dịch vụ

khách

hàngBộ phận

hành

chính

quản trịBộ phận

kỹ thuậtCác nhóm trưởng

Các trợ lý kiểm toán2.3 Mục tiêu, phương hướng hoạt động

 Mục tiêu

Sự tín nghiệm của khách hàng đối với AACC là một trong những mục

tiêu quan trọng nhất. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng lực , tận tâm

phục vụ cho khách hàng, AACC đã nhận được sự tín nhiệm của hơn 500 doanh

nghiệp trong và ngồi nước trong đó có cả khách hàng truyền thống và khách

hàng mới.

 Phương hướng hoạt động

-Về hoạt động kinh doanh43Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ trên cơ sở các hợp đồng đã ký, cố

gắng giải quyết dứt điểm đúng niên độ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ tư

vấn để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các phòng ban, bộ phận tiếp thị tích cực tạo lập các quan

hệ, đẩy mạnh và triển khai công tác tiếp thị trên diện rộng về chuyên môn,

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và hoàn thành kế hoạch đề

ra với khách hàng mới, đặt biệt trong khu vực tỉnh, thành phố mà nhu cầu kiểm

đang phát triển mạnh mẽ (khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương..)

-Về cơng tác đào tạoAACC khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên qua

các chương trình đào tạo, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho nhân viên

học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Hơn nữa, trong quá trình làm việc các

lãnh đạo, nhân viên thường xuyên cập nhật, trao đổi những thông tin, tài liệu

mới nhất trong nước cũng như ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức chuyên

môn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

-Về chất lượng nghiệp vụAACC ln cố gắng hồn thiện và thống nhất các quy trình kiểm tốn

đang thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cho khách hàng thông qua

chất lượng công việc, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng.

-Về tổ chức quản lýHoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, tăng cường chất lượng quản lý

thông việc phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể nhằm giải quyết các vướng mắc

phát sinh trong từng bộ phận. Thường xuyên tuyển chọn, bổ sung nhân lực để

phát triển đội ngũ nhân viên đủ năng lực và trình độ chun mơn.

2.4 Các dịch vụ cơng ty cung cấp

 Kiểm tốn:

Kiểm tốn BCTC là hoạt động chính của cơng ty AACC hiện nay. Việc

kiểm tốn hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt kiểm toán sơ bộ và kiểm

toán kết thúc theo lịch đã thỏa thuận với khách hàng. Quy trình kiểm tốn BCTC

được xây dựng trên cơ sở:

 Tuân thủ các chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam hiện hành.(Chương trình kiểm

tốn mẫu)43 Tn thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của quốc tế trong lĩnh vực kiểm

toán.

 Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm tốn: độc lập, chính trực, khách

quan, thận trọng và bảo mật các thơng tin có được trong q trình kiểm tốn...

 Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và mơi trường luật pháp Việt

Nam.

Q trình kiểm tốn của AACC ln gắn liền với việc hỗ trợ thơng tin và tư

vấn cho khách hàng nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt nội bộ, hồn thiện

cơng tác kế tốn, quản lý tài chính của khách hàng.

Ngồi ra cơng ty còn cung cấp các dịch vụ kiểm tốn khác:

 Kiểm toán dự án, báo cáo quyết toán kinh phí từ các nguồn tài trợ trong và

ngồi nước.

 Kiểm tốn vốn đầu tư, chi phí xây dựng cơng trình.

 Kiểm tốn và quyết tốn cơng trình xây dựng cơ bản.

 Kiểm tốn thơng tin tài chính.

 Kiểm tốn tn thủ luật thuế.

 Kế toán

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm làm việc thực tế tại các loại hình

doanh nghiệp, am hiểu về chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các

thơng lệ kế tốn quốc tế, dịch vụ kế tốn do AACC cung cấp ln làm hài lòng

các khách hàng. Các dịch vụ kế tốn do công ty AACC cung cấp bao gồm:

Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế tốn, lập các

báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

 Lập hồ sơ quyết tốn thuế, hồ sơ hồn thuế, hồ sơ xin ưu đãi về thuế. Đại

diện doanh nghiệp giải trình số liệu với cơ quan thuế.

 Thiết kế, tổ chức hệ thống kế tốn, xử lý thơng tin kế toán.

 Thiết kế và cung cấp phần mềm kế toán.

 Tư vấn và dịch vụ khách hàng

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm

việc thực tiễn của các chuyên gia tư vấn của AACC đã cung cấp cho các khách43hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao

hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các dịch vụ mà AACC cung cấp rất đa dạng, bao gồm:

Tư vấn về thuế:+ Tư vấn cho các doanh nghiệp về các luật thuế có liên quan như: Thuế giá

trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt...

+ Thực hiện các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng ký hoá đơn tự in, kê khai

thuế, khiếu nại thuế, hoàn thuế... đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp trong

lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật nhà nước đã ban hành.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán: Tư vấn tổ chức cơng tác kếtốn, bộ máy kế tốn và hồn thiện các phần hành kế tốn, tư vấn phương pháp

tính giá thành sản phẩm.

Tư vấn các vấn đề về tài chính và quản trị doanh nghiệp: Tư vấn thiết lậpvà hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kiểm sốt nội bộ , phân tích

tình hình tài chính của doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm

yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Về dịch vụ pháp lý: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng kýthành lập doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi,

điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh

nghiệp.CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ QUY TRÌNH KIỂM

TỐN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CƠNG

TY KẾ TỐN KIỂM TỐN TƯ VẤN VIỆT NAM

(AACC)433.1 Thực Trạng Kiểm Tốn Chuẩn Của Cơng Ty Kế Tốn Kiểm

Tốn Tư Vấn Việt Nam(AACC)

3.1.1 Quy Trình Chung

Chương trình kiểm tốn của AACC được ghi nhận theo 8 khoản mục lớn

và được sắp xếp theo ký tự số 1000, 2000, 3000,…, 8000. Trong đó, các khoản

mục 1000, 3000, 4000 thể hiện các bước cần thiết trước khi kiểm toán. Khoản

mục 2000 (Báo Cáo) ghi nhận kết quả kiểm tốn, các sai sót của đơn vị được

phát hiện, các điều chỉnh sau đó . Các khoản mục 5000, 6000, 7000, 8000 ghi

nhận các thủ tục trong thực hiện kiểm tốn.3000Kế Hoạch Kiểm Tốn (Đánh giá RRHDKT, Tìm hiểu

khách hàng, phân tích trước kiểm tốn, xác định mức

trọng yếu, KH….)

Báo Cáo (Gồm BCTC của KH, Thư quản lý, Các khoản điều

chỉnh…)

Quản Lý kiểm Tốn (Bảng phân cơng cơng việc…)4000Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ5000Kiểm Toán Phần Tài Sản6000Kiểm Toán Phần Nợ7000Kiểm Toán Phần Nguồn Vốn8000Kiểm Toán Lãi Lỗ và Các Khoản Khác1000

2000Hình 3.1: Các khoản mục ghi nhận kết quả kiểm toán

3.1.1.1 Trước khi kiểm toán

a. Tiếp cận khách hàng – đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

 Đối với khách hàng cũ

Để hạn chế rủi ro đối với các khách hàng cũ, sau khi hồn thành kiểm

tốn, kiểm tốn viên của cơng ty thường cập nhật lại các thông tin của khách

hàng nhằm đánh giá lại việc có nên tiếp tục kiểm tốn cho khách hàng đó nữa

khơng, nghiên cứu nội dung hợp đồng kiểm tốn có nên điều chỉnh hay khơng.

Bên cạnh đó, khi tiến hành kiểm toán cho khách hàng năm hiện hành, kiểm toán

viên sẽ kiểm tra lại hồ sơ kiểm toán năm trước (do chính cơng ty tiến hành kiểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×