1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Tháng 08 – 2008 VDSC tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng từ việc phát hành

thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến-lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Tháng 09 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Sài Gòn.

Tháng 10 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Bình Dương.

Tháng 10 – 2008 VDSC nhận giải thưởng Cúp vàng “Thương hiệu chứng

khoán uy tín” và “Cơng ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội kinh

doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân

hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khốn Việt Nam – UBCKNN phối-hợp tổ chức.

Tháng 03 – 2009 VDSC

giớiĐỒNG

thiệuCỔ

HệDÔNG

thống giao dịch trực tuyến

ĐẠI HỘI

Tháng 13/5/2010, Sở GDCK Hà Nội (HNX) có thơng báo chấp thuận cho

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (UpCoM: VDS) hủy giao dịch cổ phiếu trên

BAN KIỂM SỐT

sàn UPCoM đồng cho HỘI

phép

cơng

ty TRỊ

chuyển niêm

yết qua sàn giao dịch

ĐỒNG

QUẢNHỘI ĐỒNG/TIỂU

BAN TRỰC

chính thức

HNX.THUỘC HĐQT

-Tháng 7/2010, Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 349.799.870.000 đồng-TỔNG

GIÁM ĐỐC

thơng qua hình thức phátBAN

hành

cổ phiếu

thưởng cho cổ đơng hiện hữu.

10 – 2011 Chấm dứt hoạt động chi nhánh Sài Gòn Thay đổi địa điểm trụ sởChi nhánh Hà Nội 01 - 2011 Thay đổi logo & hệ thống nhận diện thương

hiệu

DỊCH- VỤ CHỨNG

KHOÁN Đứng

12 – 2012thứ 6 trong Top 10 Cơng ty chứng khốn có thị phần mơigiới lớn nhất trên sàn HSX năm 2012 10 – 2012 Triển khai hệ thống Giao

dịch trực tuyến iDragon phiên bản 2012 với các tính năng hiện đại, đa tiện

ích và tiện nghi vượt trội 07 – 2012 Nhận giải thưởng “Top 30 Báo cáo

thường niên tốt nhất năm 2012” 05 – 2012 Được bình chọn “Top 100 sản

phẩm cạnh tranh hội nhập WTO 2012” 03 – 2012 Chấm dứt hoạt động chi

-nhánh Đà Nẵng

12– 2015 Tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000

đồng bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 35.020.013 cổ phần

cho các nhà đầu tư chiến lược là Ông Trần Lệ Nguyên và Công ty TNHH

MTV Đầu tư Châu Á.1.2.Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt4KINH DOANHGIÁM SÁTHỖ TRỢNGÂN

HÀNG ĐẦU

KINH DOANH

MƠI GIỚIKế tốn tài chínhCơng nghệ thơng tinKhách

hàng cá

nhânDịch vụ

chứng

khốnPhân tích

và tư vấn

đầu tưKiểm

sốt nội

bộ và

quản trị

rủi roPhát triển kinh

doanhHành chính quản trịĐẦU TƯ

Khách

hàng tổ

chứcDịch vụ tài

chính

Dịch vụ

khách hàngTư vấn đầu tư

khách hàng

cá nhânTài chính

doanh

nghiệp

Mua bán và sát

nhậpNghiên cứu và

phát triển sản

phẩmCHI NHÁNHPHỊNG GIAO DỊCH5Nhân sự và đào tạoPR & thương hiệu

Pháp chếCông ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tổ chức và điều hành theo mơ hình

Cơng ty Cổ phần, tn thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản

pháp luật hiện hành. Bộ máy quản lý được quy hoạch và bố trí chặt chẽ và hiệu quả;

các phòng ban, đơn vị trực thuộc được sắp xếp hợp lý để đảm bảo hoạt động tốt và bảo

đảm chi phí quản lý. Bộ máy hoạt động được tổ chức tách bạch ra 3 mảng: Kinh

doanh, hỗ trợ và giám sát. Bộ máy hoạt động quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ nhau đạt hiệu

quả cao.

1.2.1.Nhiệm

vụ, vai trò, hoạt động các phòng ban của Cơng tyHội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế

Quản trị công ty của Rồng Việt, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Cơng ty, có

tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội dồng cổ đơng. Theo đó, Hội đồng

quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty. Đồng thời

phải đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ

công ty, đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đơng và quan tâm tới lợi ích của những

người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Hội đồng đầu tư:Hội đồng đầu tư là cơ quan chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị để quản lý toàn

bộ hoạt động đầu tư của Công ty. Hội đồng đầu tư sẽ chịu trách nhiệm xem xét và đưa

ra các quyết định đầu tư trong phạm vi thẩm quyền được cho phép. Bộ phận hỗ trợ trực

tiếp cho Hội đồng đầu tư là Phòng Đầu tư, giúp cung cấp các báo cáo và khuyến nghị

đầu tư để Hội đồng đầu tư xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. Trong cơ

cấu thành viên Hội đồng đầu tư của Rồng Việt có một vị trí dành cho Giám đốc Đầu tư

và một vị trí dành cho Trưởng phòng Đầu tư, những người sẽ trực tiếp đưa ra các đề

xuất từ Phòng đầu tư lên Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư của Công ty xem xét và

đưa ra quyết định đầu tư thông qua việc biểu quyết công khai trong các cuộc họp định

kỳ (tối thiểu 02 tuần một lần) hoặc khi có đề nghị của Tổng Giám đốc. Trong mỗi cuộc

họp, các thành viên của Hội đồng sẽ cập nhật diễn biến tình hình kinh tế thị trường,

6thơng qua các nội dung của Báo cáo đánh giá hoạt động đầu tư, trao đổi thảo luận và

biểu quyết thông qua các đề xuất, giải pháp thực hiện.1.2.2.1 Khối Kinh doanh

 Hoạt động kinh doanh môi giới và dịch vụ chứng khoánĐại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng cá nhân tổ chức và nước ngồi. Quản lí

tài khoản, hỗ trợ thực hiện giao dịch chứng khốn cho khách hàng. Ngồi ra

có một số dịch vụ chứng khốn như tài trợ giao dịch, lưu ký, ứng trước và

nhiều dịch vụ khác. Cung cấp thông tin và tư vấn kịp thời cho khách hàng

trong quá trình thực hiện đầu tư.

Dịch vụ phân tích dành cho đối tượng khách hàng tổ chức tương tự như đối

với khách hàng cá nhân. Rồng Việt thực hiện cung cấp các báo cáo phân tích

theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp, thu thập và phân tích các dữ liệu chuyên

sâu hoặc để phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ tài chính Sử dụng đòn bẩy tài chính là một trong các yếu tố góp

phần gia tăng lợi nhuận đầu tư của khách hàng. Do đó, Rồng Việt cung cấp

đầy đủ các dịch vụ tài chính như: Giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán

chứng khoán, Cầm cố chứng khoán... đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của khách

hàng. Tùy vào từng nhóm đối tượng khách hàng, tình hình thanh khoản danh

mục chứng khoán, để đưa ra các hạn mức và khuyến nghị sản phẩm tài chính

phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng.

 Hoạt động ngân hàng đầu tư.Dịch vụ liên quan đến thị trường vốn. Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi

doanh nghiệp, tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bảo lãnh phát

hành, tư vấn niêm yết cổ phiếu và tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược.

Dịch vụ thị trường nợ: Tư vấn phát hành trái phiếu/công cụ nợ, bảo lãnh phát

hành trái phiếu, tư vấn niêm yết trái phiếu, đại diện người sở hữu trái phiếu,

tư vấn tìm kiếm và thu xếp nguồn vốn huy động.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×