1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các cổng logic cơ bản

Các cổng logic cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dùng VOM đo giá trị điện áp tại chân số 3 của IC NE555, giá trị đo được V2 = 2.16 VTa thấy V1 = V2IC NE555 thực hiện vai trò là mạch dao động tạo xung Clock

Quan sát hình dạng của xung clock bằng cách sử dụng kênh 1 (kênh X) của dao động ký. Từ d

xác định chu kỳ và tần số dao động của xung clock:

Thời gian có xung: TON = 10.1 µs

Thời gian khơng có xung: TOFF = 12 µs

Chu kỳ dao động: T = TON + TOFF = 22.1 µs

Tần số dao động: f = 1/T = 45 Hz

Sử dụng thêm kênh 2 (kênh Y) của dao động ký quan sát dạng sóng tại chân số 6 của IC NE55Điện áp nạp của tụ không tăng tuyến tính vì tăng theo hàm mũ

Nếu muốn tạo ra điện áp nạp tuyến tính (điện áp có dạng tam giác) phải cải tiến mạch dao độn

hằng τ=RC lớn , có thể tăng R hay giảm điện dung tụ điệnGiá trị điện áp trung bình của nguồn xung clock theo công thức:2.24(V)

Kiểm tra mức logic ‘0’ và ‘1’ của các ngõ vào input A, B bằng cách sử dụng VOM ta có bảng

MứcĐiện áp đo được bằng VOMLogic

Input AInput BLogic 00.25mV3mVLogic 14.91V4.93Vc. Kiểm tra bảng chân trị của các cổng logic:Sử dụng các dây nối, các connector lần lượt cấp tín hiệu logic ‘0’ và ‘1’ cho các đầu vào A và B của

mức logic ở các ngõ vào A, B. Quan sát trạng thái đèn LED tại ngõ ra của cổng AND và dùng VOM

để kiểm tra lại bảng chân trị (bảng trạng thái) của cổng AND OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. Ứng

quả đo sau:

Bảng chân trị cổng AND:

ABY = A.BĐiện áp VY0000.1V0100.1V1000.1V1113.97VBảng chân trị cổng NAND

ABYĐiện áp VY0014.12V0114.12V1014.12V1100.11VABYĐiện áp VY0000.14V0113.69V1013.69V1113.69VABYĐiện áp VY0013.95VBảng chân trị cổng ORBảng chân trị cổng NOR0100.17V1000.17V1100.17VABYĐiện áp VY0000.15V0114.95V1014.95V1100.15VABYĐiện áp VY0014.95V0100.16V1000.16V1114.95VBảng chân trị cổng XORBảng chân trị cổng XNORd. Sử dụng cổng AND và NAND để đóng/mở tín hiệu:Cổng AND và NAND cho tín hiệu đi qua khi ngõ vào : A = 0Cổng AND và NAND khơng cho tín hiệu đi qua khi ngõ vào: A = 1

Sự khác nhau của dạng sóng ngõ ra Y1 và Y2 khi sử dụng cổng AND và NAND để đóng mở t

mở tín hiệu khác nhaue. Sử dụng cổng XOR và XNOR đểđệm và đảo mức tín hiệ

Khối XOR/XNORTrong đó: A đóng vai trò là ngõ vào điều khiển (control) và B đ

Sử dụng 2 kênh của dao động ký để quan sát các tín hiệu sau:Kênh 1 quan sát tín hiệu ngõ vào BKênh 2 quan sát tín hiệu ngõ ra X1

B khơng đổi khi A=1 : thời gian có xung X1 lớn hơn khi A=0Lần lượt thay đổi vị trí của cơng tắc A để thay đổi mức logic của ngõ vào tín hiệu điều khiển A và qu

dạng sóng quan sát được:

Khi ngõ vào điều khiển A = 1 thì: X1 = BKhi ngõ vào điều khiển A = 0 thì: X1 = B

Khơng thể dùng cổng XOR / XNOR để đóng/mở tín hiệu dữ liệu được

Kết luận :

Chỉ có thể dung cổng NAND or NOR để đóng mở tín hiệu

2. Cấu tạo ngõ ra của cổng TTL

Các khối mạch được sử dụng: OPEN COLLECTOR, TRI-STATE OUTPUT.

Các vi mạch được sử dụng:7407: 06 cổng đệm cấu tạo ngõ ra cực thu để hở (Hex Buffer with Open Collector)74LS14: 06 cổng đảo Schmitt Trigger (Hex Schmitt Trigger Inverter)74LS04: 06 cổng đảo74LS126: 04 cổng đệm với cấu tạo ngõ ra 3 trạng thái.a. Đặc tính của cổng ĐẢO loại Schmitt Trigger (74LS14)Chúng ta thử quan sát điện áp tại đầu ra của cổng ĐẢO khi đặt ở đầu vào một tín hiệu xung có tần số

xung rất rộng), xét 2 trường hợp: cổng đảo loại chuẩn (standard) và cổng đảo loại Schmitt. Dạng sónR

õ ràng khi sử

hiệu biến thiê

loại bỏ được cĐặc tuyến tru

sau:Y

êu cầu của th

áp VUTP và VL

được đặc tuyếThực hiện mạTrong đó V là nguồn đ

COMPARISON và c

chỉnh trimmer POSIT

nghiệm (Base Unit).

Các bước tiến hành:Lắp mạch thí nghiệm như hình vẽ trên:

Dùng VOM đo điện áp ở ngõ vào A, điều chỉnh điện áp vào V A có giá trị nhỏ nhất (xấp xỉ 0V)

logic 0.

Quan sát điện áp ngõ ra Y trên kênh 1 của dao động ký, sẽ thấy điện áp V Y tương ứng mức log

Điều chỉnh trimmer nguồn cung cấp để tăng dần điện áp vào V A và quan sát trên dao động ký

logic 0 thì dừng lại. Điện áp ngõ vào VA đo được bằng VOM chính là điện áp VUTP, có giá trị lTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các cổng logic cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×