1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Trong thời gian qua, việc sử dụng lao động của Công ty cổ phần Giang Hải An ln có

hiệu quả và tiết kiệm lao động, Công ty thường xuyên quan tâm đến sắp xếp, bố trí lao

động và điều động nội bộ để sử dụng lao động hợp lý,

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống trách nhiệm xã hội

nhằm nâng cao chất lượng đời sống và môi trường làm việc cho người lao động,

- Chế độ lương, thưởng rõ ràng, gắn liền với trách nhiệmcủa từng người lao động góp

phần kích thích kết quả lao động, tạo sự gắn bó phần nào giữa người lao động với Công ty,

Sản xuất:

-Năng suất lao động tăng dần do liên tục có sự sắp xếp lao động hợp lý, đầu tư

máy móc thiết bị,-Có sự khuyến khích các sáng kiến cải tiến trong sản xuất-Đảm bảo tốt công tác an tồn trong sản xuất,3.1.2 Những hạn chế

Marketing:

- Cơng ty cổ phần Giang Hải An chưa có phòng marketing chun biệt, mọi hoạt

động marketing nằm rải rải ở một số bộ phân các phòng ban nên hoạt động nhiều khi chưa

đồng bộ, Hoạt động nghiên cứu thị trường đã có nhưng hiệu quả chưa thực sự cao, Sự dự báo

về nhu cầu sản phẩm còn mang tính cảm tính thiếu sự kết hợp giữa nhà marketing

chuyên nghiêp với người tiêu dùng,

- Cơng ty cổ phần Giang Hải An chưa có các chiến lược marketing riêng cụ thể cho từng

loại sản phẩm, trong đó các chiến lược marketing chungthì chưa sát và chưa phù hợp với đặc

điểm cụ thể của từng sản phẩm, từng vùng thị trường,

- Chính sách giá để khuyến khích tiêu thụ có triển khai nhưng còn gặp nhiều khó khăn do

việc xem xét giảm giá phải thơng qua sự phê chuẩn của giám đốc cơng ty nên khó thể chủ

động giảm giá để cạnh trạnh nhiều khi làm lỡ cơ hội,

- Kênh phân phối còn yếu, chưa được đầu tư mở rộng theo chiều sâu,3.2 Định hướng đề tài tớt nghiệp

Qua q trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giang Hải

An em nhận thấy hoạt động tiêu thụ là một khâu quan trọng doanh nghiệp nói chung và Cơng

Trang 37Báo cáo thực tập tốt nghiệp

ty nói riêng, khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Tiêu thụ tốt là điệu kiện đảm bảo cho

quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra một cách bình thường: liên tục, nhịp nhàng và đều đặn.

Để hoạt động tiêu thụ được diễn ra trôi chảy, liên tục. Công ty phải nhận định được rõ ràng

từng loại sản phẩm nào chiếm ưu thế, chất lượng sản phẩm ra sao để từ đó có các kế hoạch

và chiến lược cho sản xuất kinh doanh.

Việc phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng sẽ giúp Cơng ty biết được mặt hàng nào

bán được, mức cầu thị trường theo mặt hàng là bao nhiêu, mặt hàng nào khơng bán được từ

đó tìm hướng kinh doanh hiệu quả.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ đối với sự tồn tại của Công ty, do vậy

Công ty nên định hướng cơng tác tiêu thụ của mình thật tốt trong thời gian tới. Trong những

năm qua công tác tiêu thụ của Công ty khá tốt tuy nhiên tất cả khách hàng hầu như đều là

khách hàng truyền thống của Cơng ty, Cơng ty hồn tồn bỏ ngỏ cơng tác marketing và tỏ ra

rất bị động trong vấn đề tìm kiếm khách hàng nếu Cơng ty vẫn tiếp tục để khách hàng tự tìm

đến với mình thay vì đi tìm cho mình những khách hàng mới tiềm năng thì Cơng ty sẽ rất khó

khăn trong việc mở rộng thị trường sau này. Trong đề tài tốt nghiệp, em sẽ tìm hiểu kỹ hơn

các hoạt động sản xuất và tiêu thụ của cơng ty từ đó đưa ra một số đề xuất để đẩy mạnh tình

hình tiêu thụ sản phẩm hơn nữa.Trang 38TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2013), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt

Nam, Hà Nội.

2. ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Bài giảng Quản Trị Marketing

3. TS. Phạm Thị Thanh Hồng, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

4. ThS. Lê Văn Hoà, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

5. PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình Cơ sở quản lý tài chính. NXB Giáo dục, 2010,

tái bản lần thứ 2

6. Website: www.lorente.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×